Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) a közalkalmazottak (pl.: mentős, tanár, stb.), a köztisztviselők (pl.: önk.-i képviselő testületi tagok), a rendvédelmi dolgozók (pl.: rendőr)és a katonák ügyeivel kapcsolatos belpolitikai, munkaügyi és foglalkoztatási kérdésekkel foglalkozó fórum, aminek a működését az Alapszabálya tartalmazza közel 10 éve.

Tagok: – kormány (tagjait a fenti minisztériumok küldik)

–          Szakszervezetek (Munkástanácsok, SZEF, ÉSZT, MASSZ, LIGA)

–          és a helyi önkormányzatok érdekképviseleti szervei, amik föl vannak sorolva.

Az OKÉT ülésein elsősorban a fenti dolgozók bérezését, a költségvetésből kapott támogatásokat, és egyéb juttatásokat tárgyalnak meg. Itt tudnak átfogóan ezek a szervezetek viták keretében ajánlásokat, megállapításokat, javaslatokat tenni az éves bérek megállapításához.