Az egészségügyi dolgozót 2022.01.01-től nem védi semmi, nem vonatkozik rá semmilyen munkavédelmi jogszabály.

Az Mvt. a 87.§-ban definiálja a törvény által használt kifejezéseket. Amikor létrejött a jogviszonytörvény, ennek megfelelően a “szervezett munkavégzés” fogalmába betették az egészségügyi szolgálati jogviszonyt.  Majd a törvény módosításakor kimaradt (2021. évi CXLI tv.), amely 2022.01.01-től hatályos.

A törvény hatálya ugyanis csak azokra a foglalkoztatási formákra terjed ki, amelyeket az értelmező rendelkezés definiál, azaz az egészségügyre nem.

Ez azt jelenti, hogy január 1-jétől jogilag megszűnt a munkavédelem az egészségügyben, hiszen nem vonatkozik rá a munkavédelmi törvény.

Perényi József, a Munkástanácsok Szövetségi Tanács Elnöke felháborodását fejezte ki a történtek miatt: “kemény mondat, de számunkra, az Országos Munkavédelmi Bizottság Munkavállalói Oldalán – első olvasatra – ez a tény ép ésszel fel nem fogható!”  Hozzátette:

“Most már csak azt kellene tudni, hogy miért nem járt ez a jogszabály módosítás tervezet az Országos Munkavédelmi Bizottságban?  

Valóban ez volt a jogalkotó szándéka?

Ki, vagy kik kodifikálták a nevezett jogszabály módosítást?”

A Munkástanácsok Országos Szövetsége haladéktalanul a kormány illetékes képviselőihez fordult, ahol arról tájékoztatták, hogy a hibát jövő héten korrigálják és sor kerül az értelmező rendelkezés újbóli módosítására természetesen úgy, hogy a munkavédelmi törvény az egészségügyi dolgozókra is kiterjedjen.

 

Az Mvt. a 87.§-ban definiálja a törvény által használt kifejezéseket. Amikor létrejött a jogviszonytörvény, ennek megfelelően a “szervezett munkavégzés” fogalmába betették az egészségügyi szolgálati jogviszonyt is:

  1. § E törvény alkalmazásában
  2. Szervezett munkavégzés: a munkaviszonyban – ide nem értve a természetes személy munkáltató háztartásában egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő munkavégzést -, a közfoglalkoztatási, a kormányzati szolgálati, a politikai szolgálati, a biztosi, a közszolgálati, a közalkalmazotti, az egészségügyi szolgálati jogviszonyban, az adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban, a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, a bíró szolgálati viszonyában, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyában, az ügyészségi szolgálati viszonyban, szövetkezeti tagság esetén a munkaviszony jellegű jogviszonyban, szociális szövetkezetben tagsági jogviszonyon alapuló közvetlen közreműködés keretében, iskolaszövetkezetben, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetében és közérdekű nyugdíjas szövetkezetben külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján történő személyes közreműködés keretében, a szakirányú oktatás keretében a szakképző intézményben, illetve a duális képzőhelyen, a hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során, az elítéltként vagy egyéb jogcímen fogvatartottként végzett munka, a szabálysértési eljárás során alkalmazott közérdekű munka, valamint a büntetőügyben kiszabott közérdekű munka, a honvédelmi szervezeteknél, a honvédelemért felelős miniszter fenntartói irányítása alá tartozó honvédségi szervezetnek nem minősülő köznevelési intézménynél, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő területen honvédelmi érdeket is szolgáló telepített munkahelyen, ideiglenes építési munkahelyen, azon gazdasági társaságoknál történő munkavégzés, amelyeknél a tulajdonosi jog gyakorlója a honvédelemért felelős miniszter, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2) bekezdés c) pontjaszerinti gazdasági társaságoknál végzett munka, a rendvédelmi szerveknél, az Országgyűlési Őrségnél, az önkormányzati tűzoltóságoknál szolgálati jogviszonyban végzett munka, valamint a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvényszerinti közérdekű önkéntes tevékenység és a munkáltató által szervezett (kezdeményezett, irányított vagy jóváhagyott) társadalmi munka.

Majd jött egy fantasztikus saláta (2021. évi CXLI tv.), és most 2022.01.01-től így néz ki ugyanez:

  1. Szervezett munkavégzés: a munkaviszonyban – ide nem értve a természetes személy munkáltató háztartásában egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő munkavégzést -, a közfoglalkoztatási, a kormányzati szolgálati, a politikai szolgálati, a biztosi, a közszolgálati, a közalkalmazotti jogviszonyban, az adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban, hivatásos és szerződéses szolgálati viszonyban, a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, a bíró szolgálati viszonyában, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyában, az ügyészségi szolgálati viszonyban, szövetkezeti tagság esetén a munkaviszony jellegű jogviszonyban, szociális szövetkezetben tagsági jogviszonyon alapuló közvetlen közreműködés keretében, iskolaszövetkezetben, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetében és közérdekű nyugdíjas szövetkezetben külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján történő személyes közreműködés keretében, a szakirányú oktatás keretében a szakképző intézményben, illetve a duális képzőhelyen, a hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során, az elítéltként vagy egyéb jogcímen fogvatartottként végzett munka, a szabálysértési eljárás során alkalmazott közérdekű munka, valamint a büntetőügyben kiszabott közérdekű munka, a rendvédelmi szerveknél, az Országgyűlési Őrségnél, az önkormányzati tűzoltóságoknál szolgálati jogviszonyban végzett munka, valamint a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti közérdekű önkéntes tevékenység és a munkáltató által szervezett (kezdeményezett, irányított vagy jóváhagyott) társadalmi munka.

És mivel a törvény hatálya úgy kezdődik, hogy

    1. § (1) A törvény hatálya – a (2)-(3) bekezdésekben megállapított kivételekkel – kiterjed minden szervezett munkavégzésre, függetlenül attól, hogy az milyen szervezeti vagy tulajdoni formában történik.
  1.  a vége pedig az, hogy a törvény hatálya csak azokra a foglalkoztatási formákra terjed ki, amelyeket az értelmező rendelkezés definiál.
  2. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300093.TV