A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) munkavállalói és munkaadói oldalán résztvevő szervezetek – köztük a Munkástanácsok – az alábbi megkereséssel fordultak Orbán Viktor Miniszterelnökhöz a korkedvezményes nyugdíjrendszer tervezett megszüntetésével kapcsolatban.

Miniszterelnökség

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

 

Dr. Orbán Viktor úr

Miniszterelnök

                                                                                                                      Ikt.:  737. /2014.

 Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) munkavállalói és munkaadói oldalán résztvevő szervezetek megdöbbenve értesültek a korkedvezményes nyugdíjrendszer tervezett megszüntetéséről.

A tervezett döntés nagyon jelentős hatással járna több mint 70 ezer munkavállaló életpálya kilátásaira és súlyos zavarokat okozhat az őket foglalkoztató munkáltatóknál is. Közismert, hogy évek óta azért kerül sor a korkedvezmény szerzési lehetőség meghosszabbítására, legutóbb 2014. december 31-ig, hogy megfelelő idő álljon rendelkezésre egy új rendszer kidolgozására és bevezetésére. Sajnálatos, hogy erre a mai napig nem került sor, annak ellenére, hogy ez az érintett érdekképviseletek többször kezdeményezték.

 Mindezeket figyelembe véve, kérjük Miniszterelnök Urat, hogy a Kormány vonja vissza a T2141 sz. Magyarország 2015. évi költségvetését megalapozó törvényjavaslat azon részét, mely megszüntetné a korkedvezmény biztosítási járulék fizetésének kötelezettségét.

Gondoskodjon arról, hogy 2015. december 31-ig meghosszabbításra kerüljön a korkedvezmény szerzési lehetőség!

Induljanak tárgyalások a VKF-ben egy új rendszer kialakításáról és bevezetésének feltételeiről!

A VKF-ben résztvevő szervezetek érdekeltek abban, hogy konstruktív tárgyalások segítségével a lehető leghamarabb megoldódjon ez az évek óta halogatott probléma. Ez lehet az a megoldás melynek segítségével elkerülhetők a szükségtelen társadalmi feszültségek és foglalkoztatási zavarok.

Budapest, 2014. november 26.

Üdvözlettel,

Gaskó István
elnök
Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája

Pataky Péter
elnök
Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége

Palkovics Imre
elnök
Munkástanácsok Országos Szövetsége

Dr. Zs.Szőke Zoltán
elnök
Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége