Alperes rendőrségi munkáltató ki is fizette a 35 év után járó 5 havi távolléti díjat, de azt nem a felperes 2019.02.01-től érvényes Riasz. illetményével, hanem a 2019.01.31-ei alacsonyabb közalkalmazotti illetménnyel. A különbözet, amivel így felperes megrövidült, bruttó 575.000,- Ft!

Felperes kísérletet tett a jogszerűtlen kifizetés peren kívüli rendezésére, de a főkapitányság ettől elzárkózott, így bíróság elé került az ügy.

A rendőrség a perben azzal érvelt, hogy a 35 év jogszerző időt felperes 2019.01.31-ével érte el, így az azon a napon irányadó illetmény alapján kerülhetett sor a jubileumi jutalom kifizetésére.

Álláspontunk szerint azonban a Hszt. rendvédelmi alkalmazottakra is alkalmazandó határidő számítási szabályai szerint a jubileumi jutalomra való jogosultság és így a kifizetés alapjául szolgáló illetmény egyaránt február 01, mivel a Hszt. szerint az években megállapított határidő vagy időtartam lejáratának napja az a nap, amely számánál fogva a kezdőnapnak megfelel.

A jogerős ítélet tükrében érdemes lehet ellenőriznie annak, aki 3 éven (elévülési időn) belül jubileumi jutalomban részesült (hivatásos szolgálati jogviszonyban állók is), hogy hogy fizette a rendőrség a jubileumi jutalmat. Természetesen a visszaellenőrzés akkor lehet indokolt, ha a fenti esethez hasonló illetményváltozás történt a jubileumi jutalom kifizetése körüli időpontban.

FRSZ Jogsegélyszolgálat