A LIGA Szakszervezetek és a Munkástanácsok Országos Szövetsége a járvány következtében előálló egészségügyi kockázatok és a nemzetgazdaságot sújtó következményeik mérséklése érdekében szeretné, hogy a közszféra, valamint az állam érdekkörébe tartozó vállalatok munkáltatói lehetővé tennék az otthoni munkavégzést. A szervezet – a Munkástanácsokkal közös – javaslatát 2020. március 12-én juttatta el a foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkárnak.

Bodó Sándor úr részére
Foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkár
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Budapest

Tisztelt Államtitkár Úr!

A Kormány a tegnapi napon az élet –és vagyonbiztonságot veszélyeztető koronavírus-járvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének megóvása érdekében vészhelyzetet rendelt el, amelyben rendkívüli intézkedéseket léptetett életbe.

Ismereteink szerint a Magyarországon működő gazdasági társaságok, vállalatok egyre nagyobb mértékben rendelik el a munkavállalóik otthoni munkavégzését, ahol ennek feltételei fennállnak, annak érdekében, hogy a fertőzés terjedési üteme minél alacsonyabb mértékű legyen.

Nem kétséges, hogy a járvány következtében előálló egészségügyi kockázatok és a nemzetgazdaságot sújtó következményeik mérséklése érdekében az állam érdekkörébe tartozó gazdasági társaságoknál és intézményeknél is hasonló megközelítésre van szükség.

Erre tekintettel, Palkovics Imre úrral, a Munkástanácsok Országos Szövetsége elnökével egyetértésben kérjük tisztelt Államtitkár Úr segítő közbenjárását annak érdekében, hogy a közszféra valamint az állami tulajdonú gazdasági társaságok esetében is hasonló, a munkavállalók otthoni munkavégzését elősegítő munkáltatói intézkedések bevezetésére mihamarább sor kerüljön.

Budapest, 2020. március 12.

Üdvözlettel:

Doszpolyné dr. Mészáros Melinda
elnök

Bodó Sándor úr részére

Foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkár

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Budapest

Tisztelt Államtitkár Úr!

A koronavírus terjedése a nemzetgazdaságra és azon belül a foglalkoztatásra, a munkavállalók helyzetére is rendkívüli, ma még beláthatatlan következményekkel járó hatást gyakorol. Ebben a helyzetben a kormány a sajtóhírek szerint veszélyhelyzet elrendelését fontolgatja az Operatív Törzs javaslata alapján. A kialakuló foglalkoztatási nehézségek csökkentése, mind a munkaadók, mind a munkavállalók oldaláról fokozott együttműködést igényel annak érdekében, hogy a kritikus helyzet elmúltával a normális működés mihamarabb helyre tudjon állni. Ennek érdekében Kordás László és Palkovics Imre elnök urakkal egyetértésben kezdeményezzük, hogy Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma Monitoring Bizottsága következő ülésén tekintse át az alábbi kérdéseket.

  1. Javasoljuk, hogy a szükséges jogszabályok módosításával a civil szervezetek beszámolási kötelezettségének végső határideje módosuljon 2020. október 31. napjáig.
  2. Javasoljuk továbbá, hogy az előző évi szabadságok kiadásának határideje a szükséges jogszabályi változások révén módosuljon 2020. szeptember 30. napjáig.
  3. Ugyancsak jelentős probléma, hogy a SZÉP-kártya juttatásban részesülő munkavállalók előreláthatólag nem tudják felhasználni a rendkívüli körülmények között a keretösszegeket, ezért javasoljuk az összeg felhasználhatóságának meghosszabbítását.
  4. A Munka törvénykönyve 146. § az elháríthatatlan külső ok esetére nem biztosítja az állásidő fizetésének kötelezettségét, ezért kezdeményezzük a Munka törvénykönyve vonatkozó rendelkezéseinek módosítását akként, hogy a veszélyhelyzet esetére a bekövetkezett elháríthatatlan külső ok esetén is részesüljenek a munkavállalók az állásidő esetére járó alapbérben.
  5. A fentieken túl kezdeményezzük, hogy a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma fogalmazzon meg és tegyen közzé ajánlásokat a munkaadók felé az egészségügyi veszélyhelyzetben alkalmazandó, a munkavállalók foglalkoztatási körülményeit illető magatartásról illetve követendő eljárásokról.

Kérem tisztelt Államtitkár Urat, hogy a VKF Monitoring Bizottsága a következő ülésen adjon helyet a fenti javaslatok megtárgyalásához, amelyek a VKF Munkavállalói Oldala egységes javaslatainak tekinthetőek.

 

Budapest, 2020. március 11.

Üdvözlettel:

Doszpolyné dr. Mészáros Melinda sk.

elnök