A döntően közlekedési szakszervezeteket tömörítő Munkástanácsok Zala Megyei Szövetségének az a véleménye, hogy a Volánok átalakításának Zala megye rendre vesztese.

A régiósítás bejelentésekor (2012 tavasza) a Zala Volán az egyik legpiacérzékenyebb, stabil gazdálkodású, korszerű járműparkkal rendelkező társaság volt. Kézenfekvő volt, hogy Zalát jelölték ki a régióközpontnak, majd a 24. órában változott a helyzet…

A zalai munkástanácsosok megállapítják, hogy a mostani működési modellben sem nyertes Zala. Az egykor helyi innovációs szemléletet és gyakorlatot felváltotta a centralizált működés, a járműpark is lassan korszerűsödik és korábban nyereséges és húzó ágazatként szereplő portfólió-elemeket terveznek megszüntetni, vagy tevékenységüket visszafogni.

Ezek az intézkedések létszámcsökkentéssel járhatnak, amit a zalai munkástanácsosok nemkívánatos jelenségnek tartanának, ezért már most felhívják a műszaki szakterület irányítóit, hogy gondoskodjanak az esetlegesen felszabaduló munkaerő elhelyezéséről.

A megyei szövetség hamisnak és félrevetőnek tartja azt a kommunikációs tartalmat, hogy a Volánbusz Zrt. menedzsmentje igényt tart valamennyi, a Volánbusznál dolgozni kívánó munkavállalóra.

Hasonlóképp hamis az a még májusban elhangzott tájékoztatás, miszerint a Volánbusz Zrt. nemhogy tevékenységeket, munkafolyamatokat szervez ki, hanem ellenkezőleg, visszaszervez.

Most a közúti ellenőrzés,a portaszolgálat, a takarítás vállalkozásba adásáról szólnak a hírek. Az előrejelzések szerint tavasszal megtörténik a szellemi munkakörök felülvizsgálata, a hatékonyabb és minőségibb szolgáltatás jelszavával elkezdődhet a szervezet további észszerűsítésének folyamata. Ebből fakadóan markáns létszámmozgás prognosztizálható.

A megyei szövetség sérelmesnek tartaná, ha a vezetés a bérfejlesztést és azon belül is a bérharmonizációt úgy valósítaná meg, hogy lesznek munkavállalók, akik az ígéretekkel ellentétben -miszerint senkinél sem lehet bércsökkenés -jövedelemkiesést szenvedhetnek el.

A zalai munkástanácsosok a tervezett MÁV-Volán holding kérdéskörben sem bizakodóak. A szövetség szerint egy újabb strukturális beavatkozás olyan méretű centralizációhoz vezetne, ami komoly működési zavarokat okozhat. A folyamatosan felszínen tartott szándékok (párhuzamosság kiküszöbölése, a menetrendek összehangolása, az egységes jegyrendszer) nem igénylik szükségszerűen az összevonást. Ezen folyamatok holding nélkül is megvalósíthatóak.

A megyei szövetség aláhúzza, hogy az újabb szervezeti átalakítások legnagyobb vesztese Zala megye lehetne, mivel innen közlekedik a legtöbb járat a fővárosba. Ezek egyrészét pedig valószínűsíthető, hogy feláldoznák a MÁV előnyben részesítésének oltárán. A megyei szövetség megállapítja, hogy a Volánnál, ami állandó, az a változás, ebből eredően a bizonytalanság.

A szövetség érdekelt egy hatékony és minőségi szolgáltatást nyújtó közösségi közlekedés kialakításában, ezért kéri az innovációs és technológia minisztert, a nemzeti vagyon kezelésért felelős tárca nélküli minisztert és a Volánbusz Zrt.elnök-vezérigazgatóját, segítsék elő, hogy széleskörű szakmai és érdekvédelmi egyeztetések keretében érdemben legyenek megvitatva az ágazat kulcskérdései.

Az érintetteknek be kell látniuk, hogy a Volánbusz Zrt.-nél kialakított érdekegyeztetési mechanizmus kevésbé alkalmas a komolyabb érdekvédelmi és szakmai kérdések érdemi tárgyalására!

 

 

Horváth László

       elnök

Munkástanácsok Zala Megyei Szövetsége