Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) Munkavállalói Oldalán (MVO) részvételi jogosultsággal rendelkező országos szakszervezeti konföderációkhoz tartozó 28 ágazati szakszervezet 2013. november 18-án létrehozta a

KÖZSZOLGÁLATI SZAKSZERVEZETEK DEMONSTRÁCIÓS
ÉS SZTRÁJKBIZOTTSÁGÁT
(„KÖZDEMOSZ”)

A „KÖZDEMOSZ” követelése:
A közszolgálati munkavállalók 2014. január 1-től 20 %-os béremelésben részesüljenek.

A megalakításában résztvevő szakszervezetek öt tagú operatív bizottságot választottak. A résztvevők a Munkástanácsok részéről a bizottságba Holecz Gábor alelnököt delegálták.

A „KÖZDEMOSZ”-t alkotó szakszervezetek

Értelmiségi Szakszervezeti Tömörüléshez tartozó ágazati szakszervezetek
1. Agrároktatási és Kutatási Dolgozók Szakszervezete
2. Egészségügyi Dolgozók Szakszervezeti Testülete
3. Erdészeti Dolgozók Szakszervezete
4. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete
5. Környezetvédelmi és Vízügyi Dolgozók Szakszervezete
6. Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége
7. Orvosegyetemi Szakszervezetek Szövetsége
8. Társadalombiztosítási Dolgozók Szakszervezete
9. Tudományos Dolgozók Szakszervezet

Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájához tartozó ágazati szakszervezetek
10. Balassi Bálint Rendőrszakszervezet
11. Dél-Alföldi Rendőrszakszervezet
12. Független Rendőrszakszervezet
13. Honvéd Szakszervezet
14. Könyvtári Dolgozók Független Szakszervezete
15. Központi Rendőrszakszervezet
16. Magyar Közszolgálati Dolgozók Független Szakszervezete
17. Magyar Orvosok Szakszervezete
18. Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete

Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségéhez tartozó ágazati szakszervezetek
19. Honvédségi Dolgozók Szakszervezete

Munkástanácsok Országos Szövetségéhez tartozó ágazati szakszervezetek
20. Független Egészségügyi Szakszervezet
21. Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete
22. Vám- és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete

Szakszervezetek Együttműködési Fórumához tartozó ágazati szakszervezetek
23. Belügyi, Rendvédelmi és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete
24. Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete
25. Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége
26. Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete
27. Pedagógusok Szakszervezete

Országos konföderációnak nem tagja
28. Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete

A „KÖZDEMOSZ” Operatív Bizottságának tagjai:
Boros Péterné, Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete főtitkára
Holecz Gábor, Vám- és Pénzügy Dolgozók Szakszervezete elnöke
Dr. Kuti László, Tudományos Dolgozók Szakszervezete elnöke
Mendrey László, Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete elnöke
Dr. Zsiga Imre, Honvédségi Dolgozók Szakszervezete elnöke

A „KÖZDEMOSZ” ügyvivője
Fehér József
Elérhetőségei
telefon: 413-1604
e-mail: szef@szef.hu

Budapest, 2013. november 18.

Fehér József
„KÖZDEMOSZ” ügyvivő