Hétfőn együttműködési megállapodást kötött a Munkástanácsok Országos Szövetségének Ifjúsági Tagozata és a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének Ifjúsági Tagozata.

A Munkástanácsok Ifjúsági Tagozatát és az FDSZ Ifjúsági Tagozatát foglalkoztatja a növekvő ifjúsági munkanélküliség, az elvándorlás, a fekete foglalkoztatás, a felsőoktatási helyzet, és a pályakezdő fiatalok romló esélyeinek jelensége, amely a fiatalok kiszolgáltatottságának növekedését eredményezi az élet minden területén, különösen a munkaerő-piacon.

A Munkástanácsok Ifjúsági Tagozata és az FDSZ Ifjúsági Tagozata egyetért abban, hogy a fiatalok helyzetének javításához szükség van az ifjúság aktív részvételére a döntéshozatali eljárásokban, az ifjúság véleményének becsatornázására mind közéleti, mind szakszervezeti szinten.

A Munkástanácsok Ifjúsági Tagozata és az FDSZ Ifjúsági Tagozata fentiek alapján arra a következtetésre jutott, hogy az ifjúság érdekeinek képviseletét közösen, egymással együttműködve tudja a leghatékonyabban ellátni, hiszen céljaik azonosak.

A két szervezet közös célja a fiatalok minél szélesebb körű tájékoztatása a munka világát érintő kérdésekről, a szakszervezetek célkitűzéseiről és tevékenységéről, valamint az ifjúság aktivizálása, szervezése, és bevonása a szakszervezeti munkába.

Ennek érdekében a Munkástanácsok Ifjúsági Tagozata és az FDSZ Ifjúsági Tagozata együttműködési megállapodást köt, amelynek keretében vállalja, hogy a jövőben a rögzített célok mentén közös stratégiát valósít meg, közös akciókat szervez, a vezetőségen keresztül egymással folyamatos kapcsolatot tart, és információt cserél.

Az egyes események finanszírozásáról a két szervezet vezető testületei esetenként döntenek.

A Munkástanácsok Ifjúsági Tagozata és az FDSZ Ifjúsági Tagozata kiemelten fontosnak tartja az ifjúságot és a munka világát érintő kérdésekben a minél szélesebb körű összefogást, a lehető legtöbb ágazat között, a szakszervezeti szolidaritás jegyében