Az EGSZB 2018. évi januári ülése

2018-01-24T09:19:45+01:002018. január 24.|

Átfogó megközelítés az iparpolitika kapcsán (INT/833) Az EU Tanácsának soron következő bolgár elnöksége felkérte az EGSZB-t, hogy dolgozzon ki feltáró véleményt az uniós iparpolitika átfogó megközelítésének szükségességéről Az EGSZB sürgeti az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy fogadjanak el egy globális perspektívával rendelkező, hosszú távú és átfogó stratégiát.

A mesterséges intelligencia (INT/806) (saját kezdeményezés)

2018-06-12T14:18:59+02:002017. június 22.|

A mesterséges intelligencia a digitalizáció és a robotizáció része, de jelentősége túllép ezeken a területeken. Az intelligens gépek fejlesztését is magában foglalja, melyek képesek érvelni, ismereteket szerezni, intelligens módon tervezni, kommunikálni, észlelni és manipulálni. E koncepció égisze alatt technológiák széles skáláját fejlesztették ki, a kognitív informatikától a gépi tanuláson, a mélytanuláson, a megerősítéses tanuláson keresztül a raj-intelligenciáig.

A nők és a közlekedés – Platform a változásért (TEN/616) (feltáró vélemény az Európai Bizottság felkérésére)

2017-06-22T13:16:54+02:002017. június 22.|

…Az EGSZB egy uniós „Platform a változásért” (a továbbiakban: „platform”) létrehozását javasolja a közlekedési ágazatban a nemek közötti esélyegyenlőség kérdésének kezelése érdekében, amely kezdetben a nők közlekedési ágazatban való foglalkoztathatóságának növelésére összpontosít. Ez a kezdeti célkitűzés a későbbiekben kiegészülhet a „nők mint felhasználók” bevonásával.

Az Európai Parlament 2017. január 19-i állásfoglalása a szociális jogok európai pilléréről

2017-03-01T15:16:04+01:002017. március 1.|

A jelentés javaslatot tesz a munkaügyi szabályok egységesítésére többek között a munkahelyi egészség és biztonságra vonatkozó rendelkezéseknél, továbbá a szülési szabadság alatti védelemnél, a munka- és a pihenőidőnél, a munka és a magánélet közötti egyensúly esetén, a képzéshez való hozzáférésben, a fogyatékkal élők számára nyújtott munkahelyi támogatásnál és a diszkriminációmentes foglalkoztatás területén. Szintén szorgalmazza a jó minőségű és megfizethető megelőző és gyógyító egészségügyi ellátáshoz és a gyógyszerekhez való általános hozzáférés biztosítását mindenki számára, a vidéki területeken is. A nyugdíjrendszerek fenntarthatósága is kiemelt cél.

Az EGSZB decemberi plenáris ülése (Elfogadott vélemények – válogatás)

2017-01-03T12:41:29+01:002017. január 3.|

A tájékoztató jelentés a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 2005/29/EK irányelvet, a kereskedelemről és a jótállásról szóló 1999/44/EK irányelvet, a tisztességtelen szerződési feltételekről szóló 93/13/EGK irányelvet és a megtévesztő és összehasonlító reklámokról szóló 2006/114/EK irányelvet értékeli. A gyűjtött adatok és a javasolt megoldások kérdőíves válaszok, öt tényfeltáró misszió (Athén, Vilnius, Párizs, Lisszabon és Brüsszel) és egy szakértői meghallgatás eredményeként születtek.

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság állásfoglalása a Schengeni Megállapodás védelmében

2016-05-19T10:41:36+02:002016. május 19.|

TÁMOGATJUK A SZABAD MOZGÁST – TÁMOGATJUK SCHENGENT A szabad mozgás az európai integráció legkézzelfoghatóbb sikere. A Schengeni Megállapodás – amely lehetővé teszi, hogy a dolgozni, tanulni vagy pihenni vágyók szabadon utazhassanak egyik országból a másikba, és elhárítja a fizikai jellegű akadályokat az áruk és szolgáltatások áramlása elől – a belső piac egyik sarokköve.

Vissza az elejére!