Az NGM 53/2013. (XI. 29.) NGM rendelete alapján 2014 februárjától ingyenesen vehetünk fel készpénzt havi két alkalommal a pénzintézeti fiókban vagy az automatákból, bizonyos feltételek esetén, melyek közül legfontosabb az erre vonatkozó nyilatkozat megtétele. A kérdés fontosságát jelzi, hogy a rendelet megjelenése után alig pár nappal már több tízezer fogyasztó nyilatkozott ennek igénybevételéről.

Kizárólag a 16. életévét betöltött és Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó (köztük a bérét átutalással kapó munkavállaló) szerezhet ilyen jogosultságot.

  1. Formai feltétel. Az igénybevétel az előző kör számára sem automatikus, erre vonatkozóan külön nyilatkozni szükséges. A számlavezető pénzintézetnél kereshetjük a szükséges nyilatkozatot. Ebben kell megadni a személyes adatokon kívül annak a fizetési számlának a pénzforgalmi jelzőszámát is, amelyre vonatkozóan a kedvezményt igénybe szeretnénk venni. Ennek hiányában a fogyasztónak lehetősége van a bankkártyája számának megadásával is kérelmét benyújtani, ilyenkor az ehhez kapcsolódó fizetési számlát érinti a kedvezmény.
  2. Kérdés lehet, hogy érvényesülnek a szabályok, ha egy számlához többen is hozzáférnekIlyenkor elég az egyik félnek nyilatkozni: az ingyenes pénzfelvétel havonta akkor is csak kétszer és összesen 150 ezer forintig jár, ha egynél több bankkártya kapcsolódik egy számlához.
  3. A másik gyakori kérdés, ha egy fogyasztó több banknál több számlával rendelkezik. Ilyenkor választani szükséges: az ingyenes készpénzfelvételre vonatkozó kedvezményt csak egy fizetési számlához lehet igénybe venni. A kétszeres kedvezmény kizárásához ezért a pénzintézeti formanyomtatványban arról is nyilatkozni szükséges a fogyasztónak, hogy más fizetési számla tekintetében nem tett ilyen nyilatkozatot, illetőleg ha korábban mégis rendelkezett erről, akkor azt visszavonta. Erre is érdemes figyelni, mivel ha a fogyasztó e tekintetben valótlan kijelentést tesz, és ezt aláírásával hitelesíti, akkor a későbbiekben a pénzforgalmi szolgáltató jogosult visszamenőlegesen és egy összegben érvényesíteni költségét, amely a jogosulatlanul díjmentesített készpénzfelvételből adódott a fogyasztó részéről.
  4. Az összegszerűségi és gyakorisági korlát. A nyilatkozattal a fogyasztó minden hónapban az első két alkalommal ingyenesen készpénzt tud felvenni akár a pénzintézet fiókjában személyesen, akár a bank-automatából közvetlenül. A díjmentes összeg azonban legfeljebb csak százötvenezer forintig terjedhet. Ha a kifizetést a pénzintézet a fogyasztó hitelkeretéből teljesíti, akkor az adott hónapban legalább a munkavégzésre irányuló jogviszonyból származó jövedelem, a szociális ellátás és az ösztöndíj erejéig – de ezekben az esetekben is maximum százötvenezer forintig – köteles biztosítani a fogyasztó számára a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetést, illetve készpénzfelvételt.
  5. Időbeliségi feltétel. Az előző kedvezményes pénzfelvétel csak türelmi idővel érvényes, ugyanis a számlavezető pénzintézet csak az adott hónap 20-áig megtett nyilatkozatok esetében jogosult a következő hónapra vonatkozóan megadni a költség- és díjmentességet. Tehát ebből következik, hogy ahhoz, hogy már februárban élni lehessen vele, január 20-áig érdemes nyilatkozni a kiválasztott pénzintézetnél.