Folytatódnak a JOGpontok projektek a GINOP-5.3.3-18-as konstrukció keretében

2019.05.02-tól útjára indul a JOGpontok projektek, a teljesen ingyenes és anonim jogi segítségnyújtás. A projekt a GINOP-5.3.3-15 konstrukció folytatásaként két pilléren valósul meg: különböző platformokon biztosít minden állampolgár számára ingyenes jogsegélyt – a szolgáltatások várhatóan október 1-jén indulnak –, valamint az előző konstrukció során kidolgozott MTVSZ (Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat) is folytatja működését.

Az országos összefogás keretében lehetőség nyílik a konvergencia régiókban személyesen, telefonon keresztül, e-mailben, online/chates formában is segítséget kérni. Az ügyfelek munkajoggal, cégjoggal, társadalombiztosítással és adójoggal kapcsolatban fordulhatnak a JOGpontokhoz, valamint tájékoztató tanácsadást, személyre szabott tanácsadást, iratszerkesztési segítséget vehetnek majd igénybe.

A Dél-Dunántúli és Nyugat-Dunántúli régióban a projektet a Munkástanácsok Országos Szövetsége gesztorálja, továbbá részt vesz a Dél-Alföldi, Észak-Magyarországi, Közép-Dunántúli és Észak-Alföldi régóban megvalósuló projektekben is.

Jogpontok

A regionális és összehangolt JOGpontok projektek ingyenes jogi segítséget nyújtanak a munka világában és európai uniós támogatással valósulnak meg. A szolgáltatás 2016. július 1-én indult és az eredeti tervektől eltérően június 30. helyett, meghosszabbítva, 2019. szeptember 30-ig – nyújt jogi segítséget.

Jogsegélyszolgálat területei: munkajog, cégjog, TB, adójog

A szolgáltatás igénybevételének módjáról az egyes jogsegélyformák alatt (személyes ügyfélfogadás, telefonos jogsegély, jogsegély e-mailen, online jogsegély, JogÁsz napok) tájékozódhat.

A személyes ügyfélfogadás a jogi segítség legteljesebb, legnépszerűbb formája. Szakképzett jogászok az ország területén összesen 136 településen személyre szabott tanácsadással és jogi felvilágosítással, iratmintákkal segítik jogi problémájában!

A rendszer része továbbá az Alternatív Vitarendezési Szolgálat is, amely 2016. november 1-től működik. Egyik feladata, hogy segítse a kollektív érdekviták szereplőit, valamint, hogy még a viták kialakítása előtt támogassa a felek kommunikációját. (Alternatív vitarendezés)

A jogsegély-szolgáltatás teljesen díjtalan és anonim! Önt semmiféle rejtett költség nem terheli, személyes adatait nem kérjük el, így semmilyen PR, reklám megkeresés nem fogja érni a szolgáltatás igénybevételét követően sem.

A projekteket működtető országos munkáltatói érdekképviseletek és szakszervezetek – ÁFEOSZ-COOP Szövetség, IPOSZ, OKISZ, KISOSZ, Munkástanácsok Országos Szövetsége, ÉSZT –gyakorlott jogászokkal dolgozó rendszert állítottak fel, amelyben több formában vehető igénybe szolgáltatás, így személyesen vagy akár elektronikusan is kaphat segítséget jogi kérdése, problémája kezelésében. Munkajogi viták elrendezésében pedig az Alternatív Vitarendezési Szolgálat vehető igénybe a projektek keretében.

Bővebb információ: www.jogpontok.hu

GINOP-5.3.4-16-2018-00039 – Munkabiztonság és a munkaegészségügy komplex fejlesztése a raktározás, tárolás; postai, futárpostai ágazatokban foglalkoztatottak részére

2018. június elsejétől indul útjára a Munkabiztonság és a munkaegészségügy komplex fejlesztése a raktározás, tárolás; postai, futárpostai ágazatokban foglalkoztatottak részére című pályázat. A projekt célja a munkahelyi egészségügy és munkabiztonság fejlesztése, a munkavállalók és munkáltatók célzott tájékoztatása és tudatosítása, illetve a munkakörülmények javítása a raktárorozás, tárolás és postai futárpostai tevékenység alágazatokban. A projekt mind a hat konvergencia-régióban megvalósul, mégpedig 3, az alágazatokban kompetens, illetve reprezentatív érdekképviseleti szervezek közreműködésével. Ezek: – Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ) – Magyar Iparszövetség (OKISZ) – Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (LIGA).

munkavedelem@liganet.hu e-mail címen keresztül ingyenes, online munkavédelmi tanácsadást biztosítunk a  raktározás, tárolás, postai, futárpostai ágazatban.

A fenti e-mail címen a LIGA Szakszervezetek, mint projekt kedvezményezett munkavédelmi szakértője várja az ágazatban tevékenykedők (munkavállalók, munkáltatók, és munkavédelmi képviselők) ágazat-specifikus, illetve az ágazatban fellelhető általános munkavédelmi kérdéseit A kérdések akár névvel, akár név nélkül is feltehetők.

A Magyar Iparszövetség, a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája és a Munkástanácsok Országos Szövetsége konzorciumi partnerség keretében „a  raktározás, tárolás, postai, futárpostai” nemzetgazdasági ágazatban, a „Munkabiztonság és a munkaegészségügy komplex fejlesztése a RAKTÁROZÁS, TÁROLÁS, POSTAI, FUTÁRPOSTAI ágazatokban foglalkoztatottak részére” elnevezésű,  GINOP-5.3.4-16-2018-00039 azonosítószámú projektjét valósítja meg.

A projekt keretében szeretnénk az ágazatban érintett munkavállalóknak, munkáltatóknak és a munkavédelmi képviselőknek szakszerű, ágazat specifikus munkavédelmi és munkaegészségügyi segítséget nyújtani. A projekt tevékenységek mellett létrehozásra került egy e-mail cím,  munkavedelem@liganet.hu melyre névvel és név nélkül egyaránt elküldhetik a raktározás, tárolás, postai, futárpostai ágazathoz kapcsolódó munkavédelmi, munkaegészségügyi kérdéseiket, melyekre munkavédelmi szakértőnk válaszol.

Forduljanak hozzánk bizalommal, várjuk ágazat-specifikus munkavédelmi és munkaegészségügyi kérdéseiket!

GINOP-5.3.4-16-2018-00036 – Munkabiztonság és a munkaegészségügy komplex fejlesztése az információ, kommunikáció; pénzügy, biztosítási tevékenység; ingatlanügyek; szakmai, tudományos, műszaki tevékenység ágazatokban foglalkoztatottak részére

A projekt célja a munkahelyi egészségügy és munkabiztonság fejlesztése, a munkavállalók és munkáltatók célzott tájékoztatása és tudatosítása, illetve a munkakörülmények javítása az információ, kommunikáció; pénzügy, biztosítási tevékenység; ingatlanügyek; szakmai, tudományos műszaki tevékenység alalágazatokban.

A projekt mind a hat konvergencia-régióban megvalósul, mégpedig 2, az alágazatokban kompetens, illetve reprezentatív érdekképviseleti szervezek közreműködésével. Ezek: – Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ) – Magyar Iparszövetség (OKISZ).

GINOP-5.3.4-16-2018-00037 – Munkabiztonság és a munkaegészségügy komplex fejlesztése a feldolgozóipar esetében: fafeldolgozás, fonottáru gyártása; papír, papírtermék gyártása, nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység és bútorgyártás nemzetgazdasági alágazatok terén

A projekt célja a munkahelyi egészségügy és munkabiztonság fejlesztése, a munkavállalók és munkáltatók célzott tájékoztatása és tudatosítása, illetve a munkakörülmények javítása a feldolgozóipar, fafeldolgozás (kivéve bútor), fonottáru gyártása, papír, papírtermék gyártása, nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység, vegyi anyag – termék gyártása, gyógyszergyártás nemfém ásványi termék gyártása, valamint a bútorgyártás ágazatokban érdekelt felek részére. A projekt mind a hat konvergencia régióban megvalósul, mégpedig három, az alágazatokban kompetens, illetve reprezentatív érdekképviseleti szervezet közreműködésével. Ezek: – Magyar Iparszövetség (OKISZ) – Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ) – Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT).

GINOP-5.3.4-16-2018-00038 – Munkabiztonság és a munkaegészségügy komplex fejlesztése az élelmiszer- és italgyártás ágazatokban foglalkoztatottak részére

A projekt célja a munkahelyi egészségügy és munkabiztonság fejlesztése, a munkavállalók és munkáltatók célzott tájékoztatása és tudatosítása, illetve a munkakörülmények javítása Az élelmiszer- és italgyártás alágazatokban. A projekt mind a hat konvergenciarégióban megvalósul, mégpedig 2, az alágazatokban kompetens, illetve reprezentatív érdekképviseleti szervezek közreműködésével. Ezek: – Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ) – Magyar Iparszövetség (OKISZ).

GINOP-5.3.4-16-2017-00033 – Munkabiztonság és a munkaegészségügyi komplex fejlesztése a Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás keretében foglalkoztatottak részére

A projekt célja a munkahelyi egészségügy és munkabiztonság fejlesztése, a munkavállalók és munkáltatók célzott tájékoztatása és tudatosítása, illetve a munkakörülmények javítása a közigazgatási és rendvédelmi társadalmi alágazatokban. A projekt mind a hat konvergencia – régióban megvalósul, mégpedig négy, az alágazatokban kompetens, illetve reprezentatív érdekképviseleti szervezek közreműködésével. Ezek: – Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ) – Vám-és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete (VPDSZ) – Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete (HTFSZ) – Magyar Iparszövetség (OKISZ) A négy konzorciumi tagon kívül együttműködési megállapodás alapján részt vesz a Független Rendőrszakszervezet, illetve a Független Büntetés Végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége.

GINOP-5.3.4-16-2017-00031 – Legfőbb érték az ember – munkavédelem a vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés ágazatban 

A projekt célja a munkavédelem (a munkahelyi egészség és biztonság) fejlesztése, a munkavállalók és munkáltatók célzott tájékoztatása a „Vízellátás; Szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés” ágazatban.

A projekt megvalósítása során el kívánjuk érni, hogy megfelelő munkavédelmi (munkabiztonsági és munkaegészségügyi) kultúrával rendelkezzenek, a megismert munkavédelmi ismereteket és eljárásokat elsajátítsák és alkalmazzák, ugyanakkor lehetőséget kívánunk biztosítani arra is, hogy a projekt keretében elkészült anyagok az ágazat valamennyi szereplője részére hozzáférhetővé váljanak az ország egész területén. Az ágazatban érintett munkavállalói érdekképviseleti szervezetek – a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, a Munkástanácsok Országos Szövetsége és a Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége – közreműködésével valósul meg a projekt.

GINOP-5.3.4-16-2017-00034 – A munkahelyi egészség és biztonság elősegítése a Független Egészségügyi Szakszervezet közreműködésével

A projekt keretében 3 konvergencia régióban kerül sor a munkaegészségügy és munkabiztonság fejlesztésére. A projekt során széles körű tájékoztatást végezünk a kiválasztott Észak-Magyarországi, Észak-Alföldi és Közép-Dunántúli régióban annak érdekében, hogy mind a munkáltatók, mind a munkavállalók körében javuljon a munka-egészségügyi és a munkavédelmi tájékozottság, tudatosság.

Konzorciumi partnerek: Független Egészségügyi Szakszervezet, Munkástanácsok Országos Szövetsége.

 

GINOP-5.3.4-16-2017-00028 – A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése a kiskereskedelmi ágazatban

2017. szeptember elsejétől útjára indul A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése a kiskereskedelmi ágazatban című pályázat. A projekt célja a munkahelyi egészségügy és munkabiztonság fejlesztése, a munkavállalók és munkáltatók célzott tájékoztatása, tudatosítása, illetve a munkakörülmények javítása. A projekt a dél-alföldi, az észak-magyarországi és a dél-dunántúli régióban, négy – a kiskereskedelmi ágazatban érintett – érdekképviseleti szervezet közreműködésével valósul meg – Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége (ÁFEOSZ-COOP Szövetség), Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ), Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ), Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ).

Bővebb információ: kiskerbiztonsag.hu

 

 

 

GINOP-5.3.4-16-2016-00011 – A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése az oktatás ágazatban

2017. szeptember elsejétől útjára indul A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése az oktatás ágazatban című pályázat. A projekt célja a munkahelyi egészségügy és munkabiztonság fejlesztése, a munkavállalók és munkáltatók célzott tájékoztatása, tudatosítása, illetve a munkakörülmények javítása. A projekt a dél-alföldi, az észak-magyarországi és a közép-dunántúli régióban, négy – az oktatási ágazatban érintett – érdekképviseleti szervezet közreműködésével valósul meg – Magyar Iparszövetség (OKISZ), Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ), Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT), Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF).

Bővebb Információ: oktatasbiztonsag.hu

 

GINOP-5.3.4-16-2016-00012 – A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése a gumiipar ágazatban

2017. szeptember elsejétől útjára indul A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése a gumiipar ágazatban című pályázat. A projekt célja a munkahelyi egészségügy és munkabiztonság fejlesztése, a munkavállalók és munkáltatók célzott tájékoztatása, tudatosítása, illetve a munkakörülmények javítása. A projekt a dél-alföldi, az dél-dunántúli és az észak-alföldi régióban, három – a gumiipari ágazatban érintett – érdekképviseleti szervezet közreműködésével valósul meg – Magyar Iparszövetség (OKISZ), Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ), Magyar Gumiipari Szövetség (MAGUSZ).

Bővebb információ: gumiiparibiztonsag.hu

GINOP-5.3.4-16-2016-00015 – A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése a szállítási ágazatban

2017. szeptember elsejétől útjára indul A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése a szállítási ágazatban című pályázat. A projekt célja a munkahelyi egészségügy és munkabiztonság fejlesztése, a munkavállalók és munkáltatók célzott tájékoztatása, tudatosítása, illetve a munkakörülmények javítása. A projekt a nyugat-dunántúli, az észak-magyarországi és a észak-alföldi régióban, három – a szállítási ágazatban érintett – érdekképviseleti szervezet közreműködésével valósul meg –Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ), Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete Szolidaritás (VDSzSz Szolidaritás), Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ).

Bővebb információ: szallitasbiztonsag.hu