GINOP-5.3.4-16-2018-00039 – Munkabiztonság és a munkaegészségügy komplex fejlesztése a raktározás, tárolás; postai, futárpostai ágazatokban foglalkoztatottak részére

2018. június elsejétől indul útjára a Munkabiztonság és a munkaegészségügy komplex fejlesztése a raktározás, tárolás; postai, futárpostai ágazatokban foglalkoztatottak részére című pályázat. A projekt célja a munkahelyi egészségügy és munkabiztonság fejlesztése, a munkavállalók és munkáltatók célzott tájékoztatása és tudatosítása, illetve a munkakörülmények javítása a raktárorozás, tárolás és postai futárpostai tevékenység alágazatokban. A projekt mind a hat konvergencia-régióban megvalósul, mégpedig 3, az alágazatokban kompetens, illetve reprezentatív érdekképviseleti szervezek közreműködésével. Ezek: – Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ) – Magyar Iparszövetség (OKISZ) – Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (LIGA).

munkavedelem@liganet.hu e-mail címen keresztül ingyenes, online munkavédelmi tanácsadást biztosítunk a  raktározás, tárolás, postai, futárpostai ágazatban.

A fenti e-mail címen a LIGA Szakszervezetek, mint projekt kedvezményezett munkavédelmi szakértője várja az ágazatban tevékenykedők (munkavállalók, munkáltatók, és munkavédelmi képviselők) ágazat-specifikus, illetve az ágazatban fellelhető általános munkavédelmi kérdéseit A kérdések akár névvel, akár név nélkül is feltehetők.

A Magyar Iparszövetség, a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája és a Munkástanácsok Országos Szövetsége konzorciumi partnerség keretében „a  raktározás, tárolás, postai, futárpostai” nemzetgazdasági ágazatban, a „Munkabiztonság és a munkaegészségügy komplex fejlesztése a RAKTÁROZÁS, TÁROLÁS, POSTAI, FUTÁRPOSTAI ágazatokban foglalkoztatottak részére” elnevezésű,  GINOP-5.3.4-16-2018-00039 azonosítószámú projektjét valósítja meg.

A projekt keretében szeretnénk az ágazatban érintett munkavállalóknak, munkáltatóknak és a munkavédelmi képviselőknek szakszerű, ágazat specifikus munkavédelmi és munkaegészségügyi segítséget nyújtani. A projekt tevékenységek mellett létrehozásra került egy e-mail cím,  munkavedelem@liganet.hu melyre névvel és név nélkül egyaránt elküldhetik a raktározás, tárolás, postai, futárpostai ágazathoz kapcsolódó munkavédelmi, munkaegészségügyi kérdéseiket, melyekre munkavédelmi szakértőnk válaszol.

Forduljanak hozzánk bizalommal, várjuk ágazat-specifikus munkavédelmi és munkaegészségügyi kérdéseiket!

Kutatási jelentés

GINOP-5.3.4-16-2018-00036 – Munkabiztonság és a munkaegészségügy komplex fejlesztése az információ, kommunikáció; pénzügy, biztosítási tevékenység; ingatlanügyek; szakmai, tudományos, műszaki tevékenység ágazatokban foglalkoztatottak részére

A projekt célja a munkahelyi egészségügy és munkabiztonság fejlesztése, a munkavállalók és munkáltatók célzott tájékoztatása és tudatosítása, illetve a munkakörülmények javítása az információ, kommunikáció; pénzügy, biztosítási tevékenység; ingatlanügyek; szakmai, tudományos műszaki tevékenység alalágazatokban.

A projekt mind a hat konvergencia-régióban megvalósul, mégpedig 2, az alágazatokban kompetens, illetve reprezentatív érdekképviseleti szervezek közreműködésével. Ezek: – Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ) – Magyar Iparszövetség (OKISZ).

Kutatási jelentés

A projekt bemutatása

GINOP-5.3.4-16-2018-00037 – Munkabiztonság és a munkaegészségügy komplex fejlesztése a feldolgozóipar esetében: fafeldolgozás, fonottáru gyártása; papír, papírtermék gyártása, nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység és bútorgyártás nemzetgazdasági alágazatok terén

A projekt célja a munkahelyi egészségügy és munkabiztonság fejlesztése, a munkavállalók és munkáltatók célzott tájékoztatása és tudatosítása, illetve a munkakörülmények javítása a feldolgozóipar, fafeldolgozás (kivéve bútor), fonottáru gyártása, papír, papírtermék gyártása, nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység, vegyi anyag – termék gyártása, gyógyszergyártás nemfém ásványi termék gyártása, valamint a bútorgyártás ágazatokban érdekelt felek részére. A projekt mind a hat konvergencia régióban megvalósul, mégpedig három, az alágazatokban kompetens, illetve reprezentatív érdekképviseleti szervezet közreműködésével. Ezek: – Magyar Iparszövetség (OKISZ) – Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ) – Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT).

Kutatási jelentés

A projekt bemutatása

GINOP-5.3.4-16-2018-00038 – Munkabiztonság és a munkaegészségügy komplex fejlesztése az élelmiszer- és italgyártás ágazatokban foglalkoztatottak részére

A projekt célja a munkahelyi egészségügy és munkabiztonság fejlesztése, a munkavállalók és munkáltatók célzott tájékoztatása és tudatosítása, illetve a munkakörülmények javítása Az élelmiszer- és italgyártás alágazatokban. A projekt mind a hat konvergenciarégióban megvalósul, mégpedig 2, az alágazatokban kompetens, illetve reprezentatív érdekképviseleti szervezek közreműködésével. Ezek: – Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ) – Magyar Iparszövetség (OKISZ).

Kutatási jelentés

A projekt bemutatása

GINOP-5.3.4-16-2017-00033 – Munkabiztonság és a munkaegészségügyi komplex fejlesztése a Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás keretében foglalkoztatottak részére

A projekt célja a munkahelyi egészségügy és munkabiztonság fejlesztése, a munkavállalók és munkáltatók célzott tájékoztatása és tudatosítása, illetve a munkakörülmények javítása a közigazgatási és rendvédelmi társadalmi alágazatokban. A projekt mind a hat konvergencia – régióban megvalósul, mégpedig négy, az alágazatokban kompetens, illetve reprezentatív érdekképviseleti szervezek közreműködésével. Ezek: – Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ) – Vám-és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete (VPDSZ) – Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete (HTFSZ) – Magyar Iparszövetség (OKISZ) A négy konzorciumi tagon kívül együttműködési megállapodás alapján részt vesz a Független Rendőrszakszervezet, illetve a Független Büntetés Végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége.

Kutatási jelentés

GINOP-5.3.4-16-2017-00031 – Legfőbb érték az ember – munkavédelem a vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés ágazatban 

A projekt célja a munkavédelem (a munkahelyi egészség és biztonság) fejlesztése, a munkavállalók és munkáltatók célzott tájékoztatása a „Vízellátás; Szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés” ágazatban.

A projekt megvalósítása során el kívánjuk érni, hogy megfelelő munkavédelmi (munkabiztonsági és munkaegészségügyi) kultúrával rendelkezzenek, a megismert munkavédelmi ismereteket és eljárásokat elsajátítsák és alkalmazzák, ugyanakkor lehetőséget kívánunk biztosítani arra is, hogy a projekt keretében elkészült anyagok az ágazat valamennyi szereplője részére hozzáférhetővé váljanak az ország egész területén. Az ágazatban érintett munkavállalói érdekképviseleti szervezetek – a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, a Munkástanácsok Országos Szövetsége és a Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége – közreműködésével valósul meg a projekt.

Kutatási jelentés

GINOP-5.3.4-16-2017-00034 – A munkahelyi egészség és biztonság elősegítése a Független Egészségügyi Szakszervezet közreműködésével

A projekt keretében 3 konvergencia régióban kerül sor a munkaegészségügy és munkabiztonság fejlesztésére. A projekt során széles körű tájékoztatást végezünk a kiválasztott Észak-Magyarországi, Észak-Alföldi és Közép-Dunántúli régióban annak érdekében, hogy mind a munkáltatók, mind a munkavállalók körében javuljon a munka-egészségügyi és a munkavédelmi tájékozottság, tudatosság.

Konzorciumi partnerek: Független Egészségügyi Szakszervezet, Munkástanácsok Országos Szövetsége.

Kutatási jelentés

GINOP-5.3.4-16-2017-00028 – A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése a kiskereskedelmi ágazatban

2017. szeptember elsejétől útjára indul A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése a kiskereskedelmi ágazatban című pályázat. A projekt célja a munkahelyi egészségügy és munkabiztonság fejlesztése, a munkavállalók és munkáltatók célzott tájékoztatása, tudatosítása, illetve a munkakörülmények javítása. A projekt a dél-alföldi, az észak-magyarországi és a dél-dunántúli régióban, négy – a kiskereskedelmi ágazatban érintett – érdekképviseleti szervezet közreműködésével valósul meg – Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége (ÁFEOSZ-COOP Szövetség), Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ), Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ), Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ).

Bővebb információ: kiskerbiztonsag.hu

Kutatási jelentés

 

 

 

GINOP-5.3.4-16-2016-00011 – A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése az oktatás ágazatban

2017. szeptember elsejétől útjára indul A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése az oktatás ágazatban című pályázat. A projekt célja a munkahelyi egészségügy és munkabiztonság fejlesztése, a munkavállalók és munkáltatók célzott tájékoztatása, tudatosítása, illetve a munkakörülmények javítása. A projekt a dél-alföldi, az észak-magyarországi és a közép-dunántúli régióban, négy – az oktatási ágazatban érintett – érdekképviseleti szervezet közreműködésével valósul meg – Magyar Iparszövetség (OKISZ), Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ), Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT), Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF).

Bővebb Információ: oktatasbiztonsag.hu

Kutatási jelentés

 

GINOP-5.3.4-16-2016-00012 – A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése a gumiipar ágazatban

2017. szeptember elsejétől útjára indul A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése a gumiipar ágazatban című pályázat. A projekt célja a munkahelyi egészségügy és munkabiztonság fejlesztése, a munkavállalók és munkáltatók célzott tájékoztatása, tudatosítása, illetve a munkakörülmények javítása. A projekt a dél-alföldi, az dél-dunántúli és az észak-alföldi régióban, három – a gumiipari ágazatban érintett – érdekképviseleti szervezet közreműködésével valósul meg – Magyar Iparszövetség (OKISZ), Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ), Magyar Gumiipari Szövetség (MAGUSZ).

Bővebb információ: gumiiparibiztonsag.hu

Kutatási jelentés

GINOP-5.3.4-16-2016-00015 – A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése a szállítási ágazatban

2017. szeptember elsejétől útjára indul A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése a szállítási ágazatban című pályázat. A projekt célja a munkahelyi egészségügy és munkabiztonság fejlesztése, a munkavállalók és munkáltatók célzott tájékoztatása, tudatosítása, illetve a munkakörülmények javítása. A projekt a nyugat-dunántúli, az észak-magyarországi és a észak-alföldi régióban, három – a szállítási ágazatban érintett – érdekképviseleti szervezet közreműködésével valósul meg –Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ), Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete Szolidaritás (VDSzSz Szolidaritás), Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ).

Bővebb információ: szallitasbiztonsag.hu

Kutatási jelentés