Kedves Tisztségviselők, Kedves Tagjaink!

Az új Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományáról szóló törvény hatályba lépését megelőzően a munkáltató – egyébként helyesen – megkezdete értesítés formájában a tájékoztatását a NAV munkavállalóinak.

Az értesítésben foglaltak azt tartalmazzák, hogy mi történik majd 2021.01.01-től az adott munkavállalóval, mely szervezeti egységnél, milyen munkakörben és milyen jogviszonyban kívánják tovább foglalkoztatni a jogszabály hatályba lépését követően.

Ehhez az értesítéshez semmilyen joghatály nem fűződik, így ennek megtámadására a jelenleg hatályos NAV törvény szerint, illetve az új jogállási törvény szerint sincs lehetőség. Az új NAV törvény 249. §-a szabályozza a kinevezés és felmentés lehetőségét. Ezek alapján nem kell a hozzájárulása a munkavállalónak a jogviszony átalakulásához. A felmentés csak korlátozott körben kérhető a 253. § alapján. Eszerint a felmentésnek alapvető követelménye, hogy a pénzügyőr részére tisztviselői munkakör kerüljön meghatározására és a 249. § (2) bekezdés szerinti okirat közlését követő, 253. § szerint 5 munkanapon belül írásban benyújtott kérelme alapján részére a NAV foglalkoztató szervénél pénzügyőri munkakört kell felajánlani. Ha nincs pénzügyőr munkakör, vagy azt az érintett méltányolható okból nem fogadja el, úgy őt a felajánlható munkakörről való munkáltatói tájékoztatást követő 5 munkanapon belül írásban benyújtott kérelmére fel kell menteni. Ebben az esetben a felmentési szabályok, melyek a felmentési időre vonatkozó távolléti díj, illetve a végkielégítés összege a 2020.12.31-én hatályos szabályok szerint kerülnek megállapításra.

FIGYELEM! A hivatásos szolgálati viszonyról való lemondásnak kell tekinteni, ha az érintett munkakört nem méltányolható indokból nem fogadja el. A méltányolható okokat, illetve a különösen méltányolható okokat a 253. § (3) bekezdése tartalmazza, természetesen ezen felül is lehet még méltányolható okokat felsorolni, azon felül, amit a taxatív felsorolás is tartalmaz.

A NAV törvény a korábban bevezetett RIASZ törvény, illetve a Kit törvény felmentési rendelkezéseit nem vette át. Az általános munkajogi elvek felmentésre adó okait sem méltányolja, így a legszigorúbb szabályozást találták ki a jogviszonyváltásra vonatkozóan.

 

Kérem, a fentiekről a kedves tagjainkat tájékoztatni szíveskedjetek.

 

Üdvözlettel:

Holecz Gábor elnök