Postások Független Érdekvédelmi Szövetsége

(POFÉSZ)

 1425 Budapest, Népszínház u 27.

                                                        

K Ö Z L E M É N Y

 

A Magyar Posta Zrt. 2013. év végi egyszeri hóközi kifizetésével, és a Kollektív Szerződés 57. számú módosításának tárgyalásaival kapcsolatban

A POFÉSZ közleményében tájékoztatja tagszervezeteit, tagjait és rajtuk keresztül a postai munkavállalókat, hogy a Magyar Posta Zrt. által 2013. december 12.-én beterjesztett, az év végi egyszeri hóközi kifizetésekről szóló külön megállapodást, valamint a KSZ 57. számú módosításában foglaltakat nem írta alá. Tette ezt annak ellenére, hogy nem kívánta megakadályozni sem a munkavállalóknak nyújtott egyszeri juttatás kifizetését, sem pedig azt, hogy a KSZ 57. számú módosítása ne léphessen érvénybe.

Aláírásunk megtagadása annak az ajánlati és tárgyalási módszernek a visszautasítását jelenti, amelyet a munkáltató – a vele minden témakörben együttműködő és kollaboráló Postás Szakszervezettel egyetértésben – a munkáltató alkalmaz a független és alternatív érdekképviseletekkel szemben. Mind az egyszeri juttatás megállapítási folyamatában, mind a KSZ módosítás előterjesztésekor éreztette a Munkáltató a szakszervezeti delegációkkal, hogy az eredeti javaslataitól nem fog eltérni, azt vagy elfogadják a résztvevők, vagy megszakadnak a további tárgyalások. A POFÉSZ a tárgyalásokon felkészülten jelent meg, mert érdekében állt egy egészséges kompromisszum alkalmazásával mind a két témakörben a megállapodás. Az egyszeri juttatás összegének beterjesztésekor megalázónak tartotta, hogy azok a postai munkavállalók, akik 2013 év folyamán – sokszor energiájuk határait is feszegetve, akár egészségük kockáztatásával – áldozatkészen, fáradtságot nem ismerve végezték munkájukat, mindösszesen 20 000 forint értékű ajándék utalvány elismerésben részesülhetnek. Ez azt jelenti, hogy az erőfeszítéseiket havonta mintegy 1 650 forintra értékeli az MP Zrt. ami szakszervezeti szövetségünk szerint morálisan is rombolja a többletteljesítménybe vetett hitet. Tudjuk, hogy minden pluszjuttatás jól jön most az ünnepek előtt, de azt is tudjuk, hogy az érdekképviseletek összefogásával és közös nyomásgyakorlással többet tudtunk volna elérni. Ennek a lehetőségét szalasztotta el megint a PSZ, mert elvtelen hozzáállásával – a POFÉSZ, a MAPÉSZ és a KÉSZ tiltakozása ellenére – támogatta a megállapodás létrejöttét.

A KSZ módosítási tárgyalásoknál hasonló volt a helyzet. A POFÉSZ egész évben kemény harcot folytatott a 4 havi munkaidőkeret alkalmazása ellen, és küzdelmei során eljutott arra a szintre, hogy a 3 havi munkaidőkeretet rögzítsék a KSZ-n belül. A munkáltató ezt a megoldást csak azzal a kitétellel fogadta volna, hogy bevezetése nem lenne érvényes a szállítási és a feldolgozási területre. A POFÉSZ tiltakozott, mert véleménye, hogy a munkavállalói érdekek védelme nem attól függ, hogy 2, 3 vagy 4 havi munkaidőkeretben zajlik a foglalkoztatás, hanem attól, hogy a munkaidőkeretet alkalmazó munkáltató a munkaidőkereten belül következetesen betartja-e a munkavégzés törvényi szabályait és létszámhiányból eredő gondjait nem a szabadnapok terhére, vagy túlóra keretek nyakló nélküli felhasználásával akarja megoldani. Ellenvéleményének az volt az indoka, hogy a munkaidőkeretek alkalmazása egységesen a KSZ szintjén és ne külön szabályzatokban (pl. Elszámolási szabályzat) legyen rögzítve és amennyiben a munkaadó a törvények szerint végzi, a foglalkoztatást, az egységes 3 havi munkaidőkeret számára nem okozhat jelentős problémát, ugyanakkor a munkavállalók részére megnyugtatólag hat.

Az MP Zrt. ezt a javaslatot nem támogatta és a tárgyalásokat megállapodás hiányában – bár a PSZ most is jelezte a munkáltatónak, hogy elfogadja így is a KSZ módosítást annak ellenére, hogy nem ért vele egyet – 2014-ben fogják folytatni.

Budapest, 2013. december 20.

 

Ádám István elnök

POFÉSZ