Az ülésen Budapest gazdaságának újraindítása érdekében háromoldalú megállapodást kötött a Fővárosi Érdekegyeztető Tanács, amelyet a gazdaságvédelmi munkacsoport többfordulós tárgyalássorozata készített elő.

A vita legfontosabb pontja a közfoglalkoztatotti programmal kapcsolatos törvénymódosítás volt. E szerint az oldalak egyetértettek a közfoglalkozatottakról szóló törvény módosításával, de vitás pont volt az a szakasz, mely lehetővé tette volna ezen munkavállalók bérének önkormányzatok által történő kiegészítését.

A munkaadói oldal ellenezte, míg a munkavállalói oldal részéről Kordás László, a soros elnök támogatta a tervezetet. Perlusz László, a VOSZ főtitkára utalt rá, hogy csupán átmeneti időszakról van szó, és a munkavállalók kikerülését kell támogatni a közfoglalkoztatási rendszerből, nem a bent maradásukat a bérkiegészítés kifizetésével. Ugyanakkor Kordás László felhívta a figyelmet arra, hogy nem lehet cél, hogy a közfoglalkoztatotti program segítségével csökkentsék az önkormányzatok a rájuk háruló költségeket.

A Fővárosi Önkormányzat három mintaprojektet alakít ki: Közegészségügyi Start Program, Idősgondozási Start Program, valamint Digitális Start Program. A projektek olyan képzési formákkal párosulnak, amelyek segítik a közfoglalkoztatásban résztvevők visszatérését az elsődleges munkaerőpiacra. A Főváros bővíti álláskeresési szolgáltatásait és a vállalkozások számára is segítséget nyújt a bérleti díjak mérséklése révén.

Végezetült a munkavállalói oldal beleegyezett, hogy visszavonják a kérdéses pontot a megállapodás érdekében, ugyanakkor leszögezték, hogy ezt a témát folytatni kell a munkacsoportokban, amit a főpolgármester-helyettes is megerősített.

A végleges megállapodás aláírásra került, azt a módosított tartalommal elküldik a felek részére.

Az egyebek napirendi pontokban elhangzott, hogy az előbb említettek szerint a közfoglalkoztatási bér nem kerül le a színről, ennek tárgyalása vélhetően a gazdasági szakértői munkacsoportban történik. A bölcsődék, óvodák nyitva tartásainak áttekintése pedig egy ad hoc bizottságra marad. Javaslatokat a bizottságok tekintetében még lehet tenni.

A következő FŐÉT szeptemberben kerül várhatóan összehívásra.

Holecz Gábor

Alelnök