A Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének meghívására Magyarországra látogatott Alfred Bujara aki 1980-tól dolgozik NSZZ „Solidarność” szakszervezetnél és jelenleg a kereskedelmi, banki, biztosítási ágazat vezetője, továbbá a szervezet központi vezetőségének tagja és a Szolgáltatói ágazat Európai Bizottságának alelnöke.

A két szervezet képviselői hivatalos tárgyalásokat folytattak, a kereskedelmi ágazatban Lengyelország és Magyarország között szakmai együttműködés érdekében, amely azért is fontos, hogy a Visegrádi 4 országai közösen és hatékonyan tudjanak fellépni az ágazatban dolgozó munkavállalóért.

Alfred Bujarát a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke, Palkovics Imre, és Dr. Lajtai György a Munkástanácsok szakértője valamint Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke a MOSZ székházában fogadta hétfőn.

A Bujara kifejtette: a Solidarność számára azért is kiemelten fontos a Munkástanácsokkal való együttműködés, mert a lengyel szakszervezet alapszabályában, – ahogy a Munkástanácsokéban is- kiemelt szerepet kap a keresztény értékrend.

A lengyel szakszervezeti vezető elmondta: az elmúlt években a válság miatt a kereskedelmi dolgozók rosszabb helyzetbe kerültek, és a munkavállalók kárára megy a cégek közötti versengés. Jelenleg a szakszervezet intenzív kampányt folytat a szabad vasárnapokért.

A felek megállapodtak abban, hogy a továbbiakban a következő területeken működnek együtt, a hatékonyabb érdekérvényesítés céljából:

Szövetségi szinten, tehát a szakszervezeti konföderációk szintjén:

  •  A két szakszervezet megvizsgálja un. szociális minimumok, azaz közösen egyeztetett  alapkövetelmények felállítását  a minimálbérek mértéke, a munka egészségügy- és munkabiztonság, valamint a szociális párbeszéd jogok tekintetében. A felek kicserélik tapasztalataikat a felsorolt témakörökben, és megkísérlik a nemzeti szabályozásokat a munkavállalók számára legkedvezőbb európai normákhoz közelíteni.  
  • A két szakszervezet egymás rendelkezésére bocsátja azokat a sztenderd dokumentumokat, amelyeket a brüsszeli kiírású pályázatok rendszeresen megkövetelnek, hogy ezáltal  leegyszerűsítsék és lerövidítsék az ilyen  pályázatok előkészítési idejét.

Ágazati szinten:

  • A felek kifejezték készségüket közös pályázatok beadására  Brüsszelben, az érdekvédelmi munka anyagi erőforrásainak megerősítése céljából. A jelenleg meghirdetett pályázati témák között kölcsönös érdeklődésre tart számot a külföldön munkát vállaló (magyar és lengyel) állampolgárok tájékoztatása, érdekvédelmének ellátása, a hazatérés utáni visszailleszkedésük elősegítése..
  • Együttműködés a mindkét országban jelen levő multinacionális kereskedelmi vállalatok munkavállalói képviseleti szervezetei között.  A két ágazati szakszervezet hozzáférhetővé teszi egymás számára az említett vállalatoknál működő üzemi tanácsok és szakszervezetek vezető tisztségviselőinek elérhetőségét. Elősegítik hogy a tisztségviselők közvetlen kapcsolatba léphessenek egymással, kicserélhessék az érdekvédelem során szerzett tapasztalatokat és koordinálhassák a kollektív megállapodásokkal elérendő célokat.
  • A Solidarnosc kereskedelmi ágazata vállalja, hogy kiterjedt nemzetközi kapcsolataival és erős nemzetközi pozícióival segíti a KDFSZ bejutását a nemzetközi szakszervezeti fórumokra, ezzel lehetőséget nyújt a KDFSZ számára az e fórumokon történő  bemutatkozásra, illetve az ottani tapasztalatszerzésre.
  • Együttműködés a vasárnapi foglalkoztatás (munkaidő) felszámolásáért a kereskedelemben. Ez a cél a Solidarnosc-hoz tartozó kereskedelmi szakszervezet egyik legfontosabb érdekvédelmi program pontja, amelynek elérése egybevág a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének törekvésével. A két ágazati szakszervezet ezért egyezteti érdekvédelmi kampányát a fenti területen.