Munkavállalói ismeretek oktatása a közigazgatás, védelem ágazatba belépő fiatalok részére

 (GINOP.5.3.5-18-2018-00054)

 

  • Kedvezményezett neve: Munkástanácsok Országos Szövetsége
  • Projekt címe: Munkavállalói ismeretek oktatása a közigazgatás, védelem ágazatba belépő fiatalok részére
  • Szerződött támogatás összege: 49 992 839 Ft
  • Támogatás mértéke (%-ban): 100
  • Projekt tervezett befejezési dátuma: 202205. 31.
  • Projekt azonosító száma: GINOP5.3.5-18-2018-00054
  • Projekt tartalmának bemutatása:

Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ) sikeresen pályázott konzorciumban a Vám -és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezetével (VPDSZ) a GINOP-5.3.5-18 – Munkerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek című pályázati felhívásra, ennek keretében a „Munkavállalói ismeretek oktatása a közigazgatás, védelem ágazatba belépő fiatalok részére” GINOP-5.3.5-18-2018-00054 című projekt megvalósításához 49 992 839 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A rendvédelem és közigazgatás világában, a munkaerőpiaci feltételek változása a munkáltatókat és munkavállalókat is kihívás elő állítja. Mind a demográfiai, mind a gazdasági és technológia változások hatással vannak a fiatalok munkaerőpiaci elhelyezkedésére. Ahhoz, hogy az ágazatban munkát vállaló fiatalok számára hosszútávú elkötelezettséget jelentsen, ahhoz megfelelő tájékozottsággal kell rendelkezniük. Jelenleg az ágazatba belépő fiatalok nincsennek tudatában a közigazgatás és rendvédelemben való munkavállalás feltételiben, egészségi, pszichikai és fizikai, illetőleg az ágazati jogszabály tartalmának követelményeivel. Hiányos a szaktudások arra vonatkozóan is, hogy a belépés során milyen szakmai követelményeknek kell megfelelniük, és ehhez milyen speciális szaktudás és végzettségi követelmények társulnak. A fiatalok nincsennek tisztában a hivatásos életvitel ismeretével, nem ismerik a generációs különbségekből adódó konfliktusok kezelését, a munkavégzéshez szükséges kompetenciák hiánya is problémát okoz munkavállalásuk során.

A projekt fő célja a munkavállalói ismeretek kidolgozása és ismertetése a munkaerőpiacra belépő fiatalok számára, illetőleg a már belépett fiatalok tekintetében olyan ismeretanyag átadása is cél, amely elősegíti őket a pályán történő maradásban. A projekt kutatja, hogy milyen kompetenciák szükségesek a fiatalok számára, hogy a fenti elvárásoknak megfeleljenek, ezek ismeretek oktatása milyen hatékonyságot képvisel, ezen célok érdekében a projekt keretén belül e-learning tanagyag fejlesztés szolgálja a belépni szándékozó és a frissen belépett munkaerő eligazodását ebben az ágazatban. A projekt eredményei folyamatosan online kommunikáció keretében ismertetésre kerülnek.

A projekt egyéb eszközein keresztül is megpróbál a fiatal munkavállalók közelébe jutni, ennek keretében tanácsadás, információ nyújtás, célzott információ nyújtás, célzott csoportos tájékoztató rendezvény, valamit szeminárium és workshop is kerül megrendezésre. A projekt kutatási és pilot eljárási tapasztalatai alapján javaslattételi csomag készül, a döntéshozók felé, ezzel is segítve a törvénykezési folyamatot annak érdekében, hogy a fiatalokat nemcsak a pályaválasztásban, de a pályán maradással is segítsük.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával a Széchenyi 2020 program keretében valósulhat meg.

Elkészült az projekt kutatási anyaga, melyet a következő linkre kattintva tudnak elolvasni.

Munkavállalói ismeretek oktatása a közigazgatás, védelem ágazatba belépő fiatalok részére (GINOP.5.3.5-18-2018-00054) | Vám- és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete (vpdsz.hu)

GINOP-5.3.5-18-2018-00054-Hírlevelek | Vám- és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete (vpdsz.hu)

Lapozós újságcikkek (PDF)