58-62. paragrafus

 A munkaszerződés módosításának fő szabálya változatlan: a felek a munkaszerződést közös megegyezéssel módosíthatják. A módosításra a megkötésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni (pl. az alakiságra vonatkozóan). Ettől a rendelkezéstől a felek és a kollektív szerződés sem térhet el.

Kivételek a fő szabály alól:

(módosítási kötelezettség a jogszabály rendelkezése alapján – a munkáltató köteles ajánlatot tenni a módosításra, s ha azt a munkavállaló elfogadja, a munkaszerződést módosítani kell):

  •  szülési szabadság, gyermekgondozási szabadság (130. §), valamint hozzátartozó ápolására (131. §), önkéntes tartalékos katonai szolgálatra járó fizetés nélküli szabadság (132. §) megszűnését követően a munkavállaló munkabérét módosítani kell, ha a munkáltató erre irányuló ajánlatát a munkavállaló elfogadja. A módosítás alapja a munkavállalóval azonos munkakörű munkavállalók részére a munkáltatónál időközben megvalósított (ezek hiányában a munkáltatónál ténylegesen megvalósult) átlagos éves béremelés mértéke.
  • Várandósság megállapításától a gyermek egy éves koráig a munkáltató köteles a munkavállaló számára az egészségi állapotának megfelelő munkakört felajánlani, ha – orvosi vélemény alapján – a munkakörében nem foglalkoztatható (a felajánlott munkakörnek megfelelő bérezés jár neki, az azonban nem lehet kevesebb a munkaszerződés szerinti alapbérnél). Ha nincs ilyen megfelelő munkakör, a munkavégzés alól fel kell menteni (alapbére illeti meg, kivéve, ha a felajánlott munkakört alapos ok nélkül nem fogadta el).

  • A munkáltató a munkavállaló javára a gyermek hároméves koráig köteles a munkaszerződést a napi munkaidő felének megfelelő tartamú részmunkaidőre módosítani (a részmunkaidős foglalkoztatás tehát mindkét szülőt megilleti egyidőben, ha kérik).

(módosítási lehetőség, de nincs erre irányuló kötelezettsége a munkáltatónak): csak tájékoztatási kötelezettség terheli a munkáltatót a munkakörök megjelölésével – „átjárhatósági szabály”:

  •  a teljes vagy részmunkaidős
  • a távmunkavégzésre irányuló, valamint

  • a határozatlan idejű munkaviszony keretében történő foglalkoztatás lehetőségéről. A munkáltató a munkavállaló munkaszerződés-módosításra irányuló ajánlatára tizenöt napon belül köteles írásban nyilatkozni, de nem köteles elfogadni az ajánlatot. Az ajánlat elfogadásának hiányában megszűnt a munkáltató indokolási kötelezettsége.


A fő szabály alóli kivételektől a kollektív szerződés is csak a munkavállaló javára térhet el.