A Fővárosi Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság is a dr. Peti Éva és dr. Szabó Imre Szilárd ügyvédek által képviselt Szolidaritás Autóbusz-Közlekedési Szakszervezetnek adott igazat a sztrájk jogszerűségének megállapítása iránt indult nemperes eljárásban, amelyben a Volánbusz Zrt. kérelme elutasításra került. A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.

Az Ítélőtábla megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a tényállást helyesen állapította meg, a releváns jogszabályok helytálló értelmezésével érdemben is megalapozott döntést hozott. Az elsőfokú bíróság – a bírói gyakorlattal egyezően – helyesen tekintette irányadónak a jogszabályban rögzített feltételek szűkítő értelmezését. Ez alapján nem minősül a kollektív szerződéses megállapodás megváltoztatására irányuló követelésnek az annak időbeli hatálya alatt meghirdetett, bármely jellegű és bármilyen jövőbeli időszakra vonatkozó bérigény. A munkáltató a fellebbezésében alaptalanul tekintette a munkavállalókat – az Alaptörvény és a törvényi szabályozás folytán – megillető sztrájkjog gyakorlását a munkáltató felé irányuló provokációnak. E körben is helytállóan állapította meg az elsőfokú bíróság, az a körülmény, hogy a kérelmezett a jogszabályi előírásokat maradéktalanul betartva jelentette be a sztrájkot megelőző követelését, majd a sztrájk elkerülése érdekében egyeztetésre is sor került, amely során az akkor már két hónapja ismert követelésre konkrét munkáltatói ajánlat nem érkezett, egyéb, a kérelmezett rosszhiszemű joggyakorlását igazoló többlettényállási elem hiányában nem minősülhetett a sztrájkjoggal való visszaélésként.

Az Ítélőtábla rögzítette: a sztrájkjog lényege a nyomásgyakorlás, a munkavállalókra kedvezőbb munkáltatói döntés, megállapodás létrehozása érdekében. A jogrend részét képező, a munkavállalói érdekek képviseletét jelentő jogintézmény szükségszerű következménye, hogy az a munkáltató oldalán érdeksérelemmel járhat. Ezért a sztrájkjog gyakorlása, annak jogszerűsége, nem a munkáltató által elvárt és számára elfogadható követelmények, hanem a jogszabályban meghatározott törvényi feltételek mentén értékelhető.

A végzéssel jogerősen is pont került az ügy végére, nem lehet azt kijelentő módban, kétségek nélkül megfogalmazni, hogy a sztrájk jogszerűsége vitatható lenne. 

Dr. Szabó Imre Szilárd, PhD