Tisztelt Szakszervezeti tagok, Pártoló tagok, Kedves Kollégák és Tisztelt Támogatóink!

Ismételten eltelt egy eredményes év a Fináncokért Alapítvány életében és hála az 1%-ról rendelkező öntudatos kollégáknak, munkánkat ismét eredményesen tudtuk elvégezni, a 2019. év tekintetében.

Adakozó kedveteket ezúton is megköszöni a Kuratórium, és továbbra is ígéretet tesz arra, hogy az Alapítvány Alapszabályával összhangban, továbbra is támogatja a bajba jutott munkavállalókat, az értékteremtő közösségi rendezvényeket.

Fontos, hogy az SZJA-nk 1%-áról rendelkezzünk, hiszen ez a jótékony cselekedet az egyének számára semmilyen anyagi megterhelést nem teremt, ugyanakkor a civil szervezetek számára, és az elesettek számára egy reményt, egy segítő kezet jelent nemcsak az egyén, hanem a közösség tekintetében is.

A fentiek alapján szeretnénk megkérni szakszervezetünk tagjait, titkárait, tisztségviselőit, hogy jelen levelünket a rendelkezni akaró kollégák számára juttassák el, és akinek nincs más határozott célja, akkor az úgy legyen kedves a 19 EGYSZA rendelkező nyilatkozat, a befizetett adó 1 + 1%-áról kitölteni, és az alábbi eljárás szerint a NAV részére eljuttatni szíveskedjen!

Fontos – bár a mellékelt nyomtatványon már megjelöltük – hogy az adózóra vonatkozó adatok kitöltése mellett a civil kezdeményezett adószáma mellé legyetek kedvesek az alábbi adószámot feltüntetni:

18593028-1-10

A papírt kitölteni 1 perc, leadni szintén nem tart tovább. Viszont ezzel segíthetsz a bajba jutott kollégádon, és a közösségen, amiben dolgozol és élsz. Kérem, éljetek a lehetőséggel!

Lényeges, hogy   hogyan rendelkezhet adója 1+1 százalékáról? Ez a NAV tájékoztatása szerint az alábbi módon történhet:

„Az idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzen az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról. Ezt legkésőbb 2020. május 20-áig az szja-bevallástól függetlenül is megteheti. Magánszemélyként az idén is dönthet úgy, hogy a megfizetett személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlja egy regisztrált civil szervezetnek,

Az szja 1+1%-os felajánlásáról – függetlenül attól, hogy a 2019-es személyijövedelemadó-bevallását hogyan nyújtja be – a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet.

Ha a magánszemély rendelkezik elektronikus tárhellyel, nyilatkozatát a legegyszerűbb módon, elektronikusan nyújthatja be:

  • az e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével vagy
  • az ÁNYK keretprogram segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve vagy attól elkülönítve a 19EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.

Papíralapon postai úton vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, illetve meghatalmazott útján nyújthatja be:

  • a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,
  • az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon,
  • a 19EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, továbbá
  • ha a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2020. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak (A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának).

Fontos, hogy a 2020. május 20-ai határidő jogvesztő.

Kérjük, hogy a kedves Alapszervi Titkáraink a személyi jövedelemadó 1% felajánlásáról, akár a mellékelt felhívást a hivatali helyiségekben tegye elérhetővé, illetve kérjük, hogy minél szélesebb körben kérjétek fel a munkavállalókat a rendelkező nyomtatvány kitöltésére!

Eddigi segítségeteket is nagy tisztelettel megköszöni a Fináncokért Alapítvány Kuratóriuma!

Letölthető dokumentumok:

Rendelkező nyilatkozat        Alapítványi-tájékoztató