Annak ellenére, hogy a Munkástanácsok által meghirdetett munkajogi képzési sorozatra a nyár (és így a szabadságolások) közepén került sor, mintegy 40 szakszervezeti tisztségviselő vett részt aktívan a három alkalmas (4-4-4 órás) munkajogi alapismeretek tréningen.

A képzés általános célja az volt, hogy elmélyült ismereteket nyújtson a munkajogi jogalkotásról és jogalkalmazásról, ugyanakkor legfontosabb feladatként azt a célt tűztük ki, hogy a képzésben résztvevők egyfajta alapvető tudás birtokában legyenek a szakszervezeti munkájuk során felmerülő munkajogi problémák megoldásához. A 12 órából álló előadás-sorozatot Dr. Szabó Imre Szilárd ügyvezető alelnök tartotta, aki a Károli Gáspár Református Egyetem munkajogi tanszékének is az egyetemi adjunktusa, így igyekezett ötvözni gyakorlati és elméleti tapasztalatait.

A blokkok az alábbi tematika szerint épültek fel:

 1. alkalom, július 25. 10-14 óra
 • A munkajog fogalma, elhatárolása (közszféra és versenyszféra, munkajog és polgári jog), szabályozási és jogforrási rendszere
 • Az Mt. bevezető rendelkezései; Jognyilatkozatok, érvénytelenség; Alapelvek és általános magatartási követelmények
 • A munkaviszony fogalma, elhatárolása, alanyai, a munkaviszony létesítése, munkaszerződés
 1. alkalom, augusztus 1. 10-14 óra
 • A munkaszerződés módosítása; A munkáltató személyében bekövetkező változás; A munkaszerződés teljesítése; A munkáltató és a munkavállaló alapvető jogai és kötelezettségei
 • Atipikus jogviszonyok
 • A munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes megállapodások
 • A munkaviszony megszűnése, megszüntetése
 1. alkalom,augusztus 8. 10-14 óra
 • Munkaidő, Pihenőidő
 • A munka díjazása
 • A munkajogi felelősség rendszere

A képzési sorozatot szeptember egy alkalommal, az alábbi témakörben folytatják a résztvevők:

 • A munkaügyi kapcsolatok és a kollektív munkajog fogalma, rendszere és alanyai; A kollektív szerződés
 • A munkaügyi viták rendszere és sajátosságai