A Munkaidőkeret alkalmazásának és elszámolásának főbb szabályait a munkáltató Szabályzatban rögzíti, amelynek tervezetét a döntés előtt legalább 15 nappal megküldi véleményezésre a szakszervezetnek és az üzemi tanácsnak.

1. A Munkaidőkeretre  vonatkozó szabály tartalmazza az alábbi pontokat:

 • A munkaidőkeret alkalmazásának  kezdetét megelőző 5 munkanappal a munkáltató összesített munkaidő tervet készít és ad át írásban az érintett dolgozóknak az alábbi információk feltüntetésével:
  • a munkaidőkeret kezdő és záró dátuma
  • a munkaidőkeretre jutó munkaórák száma
  • a munkaidőkeretre jutó heti pihenőidő összesített óraszáma, külön feltüntetve az előző munkaidőkeretben teljesített rendkívüli munkaidőt ellentételező szabadidő óraszámát,
  • a munkaidőkeretre jutó heti pihenőnapok száma
  • a munkaidőkeretre jutó munkaszüneti napok száma.

 

 • A dolgozó munkabére a munkaidőkeret egyik hónapjában  sem csökkenhet a személyi alapbére alá.

 

 • A munkaidő-beosztást legalább  hét  nappal  korábban és  legalább  egy hétre  előre írásban  kell közölni. Ennek hiányában az utolsó munkaidő-beosztás az irányadó. Ha a munkáltató az előre kiadott munkaidő-beosztástól eltérő munkavégzést ír elő, akkor az rendkívüli munkavégzésnek számít, és „túlóraként kell elszámolni és kifizetni a tárgyhavi bérrel együtt.
 • A megszakítás nélküli, vagy több műszakos munkarendben dolgozók  számára legalább tíz  óra egybefüggõ pihenõidõt (napi pihenõidõt) kell biztosítani a napi munka befejezése és a következõ napi munkakezdés között.
 • A  megszakítás nélküli, vagy több műszakos munkarendben dolgozók heti pihenőideje nem lehet kevesebb a  negyven órát kitevõ és  egy  naptári  napot   magában   foglaló  megszakítás  nélküli  időtartamnál.
 • A munkaidőkeretben foglalkoztatott dolgozók munkaidő elszámolását is tartalmazó havi bérlapon a szokásos adatokon túl fel kell tüntetni:
  • a munkaidőkeret teljes munkaóra számát
  • a munkaidőkeretből az elszámolásig ledolgozott munkaórákat
  • a munkaidőkeretből még le nem dolgozott munkaórákat
  • az adott hónapban kiadott heti pihenőidőt, külön feltüntetve az előző munkaidőkeretben keletkezett rendkívüli munkaidőt az adott hónapban ellentételező szabadidőt,
  • az adott hónapban kiadott heti pihenőnapok számát
  • az adott hónapra jutó munkaszüneti napok számát
 • A munkaidőkeretben foglalkoztatott dolgozók munkaidőkeretének lejártakor összesített munkaidő és bérelszámolást kell készíteni és az érintett dolgozóknak átadni az alábbi adatok feltüntetésével:
  • a munkaidőkeret teljes munkaóra száma
  • a munkaidőkeret időszakában ledolgozott munkaórák száma
  • a munkaidőkereten felül teljesített munkaidő óraszáma
  • a munkaidőkeret időszakában kiadott heti pihenőidő óraszáma, külön feltüntetve az előző munkaidőkeretben keletkezett rendkívüli munkaidőt ellentételező szabadidő óraszámát.
  • a munkaidőkeret időszakában kiadott heti pihenőnapok száma,
  • a munkaidő keretben ki nem adott heti pihenőidő óraszáma  és a ki nem adott  heti pihenő napok száma,
  • a munkaidőkereten felül teljesített munkaidőt a következő munkaidőkeret időszakában ellentételező szabadidő óraszáma.
  • A munkaidőkereten felül ledolgozott munka órákat először a ki nem adott heti pihenőnapokra kell elszámolni az arra vonatkozó szabályok szerint, majd a fennmaradó „rendkívüli munkaidőt” kell a napi túlmunka ellentételezésével elszámolni.