2014. november 12-én 15.32 perckor az EMMI Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága közleményt jelentetett meg, amely – egyebek mellett – az alábbiakat tartalmazza:
„Az Emberi Erőforrások Minisztériuma továbbra is aláírásra várja a szociális ágazatban foglalkoztatott szakemberek képviselőit. A szakszervezetek és az EMMI korábban minden pontban egyetértett a megállapodás szövegét illetően. November 10-én azonban az érdekvédők a korábban általuk is aláírásra javasolt megállapodást nem voltak hajlandóak aláírni.

Emellett a további tárgyalásos rendezést visszautasítva kifejezték határozott szándékukat a szerdai tüntetés megrendezésére. Czibere Károly, az EMMI szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára – újabb időpontban – szerdán 16 órára ismét várja a szociális ágazat dolgozóinak képviselőit a korábbi egyeztetéseknek megfelelő megállapodás aláírására. Az aláírásnak a Szociális Munka Napja további szimbolikus jelentőséget ad. Sajnáljuk, hogy a szakszervezeti vezetők ezt inkább tüntetésre használják fel.”

A Szociális Ágazati Sztrájkbizottság határozottan elutasítja a közleményben foglalt valótlan állításokat. Felhívjuk az Államtitkárság és mindenekelőtt a november 10-i egyeztetésen a minisztérium képviselőjeként részt vevő Czibere Károly államtitkár úr figyelmét, hogy a szóban forgó egyeztetésen Sztrájkbizottságunk nemhogy nem utasította vissza a további tárgyalásos rendezést, hanem éppen hogy javaslatokat tett a megállapodás módosítására, annak érdekében, hogy az a mára már kiüresedett ígéreteken kívül konkrétumokat is tartalmazzon. Így többek között a bérrendezés és a szociális életpálya bevezetésének határidejét, valamint a 2015. évi bérrendezés fedezetére szánt összeg feltüntetését.

Emlékeztetjük a Tisztelt Államtitkár Urat, hogy javaslatainkra választ a mai napra ígért, az azonban sajnálatos módon ez idáig nem érkezett meg.
Mint ahogy nem érkezett meg az Államtitkárság közleményében említett szerda 16 órai találkozó meghívója sem; erről az állítólagos újabb időpontról sem a november 10-i találkozón, sem a későbbiekben nem esett szó. Ugyanakkor a jelzett időben több ezer kollegánkkal együtt éppen az EMMI Akadémia utcai épülete előtt tartózkodtunk, ami bizonyára nem kerülte el az Államtitkárság figyelmét sem a közlemény kiadásakor. Megtiszteltetésnek vettük volna, ha ajánlatukat nem kizárólag a sajtó útján, hanem vagy a tárgyalásaink során eddig alkalmazott, jól bevált módokon, vagy még inkább személyesen, az EMMI épülete előtt is ismertették volna velünk és az általunk képviseltekkel.

Budapest, 2014. november 13.
Szociális Ágazati Sztrájkbizottság