A 2022. december 21-én aláírt minimálbér Megállapodásban

  • „Felek ajánlásként fogalmazzák meg, hogy a verseny szférában a lehetőségek figyelembevételével 2023. évben őrizzék meg a bérek reál értékét.
  • Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a gazdasági folyamatok a jelenlegi előrejelzésekhez képest jelentősen ltérően alakulnak (különösen, ha a 2023. évi átlagos infláció mértéke a 18%-ot varhatóan meghaladja), úgy a féléves makrogazdasági és vállalkozási adatok birtokában újra tárgyalják a jelen megállapodásban foglaltakat.”
A 2023 évközi minimálbér emelés indokoltságáról

Készítette a  Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának /VKF/ Munkavállalói oldala megbízásából Lajtai György