Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat (MTVSZ) ¾ Ingyenes, szakértői támogatás konfliktusos munkaügyi helyzetek rendezéséhez a „Korona-vírus” okozta kritikus, vitás helyzetekben is

Az MTVSZ célja a kollektív munkaügyi vitás helyzetek békés, konszenzuális feloldásának független, professzionális támogatása (pl. tanácsadás, közvetítés stb. révén), mértékadó munkajogászi szaktudással, mediációs, megállapodás-orientált szemlélettel. 

Az Európai Unió és a magyar Kormány támogatásával 2017 decembere óta működik hazánkban a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat. A Szolgálat a munkaügyi kapcsolatok működésének támogatására, a kollektív munkaügyi vitás helyzetek feloldására jött létre. A Szolgálat tagjainak közreműködését a munkáltatók, a szakszervezetek, és az üzemi tanácsok tudják igénybe venni.

A Szolgálat tagjaiból álló régiós névjegyzék személyi összetétele garancia a szakmai ¾ munkajogászi ¾ hozzáértésre és függetlenségre. Az MTVSZ igénybevétele díjmentes. Az eljáró tag személyét a felek szabadon választhatják ki a régiós névjegyzékből.

A MOSTANI „VÍRUS-HELYZETBEN” KÜLÖNÖSEN KIKNEK ÉRDEMES A SZOLGÁLATHOZ FORDULNIA?

 • Azon felelős szemléletű munkáltatóknak, cégeknek, amelyek a munkavállalói érdekképviseletek bevonásával, partneri, tárgyalásos úton, konstruktívan, jogszerűen és hatékonyan kívánják rendezni az újonnan felmerült, kollektív természetű munkaügyi kihívásaikat.
 • Azon munkavállalói érdekképviseleteknek (szakszervezetek, üzemi tanácsok), amelyek stratégiát kívánnak alkotni a felmerült kérdések rendezéséhez, tárgyalni kívánnak a munkáltatói oldallal az újonnan kialakult helyzetben, vagy éppen elakadnak e tárgyalásokkal.

EGYEBEK MELLETT MILYEN AKTUÁLIS TÉMÁKBAN, VITÁKBAN LEHET A SZOLGÁLAT SEGÍTSÉGE HASZNOS?

 • Elakadt, megfeneklett (kollektív) tárgyalások a két oldal között.
 • A „válságra” reagáló új foglalkoztatási modellek, konstrukciók konszenzuális kidolgozása.
 • A távollétek átlátható, megállapodás-orientált rendezése, szervezése, tervezése.
 • A bérviták megelőzése, feloldása, a bérrendszerek adaptálása.
 • Az esetlegesen megnövekedett munkahelyi kockázatok optimalizálására közös megoldások kialakítása.
 • Hosszabb távú tervezés, partneri alapon (pl. munkaerő-igények átalakulása).

MIÉRT SEGÍTHET AZ MTVSZ?

 • Mert a hatályos, „sztenderd” munkajogi szabályok sok tekintetben csak korlátozottan adnak választ az újszerű, tömeges, „krízis-szerű” kihívásokra: a szakértően támogatott (kollektív) tárgyalásokra, érdekegyeztetésre most hangsúlyozottan szükség van!
 • Mert ilyen nehéz helyzetben az „erőből”, „kapkodásból”, „egyoldalúan” stb. hozott döntések ¾ hosszú távon például ¾ ártalmasak is lehetnek.
 • Mert hisszük, hogy egy ilyen krízis-helyzetben a felek (állam, munkáltatók, munkavállalók) közös megoldáskeresésére, együttes kockázatvállalására van szükség! A jogszabályok (az „állam”) adta keretek között bizonyosan leginkább a két fél (munkáltatók és munkavállalói érdekképviseletek) higgadt, szakértő módon (pl. az MTVSZ által) támogatott, célirányos tárgyalása hozhatja el a mindenki számára vállalható, előremutató megoldásokat.

 

Figyelem: a Szolgálat egyedi, egyéni munkaügyi (jog)vitákban nem jár el!

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: https://www.munkaugyivitarendezes.hu/

 

https://nfsz.munka.hu/Lapok/nfsz_munkaugyitanacsado.aspx

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

https://www.munkaugyivitarendezes.hu/

https://nfsz.munka.hu/Lapok/nfsz_munkaugyitanacsado.aspx