Mikor alakultak,  mutassa be a szakszervezetét!

 1991. július 08.-án  a Vasi Volán Dolgozók Szakszervezetének jogutódjaként 31 fő alapító hozta létre a Vas megyei Közúti Közlekedési Független Szakszervezetet (VKKSZ), melynek tagjai a közúti, személy és árufuvarozásban résztvevő és ezzel kapcsolatos szellemi, javító, karbantartó tevékenységet végző munkavállalók, tanulók és nyugdíjasok. A régiós átalakulásra készülve, 2013. nyarán a szakszervezet nevét „Volán Közúti Közlekedési Szakszervezet”-re módosítottuk, a rövidített neve maradt VKKSZ.

A tagok önkéntes elhatározásukból, szabad akaratukon alapuló, saját döntésüknek megfelelően vesznek részt a VKKSZ működtetésében, amelynek alapvető célja a tagok érdekeinek védelme és képviselete.

A VKKSZ alapvető célja a tagság élet és munkakörülményeit érintő érdekeinek feltárása és érvényesítése – elsődlegesen a kollektív egyezkedések, megállapodások, szerződések megkötése útján – a közigazgatási, munkáltatói szervekkel és szervezetekkel.

A tagság egészét, vagy egyes rétegeit érintő szociális intézkedésekben legalább szinten tartás, illetve a folyamatos fejlesztés.

Önsegélyező tevékenységet folytat, amelynek keretében a rászorultság fokának vizsgálata alapján – tagjai részére – szociális támogatást nyújt.

Az emberi értékek megbecsülésének az általános és szakmai tudás igényének erősítése.

A szakszervezeti szervek és szervezetek között az együttműködés erősítése.

Kezdeményező kapcsolat kialakítás olyan országos szervezetekkel, akik felvállalják és képviselik felsőbb szinten szakmánk területén jelentkező gondokat és problémákat.

Nemzetközi kapcsolatok keresése, együttműködés lehetőségének megteremtése.

Meséljen magáról, hogyan lett a VKKSZ elnöke?

 A Vasi Volán Zrt munkavállalója – munkavédelmi vezető – vagyok 1984. óta és akkor be is léptem a Vas megyei Közúti Közlekedési Független Szakszervezetbe. Feladataim végzéséhez a nyugodt hátteret a család biztosítja. Nős, két gyermek édesapja vagyok.

Vasi Volán Zrt Üzemi Tanács elnöke 1995-óta, Vas megyei Közúti Közlekedési Független Szakszervezet IB titkára 1996-tól, Vas megyei Közúti Közlekedési Független Szakszervezet alelnöke 2001-től, Vas megyei Közúti Közlekedési Független Szakszervezet elnöke 2008.  májusától vagyok – az elnök nyugdíjba vonult -.

 Mikor léptek be a Munkástanácsokba?

2014. áprilisában léptünk be a Közlekedési Munkástanácsok Szövetségébe.

Miért a Munkástanácsokat választották?

A munka világából nagyon sok szakszervezeti vezetőt, tisztségviselőt ismertem/ismerek, többek között Varga Tibor KMSZ elnököt.  Úgy láttuk, hogy a Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége az a szakmai  tömörülés, ami a mostani helyzetben  – régiós átalakulás, AKSZ, stb.  – céljainknak, elképzeléseinknek megfelelően tudja képviseli a közúti közlekedésben dolgozók, és ez által a mi érdekeinket is.

 Mik a céljaik?

Rövid távú célkitűzés, a munkavállalók integrálása az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-be (ÉNYKK) a lehető legkevesebb „vérveszteséggel”. A munkavégzés megfelelő anyagi elismertetése. A régión belüli jövedelmi különbségek ésszerű közelítése. A munkáltatóval, mint fő partnerrel a munkaterület minden szintjén megfelelő és korrekt kapcsolat kiépítése. Autóbuszvezetők szakmásításának elősegítése.

Hogyan látja az ágazata/szakmája helyzetét?

Igaz rá az a közmondás, hogy „semmi sem állandó, csak a változás”.

Mit tekint a legfontosabb missziónak a saját ágazatában?

Jelen helyzetben a régiós átalakulás folyamán egy „munkavállaló barát” Kollektív Szerződés kialakítása a legfontosabb. Ezt követően a jövedelmi viszonyok egymáshoz közelítése a régióhoz tartozó 6 társaságnál.

Pátkai István

VKKSZ elnök

e-mail: vkksz@t-online.hu