A POFÉSZ, amikor tudomására jutott, hogy a bértárgyalások során elutasított 2014. évi Foglalkoztatási Tervben foglalt létszámcsökkentést a munkáltató változtatás nélkül végre akarja hajtani azonnal konzultációt kért, amelyre május 5-én került sor.

A tárgyaláson vált ismertté, hogy a Postás Szakszervezet és a MAPÉSZ is kezdeményezte egy közös konzultáció létrejöttét ugyancsak a Foglalkoztatási Tervvel összefüggésben, így a konzultációra a együttes részvétellel került sor. (Megjegyzés: a KÉSZ a POFÉSZ tájékoztatása után ugyancsak konzultációt kezdeményezett a munkáltatóval, ami létrejött)

 A három szakszervezet (POFÉSZ, PSZ, MAPÉSZ) és a munkáltató konzultációján vita alakult ki az érdekképviseletek között is a létszámleépítések végrehajtásáról.

 A POFÉSZ hangsúlyozta nem ért egyet az elbocsátásokkal, mert a létszámhiányt esetén nem az elbocsájtás, hanem a létszámfeltöltés a megoldás, nem beszélve a leépítések morális és egzisztenciális rombolásáról a munkavállalók köreiben.

 A munkáltató az Üzleti Tervre hivatkozva (amit többszöri kérésünk ellenére nem adta át a munkáltató a POFÉSZ részére) számokkal alátámasztva igyekezett indokolni a létszám elbocsátások szükségességét.

 A tájékoztató után – bár az abban foglaltakkal nem értettek egyet – nézetkülönbség alakult ki a szakszervezeti oldalon. Vita tárgya az volt, hogy óraszámcsökkentéssel, vagy létszámcsökkentéssel oldják meg a tervezett és elkerülhetetlen elbocsátásokat.

 A POFÉSZ tárgyaló delegációja nem támogatta az óraszámcsökkentést, mert véleménye szerint a csökkenő munkaidő csökkenő jövedelemmel jár amely veszélyezteti az érintett munkavállalók egzisztenciális és megélhetési biztonságát.

A PSZ és a MAPÉSZ azonban amellett érvelt, hogy a részmunkaidős foglalkoztatással, – még ha csökken a jövedelem – meg tudja őrizni a munkahelyeket.

 Ebben a vitában a munkáltató kényelmes helyzetbe került, mert csak annyit kért a résztvevő szakszervezetektől, hogy alakítsanak ki közös és egységes véleményt.

 A PSZ és MAPÉSZ ragaszkodott kialakított álláspontjához, így a POFÉSZ magára maradt, mert meg van győződve arról, hogy bár a munkahelyek megtartása fontos, de csak olyan alapon, hogy a kemény és fáradtságos munkával keresett bér elég legyen a saját és családja tisztességes megélhetéséhez. Az órászámcsökkentésel sok esetben olyan alacsony jövedelmek keletkeznek, hogy jobban megéri az önkormányzat által biztosított közmunka, mint a felelősséggel járó postai munkavégzés. (Az óraszámcsökkentéssel nem csak a havi bér hanem a VBKJ juttatások is csökkenek)

 Mivel a konzultáció az érdekképviseleti nézetkülönbségek miatt nem járt eredménnyel a munkáltató tovább folytatja az általa eltervezett ütemben és módszerekkel a létszámleépítések és óraszámcsökkentések folyamatát.

 A POFÉSZ nem érti a társszakszervezetek álláspontját ugyanis ezzel a módszerrel folyamatosan csökken a jövedelem miközben folyamatosan növekszik a teljesítmény elvárás minden munkakörben. Az utóbbi hetekben arról kapunk folyamatosan információt, hogy a munkáltató nagyobb postákon is alkalmazza a létszámcsökkentésnél az óraszámcsökkentést.

 Sajnálatos módon ez jelentős jövedelemcsökkenéssel jár és sajnálatos módon a PSZ és a MAPÉSZ támogatásával.

 A teljes körű tájékoztatáshoz hozzátartozik, hogy a KÉSZ e a POFÉSZ-hoz hasonló véleményt fogalmazott meg, amit a munkáltató az eddigi információnk alapján a nem vett figyelembe.

 Ezekről az információkról fontosnak tartottuk tájékoztatni a tagságunkat és a honlapra látogatókat.

 Mi egyik változatot sem tartjuk jónak, de a piacgazdaság és a versenyképesség megőrzése a szakszervezetek érdeke is.

 2014. május 29.

POFÉSZ elnöksége