A Munkástanácsok Országos Szövetsége véleménye szerint a munkaerő-piaci helyzet és a változó jogszabályi környezet lényegében permanens szociális párbeszédet igényel a felek aktív részvételével a munkaügyi kapcsolatok minden területén, így vállalati (helyi) szinten is. Azon felelős szemléletű munkáltatóknak, cégeknek, amelyek a munkavállalói érdekképviseletek bevonásával, partneri, tárgyalásos úton, konstruktívan, jogszerűen és hatékonyan kívánják rendezni az újonnan felmerült, kollektív természetű munkaügyi kihívásaikat, továbbra is kiemelten figyelniük kell arra, hogy az érdekek kiegyensúlyozott egyeztetésével és mérlegelésével tegyenek javaslatot változásokra.

A hatályos, „sztenderd” munkajogi szabályok sok tekintetben csak korlátozottan adnak választ az újszerű, tömeges, „krízisszerű” kihívásokra: a szakértő módon támogatott (kollektív) tárgyalásokra, érdekegyeztetésre most hangsúlyozottan szükség van, a kialakult helyzet nem járhat együtt a korábban alkalmazott (érdekegyeztetési) gyakorlatok felfüggesztésével! Ilyen nehéz helyzetben az „erőből”, „kapkodásból”, „egyoldalúan” stb. hozott döntések ⎯ hosszú távon például ⎯ ártalmasak is lehetnek. Mindez fokozottan megjelenhet a „válságra” reagáló új foglalkoztatási modellek, konstrukciók kidolgozása, a távollétek átlátható rendezése, szervezése, tervezése és a bérrendszerek átalakítása során. Itt hívjuk fel külön a figyelmet a megváltozott munkaidő-szabályozásra az egyoldalúan elrendelhető munkaidőkeretek alkalmazása kapcsán. Fontosnak tartjuk azt is, hogy a megfelelő egyeztetések a munkavállalói félelmeket is tompítják, illetve gátat szabhatnak azoknak a téves jogértelmezéseknek, amelyek felesleges pánikot keltenek a munkavállalók körében.

A jogszabályok (az „állam”) adta keretek között leginkább a két fél (munkáltatók és munkavállalói érdekképviseletek) higgadt, szakértő módon (pl. a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat által) támogatott, célirányos tárgyalása, hosszabb távú, partneri alapon történő tervezése hozhatja el a mindenki számára vállalható, előremutató megoldásokat. A Munkástanácsok Országos Szövetsége ezért aktív érdekegyeztetésre szólít fel minden egyes munkáltatót, ahol jelen vannak a munkavállalói érdekképviseletek!