Az Európai Bizottság 2019-ben új európai intézmény, ún. Munkaügyi Hatóság felállítását tervezi a munkavállalók szabad áramlása, az EU alapvető szabadságainak egyike gyakorlati elősegítésére, azaz a mobil munkavállalók támogatására, az egységes európai munkaerőpiac erősítésére, amelyről határozattervezet készült. Az ELA alapvető célja a más tagállamban munkát kereső polgárok és a munkavállókat kereső munkáltatók megfelelő és időszerű tájékoztatásának, s a mobilitáshoz szükséges szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése, támogatása, továbbá a tagállamok munkaerőpiaci hatóságai közötti jobb koordináció létrehozása, szükség esetén a hatóságok közötti vita esetén közvetítés biztosítása. A határozat tervezetében az ELA feladatai között szerepel a tagállami munkaerőpiacok helyzetének elemzése, összehasonlítása, s a közöttük lévő egyensúly fenntartása is.

Az új intézmény felállításáról határozati formában fog dönteni az EU, amely jogszabály – elfogadása után – minden tagállamra nézve közvetlenül kötelező lesz. Az ELA nem lesz a nemzeti hatóságok feletti hatóság, a hatásköre csak a tagállami munkaerőközvetítő szervek közötti koordinációra, s az információáramlás figyelemmel kísérésére, elősegítésére terjed majd ki. A határozat preambulumában megfogalmazott célok között szerepel a mobilitás korrektségének, méltányos voltának elősegítése, biztosítása is. Számunkra különösen fontos a mobilitás fair segítése, vagyis az, hogy az európai polgárokat megillető mobilitás joga ne vezessen egyes tagállamok képzett munkavállalóinak „ellopására” a magasabb bérezésű országok részéről, ezért rendkívül fontos a korrekt (fair) toborzás, amelyet az EU bizottsági üléseken ki is emeltünk, továbbá a munkaerőpiacok közötti egyensúly biztosítása is kulcskérdés a számunkra.