A 2017. január 1-jei közlekedési piacnyitás előkészületei kapcsán a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vezetőjéhez fordult két zalai munkástanácsi szakszervezet.

A Zala Volán Dolgozóinak Demokratikus Szakszervezete (ZVDDSZ) és a Zala Volán Személyközlekedési Szakszervezete (ZVSZSZ) Seszták Miklós miniszter segítségét kéri, hogy mindegy 18000 Volános munkavállaló nyomasztó bizonytalanság-érzetét mérsékelve, érdemi egyeztetés történjen a Volán-portfólió kulcsfontosságú, a munkavállalók mindennapjait súlyosan érintő kérdésekről.

Az érdekvédők hangsúlyozzák, hogy a munkahelyek és a szakma féltése húzódik meg a megfogalmazott kérdésekben. A szakszervezetek szerint a tervbe vett, még a piacnyitás előtti kiszervezések, alvállalkozásba szervezések miatt atomjaira hullhatnak a nagy erőfeszítések árán életre hívott Közlekedési Központok. Ugyancsak veszélyforrást látnak a folyamatos átszervezésekben és szándékokban, amelyek csökkentik a stabilitást, bizonytalanságot teremtenek. Ennélfogva pedig visszaeshet a hatékonyság és a szolgáltatások színvonala (korosodó járműpark, minőségi visszaesés az utaskiszolgálásban, járatsűrűség ritkulása, járatmegszűntetések, stb.). Ezen helyzet megelőzése érdekében kérik a szakszervezetek az érdemi választ és egyeztetést a portfóliót érintő legérzékenyebb kérdésekről.

  • Történt-e hatástanulmány a tekintetben, hogy a piacnyitás milyen mélységben befolyásolhatja a regionális közlekedési központok munkaerő-foglalkoztatási és piaci pozícióit? Milyen szempontrendszer alapján állítják össze a pályázatokat? Szerepel-e bennük a járműpark átlagéletkorát, műszaki állapotát érintő feltétel?
  • A piacnyitás lebonyolításának van-e már tervezett ütemezése? A folyamatban milyen megoldandó feladatok várnak a közösségi közlekedés jelenlegi szereplőire?
  • Elhanyagolhatatlan kérdés, hogy melyek a kormányzati stratégia főbb elemei a magán és a közösségi közlekedés viszonyainak alakításában és a fenntartható fejlődés feltételrendszerének megteremtésében?
  • A MÁV-Volán együttműködés hatékonyabbá tételét célzó, a munka-, és feladatmegosztás elvi és gyakorlati kérdéseit tartalmazó koncepció milyen szervezeti formákat, milyen szervezeti keretet feltételez?
  • Hogyan alakulnak a közlekedési alrendszerek finanszírozási rendszerének sarkalatos kérdései, veszteségfinanszírozás, szociálpolitikai menetdíj-támogatás és a normatív támogatás?
  • A liberalizáció igényelte piackonformitás és versenyképesség, valamint a kormányzati közlekedési koncepció magában hordozza-e az egyes kisebb-nagyobb szakterületek kiszervezését? (karbantartás, humánerőgazdálkodás, stb.). Értesülések szerint már tervbe vették a gazdasági és a humán területek kiszervezését, amit a szakszervezetek elutasítanak, mindenekelőtt a munkafolyamatok szakmaspecifikus jellege miatt. Ezzel kapcsolatos indokaikat szeretnék részletesen kifejteni és megvitatni a döntéshozókkal. Ugyanis, szerintük beláthatatlan könyvelési, pénzügyi és bérszámfejtési bonyodalmakat okozhat a kiszervezés.
  • A kollektív jogvédelmet biztosító, a munkakörülményeket meghatározó Kollektív Szerződések és egyéb szerződések hatálya kiterjed-e az esetlegesen vállalkozásba szervezett területek munkavállalóira?
  • Bizonytalanság tapasztalható a beígért jármű-modernizációs program körül. A rohamosan öregedő járműpark mielőbb frissítésre szorul. Várható-e a közeljövőben elmozdulás, lesz-e állami forrás?
  • Drámai méreteket kezd ölteni a munkaerő-hiány. Egy jövőképet felmutató, a bérhelyzetet is rendező életpálya-modell enyhítene a helyzeten. Van-e erre szándék a piacnyitás árnyékában? Ennek hiányában a szolgáltatás elégtelenségével kell számolni!

Mintegy 18000 fő munkavállaló bizonytalanságban, jövőkép-nélküli helyzetben végzi munkáját. Azt a munkát, ami elsősorban a vidék-Magyarország számára létfontosságú, ennélfogva nemzetstratégiai súlyú. A gazdasági életet és az életminőséget érintő hatásokat hagynak figyelmen kívül azok, akik a Volán-portfólió nemzetstratégiai funkcióját megkérdőjelezik. Nem elhanyagolható az a tény, hogy még mindig a helyközi utasforgalom mintegy 70%-át a Volán-cégek bonyolítják le! A portfólió jövőjéről mielőbbi érdemi párbeszéd indokolt.

Zalaegerszeg, 2016.01.04.

Horváth László                                              Tuboly Béla

elnök (ZVDDSZ)                                          elnök (ZVSZSZ)