A 2012. december 13-i Szövetségi Tanácsülésen a tagság áttekintette a 2012. évben elért eredményeinket, és szóba kerültek a jövő évre kitűzött célok is. A beszámolóból megállapítható, hogy aktív, eredményes évet zártunk, de mivel a gazdasági válság leginkább a munkavállalókat sújtja, a 2013-as évben is van bőven tennivaló az érdekvédem területén. Fontos változás, hogy a „láthatóságunk” az elmúlt időszakban nőtt, és a Munkástanácsok körül nem botrányoktól volt hangos a sajtó, hanem az érdekvédelem területén elért pozitív hírektől.Emiatt nőtt a társadalmi bizalom, amit a közelmúltban megjelent közvélemény-kutatás is igazol.

A megjelenés azért nagyon fontos a Szövetség számára, mert amiket a munkavállalók érdekében előterjesztünk és szeretnénk elérni, azok a közvéleményen keresztül is támogatást kapnak, és ezzel növelik a cél elérési esélyét.

Nagyon fontos terület az új Munka törvénykönyvének hatályba lépése. Az elmúlt évben elsősorban erre koncentráltunk. Felkészítettük a tagjainkat és a tisztségviselőket a változásokra. Ezzel kapcsolatban olyan programokat készítettünk, amely azt segítik, hogy az új törvénykönyv életbeléptével ne kerüljenek ellehetetlenült helyzetbe a munkavállalók és a szakszervezetek.

Kitűztünk egy prioritás csomagot, amelyekben elérhető reális célokat fogalmaztunk meg. Olyan törekvéseket, amelyek eléréséhez a mai gazdasági környezetben reális lehetősége van:

Az új MT módosítására vonatkozó szakszervezeti követelések rangsorolása és napirenden tartása: a pótlékok, pótlékkulcsok megőrzése, a szakszervezeti konzultációs-információs jogok helyreállítása, a tulajdonos/munkáltató semleges szabályozás visszaállítása, a feketemunka elleni határozottabb fellépés biztosítása.

Közös állásfoglalásra kértük fel a munkavállalókat, a munkaadókat és a kormányt, amelyben megfogalmaztuk, hogy mik azok a szükséges változtatnivalók az új Munka törvénykönyvében, amelyek elengedhetetlenek a munkabéke megtartása érdekében.

A másik nagyon komoly intézkedéscsomag a minimálbér kérdése volt. Nehéz cél a minimálbéremelés olyan környezetben, ahol a gazdaság nem növekedő pályán van. 10%-os emelésből indultunk ki, mivel az infláció mellett az alapvető megélhetési költségek nagyobb mértékben növekedtek.

A 2012-es év második felében a minimálbéremelésért offenzív fellépést folytattunk, elemzésekkel alátámasztott követeléseket dolgoztunk ki és képviseltünk, aktívan jelen voltunk racionális érveinkkel a médiában, ami részben hozzájárult a kormány rezsiköltség-csökkentő intézkedésének bevezetéséhez is, de mindenekelőtt vitathatatlanul nagy szerepet játszott a minimálbér reálértékének emelkedésében.

A nyári miniszterelnöki találkozó is meghozta az eredményeket: a találkozót követően tárgyalásokat folytattunk a Miniszterelnökséggel. Részletes programcsomagot adtunk át; a programtervezetből elsőként a külföldre menekített illegális jövedelmek felderítése és megadóztatása megvalósítási szakaszba jutott.

 Ágazati szinten is számtalan eredménnyel, a kormánnyal történt stratégiai megállapodásokkal, közösen kidolgozott javaslatokkal büszkélkedhetünk: 

 –  kormányzati szintű megállapodások előkészítése megtörtént a közlekedési ágazatban, az egészségügyi ágazatban, a postás ágazatban, rendvédelmi dolgozóknál

–  lobby támogatás a HSZT és a BÉT jogszabályok korrekcióját szorgalmazó rendvédelmi ágazatoknak,

–  felkészítők tartása, segédanyagok rendelkezésre bocsátása a bér/cafeteria tárgyalásokra, és az új Mt. alkalmazásához.

–  vállalati szintű tárgyalási támogatás a Normon-Tool, Draxlmaier, BA Zrt., Brinks, Kronospan-MOFA, JNT esetében, valamint ágazati tárgyalási támogatás a Volán ágazat, a közúti közlekedési ágazat KSZ egyeztetésein,

 További eredményeink, amit érdemes megemlíteni:

 • Kutatási program indítása a TÁRKI-val a létminimum-számítás módszertanának megújítására.
 • Aktív jelenlét a nemzetközi fórumokon, a MOSZ álláspontjának elfogadtatása (lásd V4 munkaprogram a kelet-európai szociális minimum kidolgozásáról, EZA – Néppárti konferencia 2013-ban az unión belüli regionális egyenlőtlenségek okainak vizsgálatáról, a budapesti EZA konferencia sikeres lebonyolítása).
 • Aktív jelenlét hazai szakmai rendezvényeken: befogadó munkaerőpiac (munkaadókkal közös rendezvény), konferencia az ifjúsági munkanélküliségről.
 • Aktív jelenlét a kormány tanácsadó testületeinek, érdekegyeztető fórumainak (VKF, OKÉT, NGTT, uniós monitoring bizottságok) munkájában, szakmai javaslatok készítése a kormányzatnak a jogalkotó, illetve kormányzati munkához (javaslatok a felnőttképzési rendszer továbbfejlesztésére, javaslat az uniós pályázati rendszerek továbbfejlesztésére, javaslatok a munkahelyvédelmi akcióprogramhoz).
 • A VKF-OKÉT források felhasználásának (az ágazati szakszervezeti munka pénzügyi támogatásának) megszervezése.
 • 170 millió Ft-os TÁMOP pályázati forrás elnyerése a Jogpont hálózat kiépítéséhez a dél-dunántúli régióban. A megvalósítás adminisztratív feltételeinek kialakítása az uniós követelményeknek és a MOSZ szempontjainak megfelelően, a program szakmai megvalósítása és a megvalósítás monitoringja.
 • Pályázat beadása a TÁMOP 2.5.3.kiírásra, a Jogpont hálózat fejlesztése a dél-dunántúli és nyugat-dunántúli régióban, konzorciumban a Ligával és a Stratosz-szal
 • Konzorciumi pályázat beadása a Svájci Alaphoz a Travail Suisse és a VOSZ közreműködésével az időskori foglalkoztatás elősegítésére

Ahhoz, hogy a 2013-as évben is hasonló eredményeket érjünk el, egy pillanatra sem szabad megállnunk. Már az év elején megkezdjük a tagszervezetek felkészítését az új MT nyomán hátrányosan megváltozott egyéni és kollektív munkavállalói jogok KSZ-ben történő megerősítésére, ajánlások kidolgozására a KSZ-be foglalandó megállapodásokra, különösen a következő témakörökben:

 • a szakszervezeti konzultációs jogok biztosítása,
 • a bértárgyalásokhoz szolgáltatandó információk körének meghatározása,
 •  a bérpótlékok szabályozása,
 • a munkaidőkeret bevezetésének és alkalmazásának szabályozása.

 További feladatok a 2013-as év első felében:

 •  Felkészítés, segédanyag a 2013. évi béremelésekről és juttatásokról folyó tárgyalásokra.
 • Az érdekvédelmi kapacitások megerősítése pályázati rendszerben az ágazatok konzorciumi pályázatainak koordinálása, a pályázatok beadása (a kiírás megjelenését követően azonnal).
 • A Miniszterelnöki Hivatalnak átadott munkástanácsos javaslatok végrehajtásának megkezdése, különös tekintettel az MT módosítására, a dolgozói tulajdon elterjesztéséhez szükséges jogszabály- és adórendszerbeli módosításokra, az interaktív felnőttképzési adatbázis kiépítésére.
 • A megvalósulás alatt álló támogatási szerződésekben foglaltak szakmai és pénzügyi szervezése, rövid képzés a résztvevők részére (Jogpont-ügyvédek, programadminisztráció stb.).
 • Tagszervezési stratégia kialakítása és elfogadása.
 • Képzési stratégia kialakítása a tagszervezetek részére, illetve a szakszervezet felnőttképzési tevékenységének megalapozásához.
 • Együttműködési megállapodások a munkáltatókkal további ágazatokban.

 Minden szakszervezeti tagnak, tagszervezetnek, megyei szervezetnek, ágazatnak jó munkát és sikeres együttműködést kíván a Munkástanácsok a 2013-as évre!

 2013. január 24.

 Munkástanácsok, Kommunikációs Osztály