JAVASLATCSOMAG

Munkástanácsok Országos Szövetsége

 

 1. Foglalkoztatási szabályok enyhítése, másod- és további jogviszonyok vállalásának egyszerűsítése.

 

 1. Az engedélyhez kötött vállalkozások szabályainak átmeneti enyhítése, az engedélyezési eljárások rövidítése.

 

 1. A munkabér egy részének, munkáltatói és munkavállalói járulékmentes élelmiszer-utalványban történő megfizetése (pl. régi Erzsébet utalvány, Edenred).

 

 1. Iskolakezdésre a beiskolázási támogatás megemelése, vagy eszközök ingyenes biztosítása.

 

 1. A fizetős állami felsőoktatási helyek átmeneti támogatása vagy díjmaximálás.

 

 1. A banki kamatadó és az esetleges lakásbérleti díj bevételek adómentessé tétele, éves keretben maximálva.

 

 1. A fizetett lakbér, bérleti díj – méltányolható keretig – 100%-ban SZJA csökkentő tényezőként figyelembe vehető legyen.

 

 1. A nem helyben fogyasztott meleg ételek ÁFA mentessé tétele.

 

 1. A dolgozói munkába járás támogatása adó- és járulékmentesen nyújtható legyen, az egyéni gépjárműhasználat NAV normáinak átmeneti megemelése.

 

 1. Az önkéntes nyugdíjpénztárakban gyűjtött tőke és hozam 50%-ának kivételi lehetőségét és ennek SZJA mentességét a 45 év felettieknek biztosítsák.

 

 1. A többségi állami és önkormányzati tulajdonú vállalatok 2020. évi tervezett és eddig teljesült eredményüket időarányosan, állami szinten és önkormányzati szinten külön „Béralap” képzésére tegyék be. Ezen alap lehet a következőkben az alapbér finanszírozási forrása, az alap működésének felügyeletébe a szakszervezeteket vonják be.

 

 1. Az állami vállalati körben állítsák vissza a vezetői havi 2 millió forintos bérplafont, önkormányzati körben is ezt kötelezővé tenni.

 

 1. Állami és önkormányzati vállalatoknál az igazgatósági és felügyelő bizottsági tiszteletdíjak megszüntetése.

 

 1. Állami vállalati körben a többes foglalkoztatás, tisztségviselés megtiltása (legalább vezető állású munkavállalókra).

 

 1. Állami vállalati körben a jutalmak és prémiumok kifizetésének megtiltása.

 

 1. Otthoni munkavégzés támogatása: informatikai háttér beszerzése, a számítógépek, informatikai eszközök, okos telefonok és az internet előfizetések ÁFA-ját nulla százalékra javasoljuk csökkenteni.

 

 1. Állami alapítással és megyeszékhelyeken/megyei jogú városokban „Közbefektetési társaságok” létrehozása és támogatása, társaságonként 3-30 milliárd forinttal a központi költségvetésből, cél: a működőképes, országos, helyi KKV-kban 2020-ban tulajdonszerzés, tőkeemelés, hozamelvárás nélkül 5 évre.

 

 1. Az európai uniós és hazai forrású támogatások odaítélésének felgyorsítása, az elszámolási határidők kitolása.

 

 1. ÁFA visszaigénylések felgyorsítása.

 

 1. A kiírt és elnyert közbeszerzések esetén a magyar tulajdonú KKV-k, kötelező alvállalkozásba vonása minimum 30%-os mértékig.

 

 1. Minden beszerzés és közbeszerzés diverzifikálása az első három legjobb ajánlattevő között, ha vállalják az első legjobb áron történő teljesítést.

 

 1. A 2020. február 29-i foglalkoztatott létszámot 2020. december 31-ig megtartó vállalatok számára 5 éves osztalékadó-mentességet garantálni, vagy a társasági adó kulcsa 20%-os csökkenthetősége ezen idő alatt.

 

 

Külön cikkben olvashatóak a Munkástanácsok elsődleges javaslatai, melyeket részletesebben igyekeztünk alátámasztani és kifejteni: