Az olasz UGL szakszervezet nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetője, Gian Luigi Ferretti, a Munkástanácsok Országos Szövetsége és a CÖF-CÖKA meghívásának eleget téve látogatott el Budapestre 2023. június 28-án és 29-én.

A két napos találkozó első napján a CÖF szervezésében folytattak egyeztetést,  a második napon pedig a Munkástanácsok elnökségével zajlott eszmecserén a két szakszervezet küldetéséről, céljairól és együttműködési lehetőségeiről tárgyaltak a felek.

A képen balról jobbra: Gian Luigi Ferretti, Csizmadia László, Szomráky Béla és Augusto Cocchioni láthatóak. A kép június 28-án, a CÖF által szervezett vacsorát követően készült

Az UGL kétmillió tagot számláló szakszervezet Olaszországban. A különlegessége az, hogy nem kapcsolódott be a baloldali szakszervezeti érdekszférába, kölcsönösen „nem kedvelik egymást”, olyannyira, hogy az UGL nem tagja az Európai Szakszervezeti Szövetségnek. Ennek hátterében az áll, hogy az UGL a munkavállalói érdekképviseletet a nemzeti célokat figyelembe véve képviseli. Szemben a liberális, baloldali szakszervezetekkel a hagyományos konzervatív társadalmi értékeket tekinti szem előtt, úgy mint a család védelme és a nemzeti közösségek érdekeinek képviselete. Míg a baloldali szakszervezetek a munkavállalók küzdelmében a hagyományos, konzervatív társadalmi rend felbontására törekednek, az UGL a hangsúlyt nem az osztályharcra helyezi, hanem a munka világának minden résztvevője érdekeit kölcsönösen tiszteletben tartva, egyfajta konszenzusos együttműködésre törekszik.

Ezek azok az értékek, amelyek alapján 2019 májusában együttműködési megállapodást kötött a Munkástanácsok és az UGL. A megállapodás keretein belül számos alkalommal találkoztak a szakszervezet képviselői Budapesten, Rómában és Brüsszelben.

Gian Luigi Ferretti elmondta: a progresszív baloldal képtelen megérteni, hogyan lehetséges az, hogy egy szakszervezet kétmillió taggal lehet sikeres, úgy, hogy nem az ő világlátásukat képviseli. Mi az egyház társadalomról alkotott doktrínája alapján képzeljük el működésünket. Úgy gondoljuk, hogy az osztályharc egy közel kétszáz évre visszatekintő avítt gondolat, amely leszerepelt. Hiszünk a munkát végző emberek érdekének a védelmében és az egész olasz nemzeti társadalom kooperációjának sikerében. 73 évvel ezelőtt jött létre az UGL és a közelmúltig mi voltunk az egyetlen szindikátus, amely a fent elmondott elveket képviselte.

„Mi nem autonóm szakszervezet vagyunk, hanem egy politikai elveken működő szakszervezet. Mi ugyanabból a háttérvilágból érkeztünk, ahonnan a miniszterelnökünk, Giorgia Meloni, tehát nem a politikai kékharisnyák közül. A baloldali globalista politikai elit csak a nagyvárosokban tud érvényesülni, ezért látható az, hogy az UGL egyre erősödik, míg a többi szakszervezet gyengül. A jobboldali erők felismerték, hogy a liberális gazdaságpolitika nem működik megfelelően. Nem szabad mindent rábízni a piacra. Az UGL egy harmadik úton tette le a voksát, ami a liberális ideológiából és a szocialista elképzelésekből is a legjobbat veszi ki, de az alapja az egyház tanítása a munkavállalók jogairól, melynek alapját XII. Leo Pápa fektette le a Rérum Novárumban. Igent mondunk a magánkezdeményezéseknek, igent mondunk a tőkére, de a tőkének társadalmi funkciónak kell lennie, vagyis be kell fektetni új termelőeszközökbe. Ennek az új típusú megközelítésnek az alapja a munkáltatókkal folytatott, bizalmon alapuló, érdemi eredményekkel záruló tárgyalás, természetesen úgy, hogy továbbra is a munkavállalói jogok érvényesítése, az ő védelmük marad a fő szempont. Ezért nagyon fontos a részvétel.

A modern érdekvédelem a részvételi modellben valósítható meg leghatékonyabban. Ebbe a modellbe tartozik többek közt a munkavállalói résztulajdon program.”

A Munkavállalói Résztulajdon Program Magyarországon a Munkástanácsokhoz kötődik (a törvényjavaslatot Palkovics Imre nyújtotta be 1992-ben) és mintegy megelőzte a korát.

Palkovics Imre hozzátette: a rendszerváltás idején ennek volt tere, de a probléma az, hogy azóta sem karolta fel a politika, nem tekinti elsődleges megoldási lehetőségnek. Mi továbbra is ezt tekintjük kiindulópontnak.

Az új olasz kormányról Feretti úr elmondta, hogy flexibilisebb, rugalmasabb törvényeket akar bevezetni a turizmusban és a mezőgazdaságban dolgozó munkavállalók körében. Olaszországban több ezer afrikai ember érkezik naponta, akik éhbérért végzik a mezőgazdasági munkát, természetesen törvénytelenül. Az UGL álláspontja, hogy inkább az olasz diákoknak kell munkát adni, megfelelő ellátással és tisztességes bérért. Ez az úgynevezett flexibilitás. Ez a rugalmasság mind a munkaidőre, mind a szezonális munkára vonatkozó határozott idejű szerződésekre vonatkozik. Benne van a megfelelő, az adott munkára vonatkozó egészségbiztosítás és szabadság is. Természetesen az ellenzék, akinek semmi felelőssége az országban bekövetkező változások következményeinek a kezelésére, azok az ellenkezőjét mondják: „mindenkit fel kell venni örökre!” -de ez természetesen a politika játéktere.

Az új olasz kormány szabályozta a harmadik országból érkező munkavállalók felvételét. Felmérték, hogy melyik szektorból hány dolgozó hiányzik. Akiket felvettek, szabályos munkavállalói engedélyt kaptak és pontosan olyan bánásmódban részesülnek, mint az olasz dolgozók.

A globalista erők mindenképpen atomizálni akarják a társadalmat, hogy az egyéneket jobban irányíthassák. Ezek az erők előre mozdítják a vad migrációt, amelynek célja Európa gyengítése. A hajók, „melyek taxizást végeznek” a Földközi-tengeren, a soros hálózat tagjai. A szegény bevándorlók, akiket félrevezetnek azzal, hogy idehozzák őket, kénytelenek megelégedni azzal, hogy a „nem éhenhalás” fejében valami munkát kapjanak. Az ő tömeges megjelenésük hozzájárul a bérek süllyedéséhez. Az európai statisztikák mutatják, hogy a többi európai országgal ellentétben Olaszországban csökkennek a bérek.

Ferretti úr elmondta, hogy az UGL kapcsolata a Meloni kormánnyal kiegyensúlyozott. „Mindenkinek megvan a maga szerepe a rendszerben: a kormány kormányoz, mi pedig azzal foglalkozunk, ami a dolgunk: a munkáltatók ellenőrzése, a lehetséges problémák kezelése, ösztönzés, egyeztetés. Olaszországban négy nagy szakszervezet van, amelyekkel a kormány tárgyal. Eddig csak három szakszervezetet engedtek a konzultációs asztalhoz, de most az UGL-lel is folynak a konzultációk a munkavállalók helyzetéről. Természetesen még csak a munka elején tartunk. Az olasz kormány mandátuma öt évre szól. Pillanatnyilag a kormány átalakítása folyik, hasonlóan a francia mintához, prezidenciális köztársasággá. Meloni egy olyan elképzelés kidolgozását kérte a szakszervezetektől, amely a részvétel irányába mutat és amely az UGL vesszőparipája a megalakulás óta. Meloni tisztában van azzal, hogy ez egy hosszútávú terv. Mindeközben már zajlik a foglalkoztatással járó költségek (adók, egyéb hozzájárulások) csökkentése. Ezen a téren már látszik egy komoly előrelépés. Meloni politikáján jól látszik, hogy nem akarja magára haragítani a nemzetközi pénzvilágot, így apró lépésekkel próbálja (például az adórendszerben is) a reformokat végrehajtani.”

Gian Luigi Ferretti arról számolt be, hogy az UGL országos érdekegyeztetésbe való bekapcsolódása óriási láthatóságot biztosít a szakszervezet számára. Míg korábban ignorálta az UGL-t a média, azáltal, hogy rendszeresen tanácskozik a kormánnyal, folyamatosan teret kap a hírműsorokban és a különböző médiafelületeken. A nemzetközi meghívások is újabb kapukat nyitnak meg az együttműködésre a hasonló értékrendű szakszervezetekkel és mindez egyben kapu a nemzetközi nyilvánosság felé. Cél, hogy alternatívát mutathassunk a baloldali szakszervetekkel szemben, akik olyan topikokkal próbálják uralni a nyilvánosságot, mint a gender kérdés és egyéb woke ideológiához kapcsolódó kérdéskörök. Ezek a szervezetek elvesztették a kapcsolatot a valósággal, a realitással.

A képen: Holecz Gábor, Baumgartner Lajos, Palkovics Imre, Gian Luigi Ferretti, Szomráky Béla, Salamon Lajos

A megbeszélésen felvetődött az európai minimálbér irányelv kérdése, melyet a tagállamoknak kötelezően át kell venni és saját feltétel rendszerükben alkalmazni. Mint megtudtuk, az olasz szakszervezetek általában nem értenek egyet ezzel: Olaszországban a kollektív szerződések lefedik a munkaviszonyok 95%-át. A különböző országokban óriási különbségek vannak, emiatt más-más szabályozás illeszkedik a lokális helyzethez.

Végezetül a felek megbeszélték a két szakszervezeti konföderáció további együttműködésének lehetőségeit. Leszögezték: „a kapcsolat állapota optimális. A folyamatos eszmecseréknek köszönhetően látjuk egymás működését, problémáit és azt is látjuk, hogy mennyire különbözőek a körülmények a különböző nemzeteknél. A különbségek ellenére, vagy a különbségek mellett is, jól látjuk, hogy a legfontosabb értékek, amelyek inspirálják a munkavállalókat, hogy megőrizzük identitásunkat és önazonosságunkat.”

Gian Luigi Ferretti hozzátette: „Én arról álmodok, hogy sikerül létrehoznunk és bővítenünk azt az intézményt, amelynek részesei azok a szakszervezetek, akik fentebb elhangzott értékeket részesítik előnyben. Erről szól a közös munka: egy közösséget építünk a közös értékrendünk alapján. Rá kellett jönnünk, hogy nem szigetelődhetünk el Olaszországban, el kell mélyítenünk a nemzetközi kapcsolatainkat a hasonló gondolkodású szervezetekkel. Szerintem jó úton haladunk!”

Munkástanácsok Sajtó