A Munkástanácsok Ifjúsági Tagozata örömmel fogadja, hogy az Európai Unió 6 milliárd eurót különít el a fiatalkorúak munkanélküliségének felszámolására. Az egyre elkeserítőbb tagállami ifjúsági foglalkoztatási adatokra véleményünk szerint sürgős, azonnali válaszokat kell adnia a tagállamoknak, melyhez jelentős források lesznek szükségesek a jövőben.

Magyarország az elmúlt időszakban is tett lépéseket az ifjúsági munkanélküliség csökkentése érdekében, mely programok rövid távon eredményeseknek bizonyultak, de számos foglalkoztatási garancia bevezetésére lesz szükség a jövőben. A gazdasági és pénzügyi válság egyik, ha nem a legszomorúbb következménye a fiatal korosztályok foglalkoztatási helyzetében mutatkozik meg, felszínre hozva a hazai oktatási és foglalkoztatási rendszer évtizedes hibáit.

Fontosnak és kívánatosnak tartjuk, hogy a foglalkoztatáspolitikai eszközök bevezetéséhez ezért szorosan kapcsolódjanak képzési, oktatásügyi intézkedések, hiszen az ifjúságügyi munkanélküliség nem csak foglalkoztatási, hanem oktatáspolitikai kérdés is egyben. A MOSZ ezért továbbra is javasolja a szakmai gyakorlatok felülvizsgálatát, a képzési helyettesítés rendszerének bevezetését, valamint az újonnan bevezetett programok széleskörű, szakmai kiértékelését, melynek következménye lehet egyes a munka világát szabályozó jogszabályok módosítása, illetve további új intézkedések meghozatala az elfogadott ifjúsági garanciaprogram ajánlásai mentén.

Szabó Imre, tagozati elnök