Interjú Palkovics Imrével a Munkástanácsok Országos Szövetsége megalakulásának 30. évfordulója alkalmából

Hogyan ünnepli a Munkástanácsok Országos Szövetsége megalakulásának 30. évfordulóját?

Rendkívüli helyzet állt elő a világban 2020 tavaszán, amikor ideje lett volna az idei ünnepi Választmányi Ülésünket megtartani. A koronavírus felforgatta világunkat, eddigi életrendünket drámaian átrendezte, így a Választmányi Ülés vonatkozásában a nagyszabású, nemzetközi vendégek részvételével, szociális partnereinkkel közös ünnepi ülésünkről le kellett mondanunk, mint ahogyan számos más dologról is. Múlt héten még úgy terveztük, hogy tartunk egy „munkaértekezletet”, ami csupán a legfontosabb tennivalókra koncentráló választmányi ülés lett volna, de gyorsan kellett reagálnunk a járványhelyzetre, így sajnos ezt is vissza kellett mondanunk.

Készült egy könyv e jeles alkalomra, illetve készült volna, de ezt is elsodorta a járvány. Ebben áttekinthetőek a három évtized – bátran mondhatjuk – történelmi eseményei Lajtai György szerkesztésében és tollából. A könyv online formában elérhető, és reményeink szerint papír alapon is egyszer elkészül.

Mi jellemzi napjainkban a Munkástanácsok általános helyzetét?

A Munkástanácsok a hazai szakszervezetek körében megőrizte az elmúlt év során is a stabilitását, a létszámgyarapodás és a nyugodt, kiszámítható, szakmai alapokra helyezett munkavégzés területének számít ma is.

A közelmúltban a közúti személyszállítás terén végbement vállalati integráció nyomán létrejött szövetség, a Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége a Munkástanácsokhoz csatlakozott Dobi István elnök úr vezetése mellett. Tagszervezeteink száma növekedésben van, 2019. január 1-jén csatlakozott a Munkástanácsokhoz a nagymúltú, minőségi munkát végző Független Rendőr Szakszervezet.

Év eleje óta szintén új szervezetként erősíti tagságunkat a versenyszféra területén a LEAR szakszervezet Kozma Zsolt vezetésével, akit azóta a Fém-Gép Ágazatunk elnökévé választott, hogy ujjászervezze a feldolgozóipar területén a Munkástanácsok működését. Az uniós pályázatokon eséllyel pályázó szervezetek között az elsők között szerepelünk. Együttműködési megállapodásokat további fontos szervezetekkel kötöttünk (pl. VDSZSZ). Ágazati szervezeteink számos direkt akciónak voltak kezdeményezői, illetve résztvevői (pl. FESZ, KMSZ, Postások, KDFSZ). Gazdasági működésünk egyensúlyát stabilan tartjuk, hitellel nem terheltük működésünket, ezzel függetlenségüket megőriztük, a 30%-os költségvetési támogatáscsökkenés hatásait próbáljuk kivédeni. A jövő e téren sajnos még további elvonásokat hozhat. Közvetlen konföderációs, illetve általános szakszervezetközi megítélésünk, elfogadottságunk pozitív, adnak a Munkástanácsok véleményére, továbbra is elismerik felkészültségünket.

Hogyan tudott reagálni a Munkástanácsok a koronavírus okozta gazdasági hatások következményeire?

A Munkástanácsok a járvány kitörésének kezdete óta azonnal reagált a munka világát érintő kérdésekre. Javaslatokat fogalmaztunk meg szakértőink segítségével, a javaslatok kialakításakor igyekeztünk kikérni a tagság véleményét egy kérdőív segítségével. A javaslatainkat eljuttattuk a kormány részére is, és a honlapunkon keresztül a szélesebb közvélemény is megismerhette a válság kezelésére tett javaslatainkat. E téren a sajtó is folyamatosan kikérte álláspontjainkat.

Fentiek nyomon követésére a honlapunk, amelyet igyekeztünk frissen tartani, a mai napig alkalmas és ajánlom az érdeklődők figyelmébe.

A rendkívüli jogrend idején heti rendszerességgel ülésezett a VKF online üzemben, és a kormány szinte minden, a munkavállalókat érintő intézkedését itt bemutatta és a legtöbb esetben konzultált is ezekről a szociális partnerekkel. Az üléseket követően szinte azonnal tájékoztatást adtunk az ülésről készült összefoglalókkal, amelyek jól dokumentálják a folyamatot, ezért külön nem sorolom fel a konkrét eseményeket, amelyek sok vitatott megoldást hoztak, főleg a munkajog területén.

A sokkszerű változások, a járvány okozta kihívások során a legfontosabb cél számunkra is a munkahelyek megőrzése az emberek egészségének megvédése után.

Milyen stratégiai programok, projektekben vett részt a Munkástanácsok az elmúlt időszakban?

30 évvel ezelőtti alapításunk egyik sarkkövét, a munkavállalói tulajdon szerzésének napjainkban kínálkozó új lehetőségeit is folyamatosan vizsgáljuk továbbra is és szorgalmazzuk a végrehajtó hatalom irányába, mindezideig nem sok sikerrel.

Sikeresebbek voltunk az európai uniós pályázatok terén, amelyet a GINOP jogszerű foglalkoztatás kiírására nyújtottunk be egy hat résztvevőből álló konzorcium tagjaként. Sikeresek voltak együttműködéseink e körrel újabb pályázatokon történő közös együttműködésben a foglalkozás-egészségügy terén is, amely projekteket sikeresen lezártuk.

Milyen nemzetközi tevékenységet folytat a Munkástanácsok?

Rendszeresen járunk a nemzetközi programokra. A legnagyobb befolyással rendelkező ETUC kongresszusán is részt vettünk annak tagjaként az elmúlt évben Bécsben. Az ETUC bizottsági struktúrájának munkájában is megjelenünk az EU szociális párbeszéd struktúrájának működtetőiként.

Az utóbbi években azt tapasztalhatjuk, hogy az ETUC rendszeresen tesz hazánkat elítélő közleményeket, és fórumain maximálisan támogatja az EU politikai főáramának véleményét számos kérdésben, így a migráció terén is. Mindezt úgy, hogy a magyarországi szakszervezetek közül csak a MASZSZ véleményét kéri, vagy kéretlenül hallgatja meg. A mi képviselőnk finom jelzését, hogy ez nem korrekt megközelítés, goromba elutasításban részesítik. Eluralkodott a szervezetben a balliberális politikai irányultság és a más hangok elnémítási szándéka. Továbbra is elmondhatjuk, hogy a mindennapjaink részét képező nemzetközi partnerünkről van szó.

Számos hazai közös szervezésű programot futtattunk és szerveztünk 2020. évre is, amely programok használható ismeretekkel szolgáltak volna tagszervezeteink számára is, azonban a koronavírus következtében törölnünk kellett minden tervezett közös programunkat.

Az ETUC kapcsán elmondott jelenséget nem csupán mi érzékeljük. Hasonló módon látják azt egy nagymúltú olasz szakszervezet, az UGL részéről is, és a múlt évben megkerestek minket a kapcsolatfelvétel szándékával. Az idén tett kölcsönös látogatások és eszmecserék következményeként Együttműködési megállapodást kötöttünk. A megállapodás lényege, hogy a közös értékek mentén vizsgáljuk meg és dolgozzuk ki a huszonegyedik századi szakszervezeti stratégiáinkat az éleződő neobalos megoldások alternatíváiként. E kihívásra történő válaszkeresés közben az UGL kapcsolatot tart fenn az Angol Konzervatív Párt munkaügyi tagozatával is, akikkel mi is tárgyaltunk Rómában az UGL konferenciáján. Terveikben szerepel egy nemzetközi együttműködés kialakítása, amihez a Munkástanácsok részvételét is várják. A járvány ezen a téren is lebénította a közvetlen kapcsolatokat.

Mennyire tudtak együttműködni a közismert ideológiai nézetkülönbségek mellett a Szakszervezetek a járvány idején?

A szakszervezeti konföderációk között meglévő politikai, ideológiai nézetkülönbségek ellenére a Munkástanácsok igyekszik partneri kapcsolatokat fenntartani minden hazai szervezettel, mert továbbra is meggyőződésünk, hogy ahol és amikor lehet, a szakszervezetek egyetlen ereje a minél szélesebb összefogásban rejlik.