A szociális partnerek a „Az aktív idősödésről generációkon átívelő megközelítésben” című EU-s keretmegállapodás hazai végrehajtásáról egyeztetnek.

A demográfiai változásokból adódó kihívásokra reagálva 2017. március 8-án az európai szociális partnerek autonóm keretmegállapodást írtak alá, melynek végrehajtása az egyes tagállamokban -így Magyarországon is- a szociális partnerek közös feladata. Ennek érdekében a magyar munkaadók és munkavállalók az Európai Unió Keretmegállapodásának hazai végrehajtásában kölcsönösen együttműködnek egymással, egyeztetéseket tartanak.

A cél egy olyan megállapodás létrehozása, amely segítséget nyújt a munkáltatók és munkavállalók számára a keretmegállapodásban foglaltak gyakorlati megvalósításhoz, az „age-management” szemlélet kialakításához nemzeti, ágazati és munkahelyi szinten is.

A keretmegállapodás hazai átvételénél arra kell törekedni, hogy a munkavállalók munkaerőpiacon maradása, egészségének biztosítása és aktivitása a nyugdíjkorhatár eléréséig jelentősen könnyebbé váljon, s hogy a generációk együttműködésével erősödjön a felelősség, az elhivatottság, a tisztelet és a méltóság kultúrája a munkahelyeken.

Nemzeti szinten a tervek között szerepel egy közös weboldal létrehozása, amely a munka világában az aktív öregedéssel és a generációk közötti együttműködéssel kapcsolatosan folyamatos tájékoztatást nyújt az európai és a hazai fejleményekről, a szociális partnerek közös álláspontjáról, a legjobb gyakorlatokról. A szakszervezetek javaslata kiterjed arra is, hogy a tervezett közös szociális partneri megállapodás fogalmazzon meg ajánlásokat is a kollektív szerződések számára a megállapodással érintett témákban. A keretmegállapodásban foglaltak megvalósulásához a magyar szociális partnerek kiemelt feladata a Kormánnyal és a témában releváns országos szintű hatóságokkal, intézményekkel való folyamatos együttműködés, egyeztetés, konzultáció, tájékoztatás kérése is, továbbá projektek kormányzati támogatásának kezdeményezése az aktív öregedés és a generációk együttműködés kormányzati politikává emelése érdekében.

A szakszervezetek javaslata szerint munkahelyi szinten cél, hogy a munkaadók és a munkavállalók képviselői kísérjék figyelemmel az aktív öregedés és a generációk közötti együttműködés helyzetét és az együttműködés megvalósításának lehetséges módjait, eszközeit. Erre közösen javaslatokat dolgozzanak ki, s kövessék nyomon azok megvalósulását. A szakszervezetek törekvése, hogy ezeket a célokat és azok megvalósításának eszközeit, módjait kollektív szerződések is rögzítsék.

A megállapodás létrehozása és a közös honlap felállítása érdekében az országos szociális partnerek tovább egyeztetnek a következő hetekben az európai keretmegállapodás mielőbb hazai átvétele érdekében.

Ezt követően a szociális partnerek közös jelentést készítenek a Keretmegállapodás megvalósításáról az Európai Szociális Párbeszéd Bizottság részére, amely a későbbiekben folyamatosan figyelemmel kíséri majd annak teljesülését az egyes tagállamokban.

keretmegállapodás