2020. március 16-án az európai szociális partnerek – az Európai Szakszervezeti Szövetség és az európai munkáltatói szervezetek – nyilatkozatot adtak ki a koronavírus okozta szükséghelyzettel kapcsolatban.

Az európai munkáltatói és szakszervezeti szövetségek együttérzésüket fejezik ki a Covid-19 következtében elhunytak családjai felé, és tiszteletüket róják le azon dolgozók és vállalkozók iránt, akik kivételes bátorságot és ellenállást mutatnak mind a betegek kezelésében és az alapvető javak és szolgáltatások biztosításában.

Szoros figyelemmel követjük a koronavírus járvány drámai fejleményeit, az Európa szerte alakuló szükséghelyzetet és élen járunk, különösen a tagállamokban a vészhelyzettel szembekerült vállalkozások és munkavállalók megsegítését szolgáló kivételes intézkedések tervezésében és megvalósításában Az európai szociális partnerek támogatják az Európai Bizottság március 13-án és az Európai Központi Bank elmúlt napokban bejelentett intézkedési sorát, és szoros kapcsolatban vagyunk a Bizottsággal, hogy segítsük azok gyors és hatékony megvalósítását, melyek az egyes nemzeti intézkedések mellett és azokat támogatva megvitatásra kerülnek a nemzeti szociális partnerek és kormányok között.

Az európai szociális partnerek arra ösztönzik az Eurogroup-ot és a Gazdasági és Pénzügyminiszterek Tanácsát (ECOFIN), hogy március 16-17-i ülésükön hagyjanak jóvá minden intézkedést, melyeket az Európai Bizottság eddig javasolt, mindezt késedelem és bármely változtatás nélkül, mai gyengíthetné hatásukat.

A szociális partnerek arra buzdítják a kormányokat, hogy hagyjanak jóvá intézkedéseket, melyek különösen a következőkre irányulnak:

  • időlegesen teljes mértékben kihasználni a “beépített rugalmasságot” a Stabilitási és Növekedési Paktum célkitűzéseiben, ideértve az ideiglenes felfüggesztés mérlegelését az általános menekülési záradék alkalmazásával;
  • elkerülni az egységes piac torzulását, ideértve az exportkorlátozásokat és tilalmakat, különösen az orvosi berendezések és gyógyszerek kivitelére, valamint a határok lezárását a javak előtt;
  • minden áruszállítási mód biztosítása prioritás az EU-ban, ez szintén alapvető szerepet játszik az egyes tagállamok intézkedéseinek koordinálásában és az arról való tájékoztatásban;
  • a tagállamok kiadásainak és beruházásainak ösztönzése, különösen a nemzeti egészségügyi szolgálatok, szociális ellátó rendszerek és más, alapvető szolgáltatások területén dolgozó személyzet, eszközállomány és berendezésekkel való megerősítése
  • a fel nem használt strukturális és más uniós alapok mozgósítása a tagállamok támogatására, biztosítva a munkanélküliség, vagy a munkájuk felfüggesztése miatt érintett dolgozók pénzügyi- és jövedelemtámogatását, ideértve a nem hagyományos foglalkoztatási formában érintetteket és önfoglalkoztatókat;
  • vállalkozások hitelekhez való hozzáférésének és pénzügyi támogatásának biztosítása, különös tekintettel a kisvállalkozások minden formájára, melyek a lezárások és sürgősségi intézkedések által érintettek. Ezeket az uniós költségvetés, az EKB és az Európai Beruházási Bank, valamint a nemzeti bankok koordinált beavatkozásával;
  • a nemzeti katasztrófák szolidaritási alapjának és bármely más rendelkezésre álló EU szintű finanszírozási támogatások aktiválása;

Az Európai Bizottság arra irányuló erőfeszítéseire van szükség, hogy az állami támogatási szabályokon belül teljes rugalmasságot alkalmazzanak. A tagállamoknak be kell vonniuk a szociális partnereket a nemzeti intézkedések tervezésébe és megvalósításába.
Minden erőfeszítésre szükség van, hogy a munkavállalók, vállalkozások, gazdasági tevékenységek és közszolgáltatások túléljék a válságot, így lehetővé téve, hogy a válságot követően visszatérhessenek tevékenységükhöz, időközben munkahelyükön tartva a dolgozókat, megvédve őket a munkanélküliségtől, jövedelmük elvesztésétől, enyhítve pénzügyi veszteségeiket.
A Bizottságnak és a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a pénzügyi támogatás eljut a vállalatokhoz, különösen a kis- és középvállalkozások minden típusához, és minden munkavállalóhoz, ideértve az önfoglalkoztatókat és a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő veszélyeztetett foglalkoztatási formákban dolgozókat.

A Bizottság azon terve, hogy rugalmasságot alkalmaz a fiskális és Állami Támogatási szabályok terén, alapvető fontosságú a közszolgáltatások támogatásában, mivel azok a végső határokig kifeszítettek, és erre van szükség a válság által érintett vállalatok és dolgozók esetében is.

Uniós alapokra van szükség a munkavállalók és vállalkozások védelmére a válság legrosszabb hatásai ellen. Az uniós alapoknak ki kell egészíteniük a tagállamok ilyen irányú kiadásait.

Európának felelősséget, szolidaritást és hatékonyságot kell mutatnia ebben a vészhelyzetben, megvédve minden érintett állampolgárt, dolgozót és vállalkozást.

ESZSZ

BUSINESSEUROPE

CEEP

SME united