A nemrégiben közzétett minimálbér-rendeletek az egyes adótörvényekben előírt jogosultságokra is hatást gyakorolnak. Az Adózóna cikkében általánosságban véve bemutatja a szakértő, mikor kell januárig visszamenőlegesen alapul venni az emelt összegeket, és mikor nem.

A 20/2021. kormányrendelet (R1.) a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról, a 21/2021. kormányrendelet (R2) a minimálbérhez kapcsolódó jogosultságok felülvizsgálatáról szól.

Az R1 2. paragrafusa szerint a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított

  • alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén, havibér alkalmazásakor 167 400 forint, hetibérnél 38 490 forint, napibérezésnél 7700 forint, órabér alkalmazásakor 963 forint,
  • a legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén havibér alkalmazásakor 219 000 forint, hetibérnél 50 350 forint, napibérnél 10 070 forint, órabér alkalmazásakor 1259 forint.

Ugyanez a bér illeti meg százszázalékos teljesítmény és a munkaidő teljesítése esetén a teljesítménybérben foglalkoztatottakat is.

Az R1. rendelkezik arról is, mit kell órabérnek tekinteni akkor, ha a teljes munkaidő a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 92. paragrafusának (2) bekezdése alapján 8 óránál hosszabb, vagy az Mt. 92. paragrafusának (4) bekezdése alapján 8 óránál rövidebb.

Az első esetben minimum órabérnek az arányosan csökkentett, a második esetben az arányosan növelt órabértételeket kell tekinteni. Például, ha az Mt. említett előírásának megfelelve a teljes munkaidő 12 óra, akkor az arányos csökkentés 6:12=0,6666, a kötelező legkisebb órabér pedig 963 forint helyett 0,666×963 = 641,9 forint.  A napibér ez esetben is 7700 forint lesz (attól függően, hogy az arányt hány tizedes jeggyel számolják, néhány forint eltérés lehet lefelé vagy felfelé). Fordított esetben, ha a teljes munkaidő például 4 óra,  akkor az arányos növelés 8:4=2, és ekkor 963 forint helyett az órabér 1926 forint lesz, ami 7704 forint napibérnek felel meg.

Az új minimálbér, garantált bérminimum február 1-jén lép hatályba.

Ugyanakkor az R2. előírja, hogy ahol jogszabály rendelkezése szerint valamely jogosultság megállapításának vagy felülvizsgálatának a tárgyév januárjában érvényes kötelező legkisebb munkabér vagy a garantált bérminimum az alapja, ott az R1-ben meghatározott kötelező legkisebb munkabér vagy garantált bérminimum alapján a jogosultságot 2021. február 28. napjáig ismételten meg kell állapítani vagy felül kell vizsgálni. Ezen előírás szerint – bár az új bértételek február 1-jén lépnek hatályba –, ha jogszabály valamely rendelkezésének alkalmazásánál a januári vagy az adóév első napján érvényes minimálbért kell alapul venni (például a „Nem mindegy, mikori minimálbérrel kell számolni: hat az adókra és a kedvezményekre” 2021. 01.15-ei cikkünkben felsorolt esetekben), akkor az R1-ben előírt összegekkel kell számolni.  

E következtetés azon alapul, hogy januári minimálbérnek, garantált bérminimumnak a január 1-jén érvényes értékek tekinthetők, hiszen január hónapban – hónap közben hóközben – ezen értékek nem változtak. Ha azonban valamely jogszabály a minimálbér vagy a mindenkori minimálbér, illetve a tárgyhó első napján érvényes minimálbér alkalmazását írja elő (az utóbbira példa az egyéni vállalkozó által megváltozott munkaképességű foglalkoztatása esetén érvényesíthető bevételt csökkentő kedvezmény), akkor – mivel ezek nem a januári  minimálbért jelentik – nem kell a januári jogosultságot újra megállapítani.

Forrás: adozona.hu