Az Alba Volán székesfehérvári irodájában a KMSZ kezdeményezésére találkozóra került sor 3 régió Volán társaságainak vezetői, a Munkástanácsok Országos szövetsége elnöke és az érintett régiókban működő Munkástanácsok tisztségviselői között.

A megbeszélésen a KMSZ és a MOSZ tájékoztatást kért a jelen levő Volán társaságok vezetőitől a társaságok folyamatban levő átalakulásáról, a közelmúltban megkötött ágazati bérmegállapodás végrehajtásáról, a dolgozói részvények átalakításának, visszaváltásának menetéről és a társaságok előtt álló aktuális feladatokról.

A konzultáción a Volán társaságok részéről részt vettek:

Dél-Dunántúli régió: Horváth Károly (Kapos Volán), Dr. Horváth Zoltán (Pannon Volán)

Északnyugat-magyarországi régió: Antal Erika (Vasi Volán), Fodor Mária (Zala Volán)

Közép-magyarországi régió: Németh Tamás vezérigazgató  (Alba Volán, Vértes Volán), Tóth István (Alba Volán)

A Munkástanácsok Országos Szövetsége részéről:

Palkovics Imre, elnök

Lajtai György,  szakértő

A Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége részéről:

Varga Tibor, elnök

Czifrik Lajos (Kisalföld Volán), Dobos Sándor (Kisalföld Volán)

Horváth Csaba, Győr-Sopron megye Munkástanács elnök

Varga Tibor úr, a Közlekedési Munkástanácsok elnöke köszöntötte a résztvevőket és külön is megköszönte Németh Tamás vezérigazgató úrnak és Tóth István igazgató úrnak a megbeszéléshez biztosított feltételeket.

A konzultáció első részében a Volán társaságok vezetőinek tájékoztatója hangzott el. Ennek főbb megállapításai a következők voltak:

Németh Tamás vezérigazgató úr, Alba Volán, Vértes Volán:

A Volán társaságok 2012 májusában elindított szervezeti integrációja nem a hagyományos régiós kereteket követte, hanem a közlekedés szakmai szempontokat. A Közép-magyarországi régiós társaság a legkisebb a régiók között 1600 munkavállalóval. Az idetartozó 2 társaság (Alba Volán, Vértes Volán) esetében szerencsés, hogy viszonylag homogén adottságú társaságokról van szó, mind a munkavállalók bér-juttatási szintje, mind az infrastruktúrális ellátottság és az eszközpark tekintetében.

Az átalakítás során az alábbi prioritásokat jelölte meg a tulajdonos:

  • a közlekedés-járatszervezés/kapacitáskihasználás  racionalizálása, különös tekintettel a távolsági-helyközi járatokra,
  • a társaságok közös színergiáinak hasznosítása,
  • a közös beszerzésekből eredő költségcsökkentések elérése,
  • a humánerőforrás optimalizálása elsősorban a társaságok központi adminisztrációjában

 Az első eredmények már igazolják az átalakítás célszerűségét. Sikerült a kapacitások jobb kihasználásával 5% körüli költségcsökkentést, a közös beszerzéssel 15-20%-os egyszeri költségcsökkentést elérni. Folyamatban van az informatikai rendszer egységesítése és a számviteli-bérszámfejtési szolgáltatások centralizációja.

Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a régióhoz tartozó mindkét társaságnál kedvező eredménnyel és az elsők között sikerült a 2013. évi bérmegállapodás helyi végrehajtása. A folyamat akár még gyorsabb is lehetett volna, ha az ágazati bérmegállapodásról folyó tárgyalás nem húzódik ennyire el.

A régióban megkezdődött a felkészülés arra, hogy 2014-ben már egységes holdingszervezetben működik majd mindkét társaság. Ennek megfelelően egységes kollektív szerződés kötésre kerül sor. Az előkészítő munkát segíti az MNV Zrt. mellett létrehozott munkacsoport, amelynek célja a KSZ-ben szereplő megállapodások és juttatások fokozatos nivellálása a legkedvezőbb gyakorlaá szintjén.

 Antal Erika kontrolling vezető, Vasi Volán.

A régióhoz 4 társaság tartozik jelentősen eltérő adottságokkal. Tovább nehezítik az egységes humánerőforrás gazdálkodást az egyes társaságokat övező munkaerőpiaci környezetben jelentkező különbségek, elegendő e szempontból csak az osztrák határhoz közeli térségekben megfigyelhető bérversenyre utalni.

Számukra különösen fontos lenne a szervezeti átalakulás menetrendjének lerövidítése, mert a köztes állapot felesleges párhuzamosságokat, bizonytalanságokat és emiatt többletköltségeket okoz a működésben.

A gépkocsivezetők bérezési-foglalkoztatási és juttatási feltételei erősen eltérnek az egyes társaságoknál. A bérmegállapodás, bérfejlesztés  esetében ugyan egységes mérték került rögzítésre valamennyi társaságnál, de ugyanezt a juttatásoknál már nem lehetett megoldani.

A bérezési-juttatási szintek kiegyenlítése csak hosszabb folyamat eredménye lehet, ami a jövőre megkötendő egységes kollektív szerződésben is visszaköszön majd. Az új KSZ előkészítésére a munkáltatói és a munkavállalói oldalon egyaránt munkacsoportok jöttek létre és elkezdték a szükséges egyeztetéseket.

 Horváth Zoltán, jogi és humánerőforrás vezető, Pannon Volán

A Dél-dunántúli régió Volán társaságai viszonylag homogén jellemzőkkel rendelkeznek a bérformákat, bérszinteket és a járműparkot tekintve egyaránt. Az is kedvező előzmény, hogy a társaságok között már a múltban is rendszeres volt az együttműködés a szakmai és forgalom szervezési kérdésekben.

A bérmegállapodásokat itt is is hamar megkötötték az ágazati megállapodást követően, a mértékek közel állnak egymáshoz és mindenütt meghaladják az ágazati mérték alsó szintjét. A cafeteria emelésekben már nagyobbak voltak az eltérések abból a célból, hogy az elmaradó társaságok munkavállalóit felzárkóztassák a jobb helyzetű cégekhez.

A kollektív szerződések egységesítésével kapcsolatos munka itt is megkezdődött és év végére várhatóan be is fejeződik.

 A Volán vezetők tájékoztatója után a Munkástanács képviselői kértek szót.

Palkovics Imre elnök kiemelte, hogy a Volán ágazatban a Munkástanácsok mind a tulajdonosi, mind a munkáltatói oldalon konstruktív partneri viszonyt tudtak kialakítani a vezetőkkel, ami megkönnyíti a szociális párbeszédet. A Munkástanácsok számára a Volán ágazat stratégiai partner, mert itt működik az egyik leginkább reprezentatív és aktív tagszervezete. Az ágazatban zajló szervezeti átalakítás több szempontból is közvetlenül  érinti a munkavállalókat: változik a partner az érdekvédelemben, változnak a foglalkoztatási körülmények, változhatnak a bérformák, a bérarányok és a juttatások mértékei, át kell írni a kollektív szerződéseket. A MOSZ abban bízik, hogy a változások a tulajdonostól kapott ígéretek szerint a bérek, juttatások felzárkóztatását, azaz a felfelé történő nivellálást fogják szolgálni, ami jó és támogatható  irányt jelent a szakszervezet számára is. Ugyancsak sok helyen érinti a munkavállalókat a dolgozói részvények átalakítása, kivezetése. A MOSZ, mint a munkavállalói tulajdonszerzés kezdetektől elkötelezett támogatója, sőt kezdeményezője, sajnálattal értesült arról a tulajdonosi döntésről, amely a dolgozói tulajdonlás leépítése mellett tette le a voksot. Bízunk abban és erre ügyelni is fogunk, hogy a dolgozói részvények visszavásárlására a legkedvezőbb feltételek mellett és a jogszabályok által előírt időkereteken belül kerüljön sor. Azt is igyekszünk elérni, hogy ha a Volán társaságoknál nem is, de más gazdálkodó szervezeteknél a jelenleginél vonzóbb feltételekkel lehessen a munkavállalókat tulajdonhoz juttatni.  A MOSZ információi szerint a Volán társaságok jelentős részénél egyre nagyobb gondot okoz a költségvetési árkiegészítések elmaradása, késedelme. Ez a szakszervezetet aggodalommal tölti el, mert kihat a munkavállalók javadalmazásának alakulására, szűkíti az e célra rendelkezésre álló forrásokat, annak ellenére, hogy a teljesítés megtörtént.

 Lajtai György, MOSZ szakértő

Az ágazati bértárgyalások valóban elhúzódtak ebben az évben. Ennek az volt az oka, hogy a tárgyalások elején távoliak voltak a kiinduló pontok. A szakszervezetek a munkavállalók számára  érdemi jövedelem emelkedést biztosító bérmegállapodást tudtak csak elfogadni, amit  több fordulós egyeztetést követően sikerült kivívni. Abban a Munkástanácsok is érdekeltek, hogy a bértárgyalások hamarabb elkezdődjenek és abban is, hogy a tulajdonos megfelelő tárgyalási felhatalmazással ruházza fel a munkáltatói oldalt a gyorsabb előrehaladás érdekében. Célszerű lenne, ha az ágazati megállapodás keretei között megszületett helyi bérmegállapodásokat nem kellene még egyszer külön jóváhagyatni a tulajdonossal.  A regionális társaságok kollektív szerződéseinek létrehozása komoly feladat, amelyhez a MOSZ szakértőinek is meg kell adniuk a szükséges szakmai segítséget. A nemrég megújított ágazati KSZ remélhetően ad néhány támpontot a helyi szerződések megkötésénél.