A Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete (KDFSZ) pert nyer másodfokon a SPAR Magyarország Kft. ellen a tájékoztatás és konzultációra vonatkozó szabály megsértéséért.

A perrel kapcsolatban Bubenkó Csabát, a KDFSZ elnökét kérdeztük:

Az alapjogok közé tartozik, hogy a szakszervezet tájékoztatást kérhet a munkáltatótól, olyan ügyekben, amely összefügg a munkavállalók gazdasági és szociális érdekeivel. A tájékoztatás adását a szakszervezet részére  a munkáltató nem tagadhatja meg. A szakszervezetet köteles a munkáltató tájékoztatni legalább félévente a munkáltató gazdasági helyzetéről és a bérkifizetésekhez kapcsolódó likviditásról, a munkaidőről, a keresetek alakulásáról.

Miért fontos a szakszervezet számára az információs jog érvényesítése?

A KDSZF a munkája során arra törekszik, hogy a munkavállalók szociális helyzetét javítani tudja. Amikor tárgyalást folytat a munkáltatóval, tényszerű, valós, objektív megállapításokkal kell érvelnie annak érdekében, hogy például a munkavállalók bére a cég gazdasági helyzetéhez képest ne legyen elfogadhatatlanul alacsony.

Szükség van a cégektől írásos információra, mert ez alapján tudják a szakszervezet szakértői megítélni a munkavállalók helyzetét és javítani a kiszolgáltatottságukon. Csak akkor tudja hitelesen képviselni a munkavállalói érdekeket a munkáltatóval szemben, ha látja a számokat.

A hitelesség a másik oldalról is ugyanígy működik: ha megkérdezik tőlem a munkavállalók, hogy mire alapozzuk a véleményünket, azt nem mondhatom, hogy a munkáltató azt mondta, hogy….! Szükség van az írásos dokumentumokra!

Vajon miért akadályozza az adatok kiadását a munkáltató?

A KDFSZ még csak egy éve van jelen a SPAR-ban. Véleményem szerint az információ visszatartásának két oka lehetséges: egyfelől nem veszi komolyan a munkáltató a szakszervezetet. A másik ok, hogy valószínű más, a cégnél képviselettel rendelkező szakszervezet részéről nem találkozott ezzel a kéréssel a SPAR, ami elég szomorú. Ez magyarul azt jelenti, hogy vannak olyan „szakszervezetek” amelyek jelen vannak a SPAR-ban, de nem hajtanak végre valódi érdekképviseletet.

A mostani ítéletnek azonban szélesebb körre kiterjedő következményei lesznek. Ettől kezdve nem tagadhatja meg a SPAR Magyarország az információt más képviselettel rendelkező szakszervezetektől sem. Ez az alapfeltétele a munkavállalók érdekvédelmének, és ezek nélkül az adatok nélkül nem képviselhetjük hitelesen a tagjainkat.

A Spar Brüsszelbe panaszkodott a különadó miatt, és közben semmibe veszi a szakszervezeti jogokat! Mindez alatt a vezérigazgató nagycsaládról beszél, de ebben nincs helye a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének, míg más „szakszervezetek” a nagycsalád részét képezhetik!

Idrányi Flóra

GDE Hiba: A kért URL-cím érvénytelen