Tisztelt Miniszter Úr!

A döntően közlekedési szakszervezeteket tömörítő Munkástanácsok Zala Megyei Szövetsége ellenérzéssel fogadta Zala megye és Budapest között közlekedő járatok megszüntetéséről szóló híreket.

A Zala Volán Zrt. már a 90-es évektől kezdve nagy hangsúlyt helyezett a távolsági közösségi közlekedés színvonalának fejlesztésére. Ezt a szándékot különösképpen az a jelenség indokolta, hogy a vasúti hálózat kiépítetlensége és fejletlensége markáns előnybe hozta az egyéni közlekedést Zala megye és Budapest között. Ebben alaposan közrejátszott az a tény, hogy ekkor rohamosan növekedni kezdett a gépkocsivásárlás üteme.

Ugyanakkor az autóbusszal való utazás igénye is ugrásszerűen megnőtt, ez pedig hatékony innovációs stratégiát igényelt. Ezért a társaság erre az útvonalra, a minőségi szolgáltatás jegyében komoly erőket mozgósított. Korszerű, mondhatni prémium kategóriás buszokat közlekedtetett Budapestre és elsők között voltunk, ahol megvalósulhatott az internetes hozzáférés a buszokon.

Vitathatatlan, hogy a vasúttársaság az utóbbi időben sokat tett a vasúti pályahálózat korszerűsítésére, a vasúti közlekedés színvonalának javítására. Ma már a MÁV Zalából is versenyképes szolgáltatásra képes, ám az utazóközönség még mindig a Volánt részesíti előnyben. Ez többek között az autóbusz „mozgékonyságával” (mobilitás), az autóbusz-pályaudvarok könnyebb megközelíthetőségével magyarázható. Az sem véletlen, hogy a helyközi utasforgalom mintegy 70 %-át még mindig a Volánbusz Zrt. bonyolítja le.

Tudjuk: a közösségi közlekedés átalakításában a versenyképesség, a költséghatékonyság, a fenntartható fejlődés feltételrendszerének biztosítása vezérelv. Szerintünk azonban az átszervezések (különösképpen a strukturális átszervezések) szélesebb szakmai egyeztetést és hatástanulmányokat igényelnének.

Tisztelt Miniszter Úr!

A távolsági közlekedés visszavágásával Zala megye nagy vesztes lesz. Kárvallottja volt már a régiósításnak is. Döntően saját erőből (anyagi és szellemi erők mozgósításával) a Zala Volán a 24 Volán-társaság élmezőnyében volt. Az elismerten korszerű járműpark a múlté, és az átlagkeresetek tekintetében is elveszítettük a korábbi pozíciónkat. (Ez szakszervezeti szempontból különösképpen lehangoló.)

Meggyőződésünk , hogy Zalából a buszos közlekedés erőteljes mérséklése az utazóközönség körében is megütközést váltana ki. Ezért, ha nem is teljes volumenében, megtartása gazdaságilag és stratégiailag is feltétlenül indokolt. A korszerű minőségi szolgáltatásban a szakszervezetek is érintettek és érdekeltek, ezért széleskörű szakmai egyeztetéseket tartunk szükségesnek. Ezt közlekedéspolitikai és közlekedésszervezési szempontok egyaránt indokolják.

Szövetségünk tudatában van annak, hogy a közösségi közlekedés erős konkurenciája az egyéni közlekedés. Ezt a tendenciát (remélhetőleg csak átmenetileg) alaposan felerősítette a járvány okozta extrém helyzet. Köztudott az utasszám és a bevételek – eleve kódolt – drasztikus csökkenése. Ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül, hogy egy széles réteg számára még mindig a közösségi közlekedés a lehetséges közlekedési alternatíva.  Helytelennek tartanánk a párhuzamos közlekedés kapcsán szembeállítani a két közlekedési alrendszert. Mindkettőre szükség van. Ezért is, amikor járatok megszűntetéséről születik döntés, előtte az igénybevevők véleményét, utazási szokásait nem számításba venni, közlekedéspolitikailag súlyos melléfogás lenne.

Tisztelettel kérjük miniszter úr válaszát a megfogalmazott észrevételeink és gondolataink kapcsán.

 

Zalaegerszeg, 2020. június 12.

További eredményes munkát kívánva, tisztelettel:        

     Horváth László

      elnök

     Munkástanácsok Zala Megyei Szövetsége