A Munkástanácsok Versenyszféráért felelős alelnöke, Kovács Zoltán nyílt levéllel fordult dr. Seszták Miklós fejlesztési miniszterhez, az állami tulajdonban álló munkáltatóknál letiltott prémiumok és egyéb mozgóbérek kifizetéséért.

A levélben a következő olvasható:

A közvetlen vagy közvetett állami tulajdonban álló munkáltatóknál működő ágazataink (Közlekedési Ágazat, Vízügyi Ágazat, Fehérjeipari Ágazat, Értékszállítók és Őrzővédők Ágazat) és tagszakszervezeteik a munkáltatóktól azt a tájékoztatást kapták, hogy a Kormány 2014. június 25-én hozott döntése alapján a 2014-es évben nem kerülhet sor prémiumkiírásokra, továbbá a vezető állású munkavállalók részére nem kerülhet kifizetésre prémium, teljesítménybér, illetve jutalom.

A Kormány intézkedésére hivatkozva e munkáltatók nemcsak a Munka törvénykönyve alapján vezető állásúnak minősülő, hanem minden munkavállaló számára beszüntették a prémiumok és egyéb mozgóbérek kifizetését, valamint az eddig szokásos prémiumfeladatok kitűzését is, de van, ahol még túlórát sem rendelnek el. Sok munkáltató tehát a Kormány intézkedésében foglalt rendelkezéseket meghaladóan hajtja végre azt.

Mivel sok munkavállaló munkabérének jelentős részét a különböző jogcímeken járó vagy a munkáltató intézkedése alapján évente rendszeresen, megszokottan, a megmaradt bértömegből kifizetett prémiumok, jutalmak és egyéb teljesítménybérek teszik ki, az érintett munkavállalók helyzete elfogadhatatlanná vált az intézkedés következtében. Különösen sérelmesek azok az intézkedések, amelyekkel egyes munkáltatók a már teljesített prémiumfeladatért jogszerűen járó díjazást is visszatartják.

Jelen levelünkben azzal a követeléssel fordulunk ismételten a Kormányhoz, hogy a 2014. június 25-i intézkedését tegye egyértelművé az érintett munkáltatók számára, hogy ne fordulhassanak elő jogsértések!

A már teljesített prémiumfeladatokért járó díjazást ne tartsák vissza a munkáltatók, s a munkaszerződésekben, kollektív szerződésekben vállalt mozgóbér-fizetési és prémiumfeladat-kitűzési kötelezettségüket teljesítsék!

Továbbá kerüljön sor a munkáltatóknál megtakarított bértömegnek a munkavállalók részére prémiumként, jutalomként való kifizetésére is, ahogy erre évek óta rendszeresen sor kerül!

A munkavállalók számára ezek az éves szinten egy-másfél havi bérnek megfelelő juttatások évek óta beépültek a jövedelmükbe, amelyre most is számítanak!

A munkavállalók gazdasági és szociális érdekeik védelmében minden törvényes eszközzel élni fognak, hogy a tulajdonosi jogokat gyakorló azonnal vonja vissza a jövedelmeiket elvonó utasításait! A munkavállalók bíznak a Kormány ígéretében, hogy nem lesz szükség az őket sújtó megszorító intézkedésekre!

Nyílt levél