A jelenlegi folyamatok szerint a főbb sarokszámok (GDP:4,3%, infláció: 3,0%, államháztartási hiány 2,4%, államadósság: 69,5%) esetében alapvetően egy reális, tartható tervezetről van szó. Ez jó hír, mert ezt bizalommal szokták jutalmazni a befektetők. Fontos szempont a külföldi működő tőke hazánkba való áramlása miatt. A gazdasági bővülés (4,3%) elég markánsnak ígérkezik, amit az Uniós források fokozott lehívása mellett főként a lakossági fogyasztás további jelentős élénkülése okozhat. Ez egyértelműen látszik az adóbevételi sorokon, a fogyasztási típusú adók (pl. ÁFA) további jelentős növekedése várható. Ebből akár arra is lehet következtetni, hogy a költségvetés sem jár rosszul a jelentős bérfejlesztésekkel, hiszen immár meggyőzően tetten érhető a lakosság fogyasztási hajlandóságának tartós és érdemi növekedése.

A 2017-es évi előirányzatokhoz képest a kiemelt területek közül érdemben – az inflációt meghaladó mértékben – több jut az oktatásra, egészségügyre, közbiztonságra és gazdaságfejlesztésre. Ezen többletforrások felhasználásról sok nem derül ki, de akár munkavállalói szempontból is jó lehet, munkakörülmények javulhatnak stb., de erről egyelőre nincs konkrétum.

A pénztárcákon érződni fog, hogy 2018-ban is folytatódnak a béremelési programok a közszférában. A versenyszférában a munkát terhelő adók újabb csökkentése teszi lehetővé a bérek további növekedését. Folytatódik a minimálbér-emelés: 2018-ban további 8 százalékkal nő a minimálbér. A szakmunkás minimálbérek esetében az emelkedés 12 százalékos lesz, párhuzamosan a munkáltatókat terhelő adó csökkenésével (az egészségügyi hozzájárulás (EHO) kulcsa 2 százalékponttal 20%-ra csökken).  Az intézkedéseknek köszönhetően a szakmunkások bére 2010-hez képest megduplázódhat.

A bruttó bér és keresettömeg az idei előirányzott 13,2% után 10,4%-kal nőhet, ami továbbra is jelentős.

Ezeken felül tovább nőnek a családi adókedvezmények, az otthonteremtési program is lendületben marad. A nyugdíjak 3%-kal, az infláció várt mértékével nőnek. Megmarad a közmunkaprogram, igaz az idei 325 milliárd forintos keret után jövőre 225 milliárd forintot költene erre a célra a kormány.

Folytatódik az áfa csökkentés, ezúttal 5%-ra csökken az internet, az éttermi étkezés és a hal áfája mérséklődik.

Érdekesebb pont még, hogy 2018-tól az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelmet terhelő egészségügyi hozzájárulás megszűnik, ami akár a lakhatás költségeire is kedvező hatással lehet, habár ennek valószínűség nem sok, inkább az ingatlanbérbeadásból származó jövedelmet fehérítik.

Összességében közgazdaságilag reálisnak mondható költségvetését nyújtotta be Varga Mihály. A kormány céljával összhangban továbbra is jelentős hangsúlyt fektet a bérfelzárkóztatásra, a családtámogatásra, az előmunkát terhelő adók ésszerű csökkentésére. Munkavállalói oldalról tehát van hozzáadott értéke a tervezetnek, folytatódhat az életszínvonal moderált javulása. A várakozások szerint az infláció 3% körül alakul, ami megfelel az MNB célkitűzésének, illetve historikusan nem nevezhető magasnak. A lakosság jelentős fogyasztásbővülése miatt a felfelé mutató kockázatok is nőttek, ami a jövedelmek vásárlóerejére is jelent némi veszélyt, talán inkább hosszabb távon.

A világgazdaság, illetve a gazdasági szempontból számunkra igazán releváns EU gazdasága is felfelé ívelő pályán van, ami ugyancsak jó hír.

Megjegyzést érdemel, hogy jövőre parlamenti választások lesznek, aminek jelei a költségvetésben is tetten érhetőek, de talán még nem túlzottan zavaró mértékben.

Mellékletek a költségvetési tervezetből:

 1. Folytatódó életpálya- és béremelési programok

A közszolgálati dolgozók anyagi és erkölcsi megbecsülését a Kormány már számos intézkedéssel erősítette az elmúlt években, melyek jövőre is kiemelt hangsúlyt kapnak. Ennek részeként folytatódik a 2015-ben indított fegyveres és rendvédelmi

életpályamodell, amelynek keretében 2018-ban további, átlagosan 5%-kal nő a katonák és a rendvédelmi dolgozók fizetése. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal foglalkoztatottjai a 2016-ban indított életpályamodell keretében 2018-ban további 15%-os illetményemelésben részesülnek, elérve ezáltal az átlagosan 50%-os növekedést. További emelésben részesüknek az egészségügyi ágazat szakdolgozói, valamint az Országos Mentőszolgálat állományában lévő alkalmazottak. Lezárul a

2016-ban indított bírói és ügyészi illetményalap-emelés (2018-ban további 5%), illetve a felsőoktatási oktatói, kutatói és tanári bérrendezés (2018-ban további 5%). Emellett, a korábbi döntésnek megfelelően emelkedik a pedagógusok bére is a minősítés keretében. A költségvetés fedezetet nyújt valamennyi, már végrehajtott intézkedés továbbviteléhez is, így a pedagógusok életpályájára és kapcsolódó bérintézkedéseire, a járási és megyei kormányhivatalok munkatársainak állami tisztviselői életpályájára, továbbá a már végrehajtott egészségügyi, szociális és kulturális bérintézkedésekre.

 1. A Kormány gazdaságpolitikáját szem előtt tartva a 2018. évi főbb célkitűzések a következők:
 • a családok adóterheinek további csökkentése a családi kedvezmény mértékének növelésén keresztül,
 • az internet-előfizetés áfakulcsának további 5%-ra történő csökkentése,
 • a hal áfakulcsának 27%-ról 5%-ra történő csökkentése,
 • 2018-tól az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelmet terhelő egészségügyi hozzájárulás megszűnése,
 • a közmunkaprogram folytatása a „segély helyett munkát” elv érvényesítésének megfelelően, ugyanakkor a közmunka rendszerének hatékonyabbá tétele, az egyéb aktív munkapiaci programok szélesítése révén,
 • a nyugdíjkiadások és egyes jövedelempótló ellátások reálértékének megőrzése,
 • ezen felül a nyugdíjasok részesülhetnek a gyors gazdasági növekedés eredményéből,
 • a pedagóguséletpálya-modell kialakításának befejező lépése, illetve a
 • rendvédelmi és honvédelmi életpálya-modelljének folytatása,
 • a Kormányhivataloknál és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatottak életpályája-modelljének folytatása,
 • az európai uniós programoknál a maximális ütemű forrásfelhasználás
 • prioritásként jelenik meg azért, hogy a fejlesztési források a kedvezményezettek számára minél hamarabb elérhetővé váljanak,
 • a közlekedési fejlesztésekre továbbra is igen magas összeget fordít a kormányzat,
 • a közútfelújításra rendelkezésre álló források jelentősen nőnek, a Paksi beruházás a szükséges engedélyek megszerzése után felgyorsulhat,
 • a vidéki nagyvárosokat modernizáló, versenyképességet, kulturális vonzerőt
 • növelő és életminőséget javító fejlesztésekre kerül sor a Modern Városok Program keretében,
 • számos felsőoktatási, kulturális beruházás, nemzetstratégiai gazdaságfejlesztési támogatás kap helyet a 2018-as költségvetésben,
 • az ország védelmi képességének erősítése érdekében tovább nő a Honvédelmi Minisztérium költségvetése,
 • a Kormány a jövő évben tovább folytatja az illegális bevándorlással szembeni harcát, melynek érdekében 2018-ban is megfelelő források állnak rendelkezésre a költségvetésben.
 1. Foglalkoztatás és bérek

 

2016 (tény) 2017 (előrejelzés) 2018 (előrejelzés)
1.      Foglalkoztatottak számának növelése % 3,5 2,4 1,8
        ebből versenyszféra 4,1 3,8 2,6
        ebből közszféra 0,6 -2,3 -1,6
2.      Bruttó átlagkeresetek növekedése % 6,2 11,0 8,8
         ebből versenyszféra 5,4 10,2 8,9
         ebből közszféra 7,8 12,2 8,4
3.      Nettó átlagkeresetek növekedése % 7,8 11,0 8,8
         ebből versenyszféra 7,0 10,2 8,9
         ebből közszféra 9,6 12,2 8,4