2016.01.07.-én a BVOP soron kívüli egyeztetésre hívta a FBVSZOSZ vezetését 13 órára.

Az egyeztetés tárgya az illetmények körül kialakult helyzettel kapcsolatos hírek, közlemények, reakciók a szakszervezet részéről, valamint a probléma közös kezelésének és mielőbbi megoldásának lehetőségeinek megbeszélése.

Az egyeztetésen részt vett a BVOP részéről Lajtár József bv. vezérőrnagy, bv. főtanácsos,
az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese, Dr. Csató Kornélia bv. ezredes, főtanácsos Humán Szolgálat vezető. Az FBVSZOSZ részéről Kucsera Miklós FBVSZOSZ főtitkár és Németh Károly FBVSZ titkár.

Az egyeztetésen a BVOP részéről elhangzott, hogy jogszerű és elfogadják a szakszervezet azon reakcióját, melyben azon kollégákat akik, illetményüket nem a megfelelő időben és mértékben kapták meg segítjük szolgálat panasz előterjesztésében és megtesznek mindent, hogy ezek kivizsgálása időben megtörtén.

Egyúttal elhangzott továbbá, hogy a kivizsgálás során a szolgálati panaszokkal kapcsolatos pénzügyi ellenőrzés elvégzéséhez sajnos azon kollégák közül kell kiemelni egy, két főt – halmozódó panaszok esetén többet is – akik azt ellenőrzik, hogy kinek maradhatott el bére. Ezzel valamelyest lassulni fog ez a folyamat.
Lajtár Úr tájékoztatott, hogy minden dolgozó bérét ellenőrzik, nem csak azoknak akik problémát jeleztek, mert nem fordulhat elő, hogy valaki 10 Ft-tal is kevesebbet kapjon a végelszámolásnál mint ami neki jár. A munkát megkönnyítené, ha most nem érkezne nagymennyiségű szolgálati panasz – melyeknek a jogosságát nem vitataja – és a jelenleg azok kivizsgálásával elfoglalt kollégák is a bérek mielőbbi ellenőrzését, rendezését végezhetnék.

A szakszervezet részéről felvetett kérdésre, hogy mikorra várható az elmaradt bérek rendezése? Azt a határozott választ adta, hogy legkésőbb január 20-ra megtörténik az adatok ellenőrzése és a február elején esedékes illetményekben mindenkinek ott lesz az elmaradt összeg.

Nem tisztünk bárkit lebeszélni a szolgálati panasz benyújtásáról, de racionálisan gondolkodva javasolni tudjuk, hogy amennyiben ezen tájékoztatás alapján OP körlevél kerül kiadásra a megjelölt határidővel, várjátok meg az abban megjelölt időt, ezzel is segítve azon kollégák munkáját akik a bérek ellenőrzését végzik. Szerintünk ez egy kompromisszumos megoldás lehet, mely mind két fél részére előrelépést hozhat.

Ezzel nem ér senkit hátrány, mivel ez esetben a panasz benyújtásának határideje pénzügyi vonatkozásban 3 év. Így benyújtható később is.

Hszt. 267. § (3) A szolgálati panaszt a hivatásos állomány tagja a munkáltatói intézkedés közlésétől számított tizenöt napon belül nyújthatja be a szolgálati viszony megszüntetésére vonatkozó, az összeférhetetlenség megállapításával kapcsolatos, valamint a szolgálati beosztását érintően a szolgálati viszony egyoldalú módosításáról szóló munkáltatói intézkedéssel szemben. Egyéb esetben az igény érvényesítésére vonatkozó elévülési időn belül lehet a szolgálati panaszt előterjeszteni.

Természetesen jelen esetben is döntésetektől függetlenül a jogsegély a tagság részére továbbra is díjtalan és a minden segítséget biztosítunk tagjaink részére.

Következő kérdés az FBVSZOSZ részéről, hogy készül-e valamilyen intézkedési terv a BVOP részéről, hogy ha esetleg hasonló esemény bekövetkezik, ne kerülhessenek a dolgozók hasonló anyagi válsághelyzetbe.
A válasz igen, a részletekről hamarosan tájékoztatást kapunk.

Felvetődött továbbá, az állomány tájékoztatása illetve annak hiányosságai, mivel ha időben és hatékonyabban működött volna az érdemi információk továbbítása, sokkal kisebb feszültséget generál ez az esemény az állomány körében. Nem lett volna elkerülhető némi feszültség, végül is sokaknak ez a pénz a napi megélhetéshez kell, de ha tudják, hogy mi történik éppen, másként kezelik a kollégák a helyzetet.

Kértük továbbá, hogy ezeket a tájékoztatásokat tegyék eligazítás tárgyává, mert sok helyen felületes információk jutnak csak el az érintetteknek.

Ezzel kapcsolatban tájékoztatott, hogy 1-2 napon belül készül egy OP körlevél, melyben minden tájékoztatás benne lesz az elmaradt vagy részben kifizetett bérekkel kapcsolatban.

A továbbiakban ígéretet kaptunk, arra hogy az állományt nagymértékben érintő intézkedésekről tájékoztatást kapunk, arról egyeztetünk, így elősegítve a nyugodt hatékony munkavégzést, mely mindkét fél érdeke.

Várjuk az OP körlevelet és nem utolsó sorban az elmaradt béreket, valamint bízunk abban, hogy végre rendeződik a helyzet.

További fejleményekről azonnal tájékoztatunk.

Üdvözlettel:

FBVSZOSZ

A kép illusztráció. Forrása:http://alleycat.hu/blog/20080610/buntetes-vegrehajtas-pajtas