A 2021. december 15-én a Világgazdaság folyóiratban tett nyilatkozattal kapcsolatban számos félrevezető értelmezés látott napvilágot.

  • A Munkástanácsok Országos Szövetsége több alkalommal is kiemelte, legutóbb 2020. április 4-én közzétett állásfoglalásában, hogy „cél a tömeges munkanélküliség elkerülése, a Munkahelyvédelmi Akcióterv, a közfoglalkoztatás felülvizsgálata, átalakítása. Az álláskeresési járadék (munkanélküli segély) rendszerének újragondolása, a folyósítás időtartamának meghosszabbítása.”Ezt a Munkástanácsok kifejezetten a koronavírus-járvány munkaerő-piaci kihívásainak kezelésére és az állami szerepvállalás lehetőségeinek erősítését célozva fogalmazta meg. 
  • A Munkástanácsok ugyanakkor elhibázottnak tartja azt a szemléletmódot, hogy kizárólag a passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök bővítése lenne alkalmas a foglalkoztatáspolitikai kihívások kezelésére, látva annak a 2000-es évek második felében megjelenő tendenciáit. A megjelent nyilatkozat ennek ellentmondásaira hívta fel a figyelmet. Önmagában a segélyezés nem megoldás és több egyéb problémát is generál a foglalkoztatás bővítésével összefüggésben, ami a legfontosabb állami munkaerőpiaci célkitűzés. A passzív eszközöknek, így az álláskeresési járadéknak is rugalmasan kell igazodni a folyamatosan változó munkaerőpiaci helyzethez.
  • A Munkástanácsok továbbra is az emberi lét biztosítása érdekében hozott intézkedések (a család védelme, támogatása, a munkanélküliséggel járó ellehetetlenülés kiküszöbölése, a szociális ellátások, a szegényekről való gondoskodás szélesítése) középpontba kerülését szorgalmazza, amelyek az aktív és a passzív foglalkoztatáspolitika eszközök együttes erősítésével érhetőek csak el.

Munkástanácsok Országos Szövetsége