Munkavállalói ismeretek oktatása a közigazgatás, védelem ágazatba belépő fiatalok részére

GINOP.5.3.5-18-2018-00054

Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ) sikeresen pályázott konzorciumban a Vám -és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezetével (VPDSZ) a GINOP-5.3.5-18 – Munkerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek című pályázati felhívásra, ennek keretében a „Munkavállalói ismeretek oktatása a közigazgatás, védelem ágazatba belépő fiatalok részére” GINOP-5.3.5-18-2018-00054 című projekt megvalósításához 49 996 470 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A rendvédelem és közigazgatás világában, a munkaerőpiaci feltételek változása a munkáltatókat és munkavállalókat is kihívás elő állítja. Mind a demográfiai, mind a gazdasági és technológia változások hatással vannak a fiatalok munkaerőpiaci elhelyezkedésére. Ahhoz, hogy az ágazatban munkát vállaló fiatalok számára hosszútávú elkötelezettséget jelentsen, ahhoz megfelelő tájékozottsággal kell rendelkezniük. Jelenleg az ágazatba belépő fiatalok nincsennek tudatában a közigazgatás és rendvédelemben való munkavállalás feltételiben, egészségi, pszichikai és fizikai, illetőleg az ágazati jogszabály tartalmának követelményeivel. Hiányos a szaktudások arra vonatkozóan is, hogy a belépés során milyen szakmai követelményeknek kell megfelelniük, és ehhez milyen speciális szaktudás és végzettségi követelmények társulnak. A fiatalok nincsennek tisztában a hivatásos életvitel ismeretével, nem ismerik a generációs különbségekből adódó konfliktusok kezelését, a munkavégzéshez szükséges kompetenciák hiánya is problémát okoz munkavállalásuk során. A projekt fő célja a munkavállalói ismeretek kidolgozása és ismertetése a munkaerőpiacra belépő fiatalok számára, illetőleg a már belépett fiatalok tekintetében olyan ismeretanyag átadása is cél, amely elősegíti őket a pályán történő maradásban. A projekt kutatja, hogy milyen kompetenciák szükségesek a fiatalok számára, hogy a fenti elvárásoknak megfeleljenek, ezek ismeretek oktatása milyen hatékonyságot képvisel, ezen célok érdekében a projekt keretén belül e-learning tanagyag fejlesztés szolgálja a belépni szándékozó és a frissen belépett munkaerő eligazodását ebben az ágazatban. A projekt eredményei folyamatosan online kommunikáció keretében ismertetésre kerülnek. A projekt egyéb eszközein keresztül is megpróbál a fiatal munkavállalók közelébe jutni, ennek keretében tanácsadás, információ nyújtás, célzott információ nyújtás, célzott csoportos tájékoztató rendezvény, valamit szeminárium és workshop is kerül megrendezésre. A projekt kutatási és pilot eljárási tapasztalatai alapján javaslattételi csomag készül, a döntéshozók felé, ezzel is segítve a törvénykezési folyamatot annak érdekében, hogy a fiatalokat nemcsak a pályaválasztásban, de a pályán maradással is segítsük.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával a Széchenyi 2020 program keretében valósulhat meg.

 

Folytatódnak a JOGpontok projektek a GINOP-5.3.3-18-as konstrukció keretében

2019.05.02-tól útjára indul a JOGpontok projektek, a teljesen ingyenes és anonim jogi segítségnyújtás. A projekt a GINOP-5.3.3-15 konstrukció folytatásaként két pilléren valósul meg: különböző platformokon biztosít minden állampolgár számára ingyenes jogsegélyt – a szolgáltatások várhatóan október 1-jén indulnak –, valamint az előző konstrukció során kidolgozott MTVSZ (Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat) is folytatja működését.

Az országos összefogás keretében lehetőség nyílik a konvergencia régiókban személyesen, telefonon keresztül, e-mailben, online/chates formában is segítséget kérni. Az ügyfelek munkajoggal, cégjoggal, társadalombiztosítással és adójoggal kapcsolatban fordulhatnak a JOGpontokhoz, valamint tájékoztató tanácsadást, személyre szabott tanácsadást, iratszerkesztési segítséget vehetnek majd igénybe.

A Dél-Dunántúli és Nyugat-Dunántúli régióban a projektet a Munkástanácsok Országos Szövetsége gesztorálja, továbbá részt vesz a Dél-Alföldi, Észak-Magyarországi, Közép-Dunántúli és Észak-Alföldi régóban megvalósuló projektekben is.

Jogpontok

Lezárult a JOGpontok szolgáltatás ezen szakasza. A regionális és összehangolt JOGpontok projektek ingyenes jogi segítséget nyújtottak a munka világában és európai uniós támogatással valósultak meg. A szolgáltatás 2016. július 1-én indult és az eredeti tervektől eltérően június 30. helyett, meghosszabbítva, 2019. szeptember 30-ig – nyújtott jogi segítséget.

Jogsegélyszolgálat területei a következők voltak: munkajog, cégjog, TB, adójog

A szolgáltatás igénybevételének módjáról az egyes jogsegélyformák alatt (személyes ügyfélfogadás, telefonos jogsegély, jogsegély e-mailen, online jogsegély, JogÁsz napok) tájékozódhat.

A személyes ügyfélfogadás a jogi segítség legteljesebb, legnépszerűbb formája volt. Szakképzett jogászok az ország területén összesen 136 településen személyre szabott tanácsadással és jogi felvilágosítással, iratmintákkal segítették az érdeklődőket a jogi problémákban!

A rendszer része továbbá az Alternatív Vitarendezési Szolgálat is, amely 2016. november 1-től 2019. június 30-ig működött ebben a konstrukcióban, most pedig egy új konstrukcióban érhető el. Egyik feladata, hogy segítse a kollektív érdekviták szereplőit, valamint, hogy még a viták kialakítása előtt támogassa a felek kommunikációját. (Alternatív vitarendezés)

A jogsegély-szolgáltatás teljesen díjtalan és anonim! Önt semmiféle rejtett költség nem terheli, személyes adatait nem kérjük el, így semmilyen PR, reklám megkeresés nem fogja érni a szolgáltatás igénybevételét követően sem.

A projekteket működtető országos munkáltatói érdekképviseletek és szakszervezetek – ÁFEOSZ-COOP Szövetség, IPOSZ, OKISZ, KISOSZ, Munkástanácsok Országos Szövetsége, ÉSZT  Szakszervezet voltak,–gyakorlott jogászokkal dolgozó rendszert állítottak fel, amelyben több formában volt igénybe vehető a szolgáltatás, így személyesen vagy akár elektronikusan is kaphattak segítséget jogi kérdésben, problémája kezelésében. Munkajogi viták elrendezésében pedig az Alternatív Vitarendezési Szolgálat volt igénybe vehető a projektek keretében.

Bővebb információ: www.jogpontok.hu

GINOP-5.3.4-16-2018-00039 – Munkabiztonság és a munkaegészségügy komplex fejlesztése a raktározás, tárolás; postai, futárpostai ágazatokban foglalkoztatottak részére

2018. június elsejétől indul útjára a Munkabiztonság és a munkaegészségügy komplex fejlesztése a raktározás, tárolás; postai, futárpostai ágazatokban foglalkoztatottak részére című pályázat. A projekt célja a munkahelyi egészségügy és munkabiztonság fejlesztése, a munkavállalók és munkáltatók célzott tájékoztatása és tudatosítása, illetve a munkakörülmények javítása a raktárorozás, tárolás és postai futárpostai tevékenység alágazatokban. A projekt mind a hat konvergencia-régióban megvalósul, mégpedig 3, az alágazatokban kompetens, illetve reprezentatív érdekképviseleti szervezek közreműködésével. Ezek: – Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ) – Magyar Iparszövetség (OKISZ) – Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (LIGA).

munkavedelem@liganet.hu e-mail címen keresztül ingyenes, online munkavédelmi tanácsadást biztosítunk a  raktározás, tárolás, postai, futárpostai ágazatban.

A fenti e-mail címen a LIGA Szakszervezetek, mint projekt kedvezményezett munkavédelmi szakértője várja az ágazatban tevékenykedők (munkavállalók, munkáltatók, és munkavédelmi képviselők) ágazat-specifikus, illetve az ágazatban fellelhető általános munkavédelmi kérdéseit A kérdések akár névvel, akár név nélkül is feltehetők.

A Magyar Iparszövetség, a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája és a Munkástanácsok Országos Szövetsége konzorciumi partnerség keretében „a  raktározás, tárolás, postai, futárpostai” nemzetgazdasági ágazatban, a „Munkabiztonság és a munkaegészségügy komplex fejlesztése a RAKTÁROZÁS, TÁROLÁS, POSTAI, FUTÁRPOSTAI ágazatokban foglalkoztatottak részére” elnevezésű,  GINOP-5.3.4-16-2018-00039 azonosítószámú projektjét valósítja meg.

A projekt keretében szeretnénk az ágazatban érintett munkavállalóknak, munkáltatóknak és a munkavédelmi képviselőknek szakszerű, ágazat specifikus munkavédelmi és munkaegészségügyi segítséget nyújtani. A projekt tevékenységek mellett létrehozásra került egy e-mail cím,  munkavedelem@liganet.hu melyre névvel és név nélkül egyaránt elküldhetik a raktározás, tárolás, postai, futárpostai ágazathoz kapcsolódó munkavédelmi, munkaegészségügyi kérdéseiket, melyekre munkavédelmi szakértőnk válaszol.

Forduljanak hozzánk bizalommal, várjuk ágazat-specifikus munkavédelmi és munkaegészségügyi kérdéseiket!

Kutatási jelentés

GINOP-5.3.4-16-2018-00036 – Munkabiztonság és a munkaegészségügy komplex fejlesztése az információ, kommunikáció; pénzügy, biztosítási tevékenység; ingatlanügyek; szakmai, tudományos, műszaki tevékenység ágazatokban foglalkoztatottak részére

A projekt célja a munkahelyi egészségügy és munkabiztonság fejlesztése, a munkavállalók és munkáltatók célzott tájékoztatása és tudatosítása, illetve a munkakörülmények javítása az információ, kommunikáció; pénzügy, biztosítási tevékenység; ingatlanügyek; szakmai, tudományos műszaki tevékenység alalágazatokban.

A projekt mind a hat konvergencia-régióban megvalósul, mégpedig 2, az alágazatokban kompetens, illetve reprezentatív érdekképviseleti szervezek közreműködésével. Ezek: – Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ) – Magyar Iparszövetség (OKISZ).

Kutatási jelentés

A projekt bemutatása

GINOP-5.3.4-16-2018-00037 – Munkabiztonság és a munkaegészségügy komplex fejlesztése a feldolgozóipar esetében: fafeldolgozás, fonottáru gyártása; papír, papírtermék gyártása, nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység és bútorgyártás nemzetgazdasági alágazatok terén

A projekt célja a munkahelyi egészségügy és munkabiztonság fejlesztése, a munkavállalók és munkáltatók célzott tájékoztatása és tudatosítása, illetve a munkakörülmények javítása a feldolgozóipar, fafeldolgozás (kivéve bútor), fonottáru gyártása, papír, papírtermék gyártása, nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység, vegyi anyag – termék gyártása, gyógyszergyártás nemfém ásványi termék gyártása, valamint a bútorgyártás ágazatokban érdekelt felek részére. A projekt mind a hat konvergencia régióban megvalósul, mégpedig három, az alágazatokban kompetens, illetve reprezentatív érdekképviseleti szervezet közreműködésével. Ezek: – Magyar Iparszövetség (OKISZ) – Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ) – Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT).

Kutatási jelentés

A projekt bemutatása

GINOP-5.3.4-16-2018-00038 – Munkabiztonság és a munkaegészségügy komplex fejlesztése az élelmiszer- és italgyártás ágazatokban foglalkoztatottak részére

A projekt célja a munkahelyi egészségügy és munkabiztonság fejlesztése, a munkavállalók és munkáltatók célzott tájékoztatása és tudatosítása, illetve a munkakörülmények javítása Az élelmiszer- és italgyártás alágazatokban. A projekt mind a hat konvergenciarégióban megvalósul, mégpedig 2, az alágazatokban kompetens, illetve reprezentatív érdekképviseleti szervezek közreműködésével. Ezek: – Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ) – Magyar Iparszövetség (OKISZ).

Kutatási jelentés

A projekt bemutatása

GINOP-5.3.4-16-2017-00033 – Munkabiztonság és a munkaegészségügyi komplex fejlesztése a Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás keretében foglalkoztatottak részére

A projekt célja a munkahelyi egészségügy és munkabiztonság fejlesztése, a munkavállalók és munkáltatók célzott tájékoztatása és tudatosítása, illetve a munkakörülmények javítása a közigazgatási és rendvédelmi társadalmi alágazatokban. A projekt mind a hat konvergencia – régióban megvalósul, mégpedig négy, az alágazatokban kompetens, illetve reprezentatív érdekképviseleti szervezek közreműködésével. Ezek: – Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ) – Vám-és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete (VPDSZ) – Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete (HTFSZ) – Magyar Iparszövetség (OKISZ) A négy konzorciumi tagon kívül együttműködési megállapodás alapján részt vesz a Független Rendőrszakszervezet, illetve a Független Büntetés Végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége.

Kutatási jelentés

GINOP-5.3.4-16-2017-00031 – Legfőbb érték az ember – munkavédelem a vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés ágazatban 

A projekt célja a munkavédelem (a munkahelyi egészség és biztonság) fejlesztése, a munkavállalók és munkáltatók célzott tájékoztatása a „Vízellátás; Szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés” ágazatban.

A projekt megvalósítása során el kívánjuk érni, hogy megfelelő munkavédelmi (munkabiztonsági és munkaegészségügyi) kultúrával rendelkezzenek, a megismert munkavédelmi ismereteket és eljárásokat elsajátítsák és alkalmazzák, ugyanakkor lehetőséget kívánunk biztosítani arra is, hogy a projekt keretében elkészült anyagok az ágazat valamennyi szereplője részére hozzáférhetővé váljanak az ország egész területén. Az ágazatban érintett munkavállalói érdekképviseleti szervezetek – a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, a Munkástanácsok Országos Szövetsége és a Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége – közreműködésével valósul meg a projekt.

Kutatási jelentés

GINOP-5.3.4-16-2017-00034 – A munkahelyi egészség és biztonság elősegítése a Független Egészségügyi Szakszervezet közreműködésével

A projekt keretében 3 konvergencia régióban kerül sor a munkaegészségügy és munkabiztonság fejlesztésére. A projekt során széles körű tájékoztatást végezünk a kiválasztott Észak-Magyarországi, Észak-Alföldi és Közép-Dunántúli régióban annak érdekében, hogy mind a munkáltatók, mind a munkavállalók körében javuljon a munka-egészségügyi és a munkavédelmi tájékozottság, tudatosság.

Konzorciumi partnerek: Független Egészségügyi Szakszervezet, Munkástanácsok Országos Szövetsége.

Kutatási jelentés

GINOP-5.3.4-16-2017-00028 – A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése a kiskereskedelmi ágazatban

2017. szeptember elsejétől útjára indul A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése a kiskereskedelmi ágazatban című pályázat. A projekt célja a munkahelyi egészségügy és munkabiztonság fejlesztése, a munkavállalók és munkáltatók célzott tájékoztatása, tudatosítása, illetve a munkakörülmények javítása. A projekt a dél-alföldi, az észak-magyarországi és a dél-dunántúli régióban, négy – a kiskereskedelmi ágazatban érintett – érdekképviseleti szervezet közreműködésével valósul meg – Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége (ÁFEOSZ-COOP Szövetség), Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ), Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ), Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ).

Bővebb információ: kiskerbiztonsag.hu

Kutatási jelentés

 

 

 

GINOP-5.3.4-16-2016-00011 – A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése az oktatás ágazatban

2017. szeptember elsejétől útjára indul A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése az oktatás ágazatban című pályázat. A projekt célja a munkahelyi egészségügy és munkabiztonság fejlesztése, a munkavállalók és munkáltatók célzott tájékoztatása, tudatosítása, illetve a munkakörülmények javítása. A projekt a dél-alföldi, az észak-magyarországi és a közép-dunántúli régióban, négy – az oktatási ágazatban érintett – érdekképviseleti szervezet közreműködésével valósul meg – Magyar Iparszövetség (OKISZ), Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ), Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT), Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF).

Bővebb Információ: oktatasbiztonsag.hu

Kutatási jelentés

 

GINOP-5.3.4-16-2016-00012 – A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése a gumiipar ágazatban

2017. szeptember elsejétől útjára indul A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése a gumiipar ágazatban című pályázat. A projekt célja a munkahelyi egészségügy és munkabiztonság fejlesztése, a munkavállalók és munkáltatók célzott tájékoztatása, tudatosítása, illetve a munkakörülmények javítása. A projekt a dél-alföldi, az dél-dunántúli és az észak-alföldi régióban, három – a gumiipari ágazatban érintett – érdekképviseleti szervezet közreműködésével valósul meg – Magyar Iparszövetség (OKISZ), Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ), Magyar Gumiipari Szövetség (MAGUSZ).

Bővebb információ: gumiiparibiztonsag.hu

Kutatási jelentés

GINOP-5.3.4-16-2016-00015 – A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése a szállítási ágazatban

2017. szeptember elsejétől útjára indul A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése a szállítási ágazatban című pályázat. A projekt célja a munkahelyi egészségügy és munkabiztonság fejlesztése, a munkavállalók és munkáltatók célzott tájékoztatása, tudatosítása, illetve a munkakörülmények javítása. A projekt a nyugat-dunántúli, az észak-magyarországi és a észak-alföldi régióban, három – a szállítási ágazatban érintett – érdekképviseleti szervezet közreműködésével valósul meg –Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ), Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete Szolidaritás (VDSzSz Szolidaritás), Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ).

Bővebb információ: szallitasbiztonsag.hu

Kutatási jelentés