Tisztelt Szóvivő Asszony!

Levelét – kérésének megfelelően – közzétettük szakszervezetünk honlapján.
Annak tartalmához az alábbi megjegyzéseket fűzzük.

  1. A Kormány irányítása alá tartozó fejezeteknél foglalkoztatottak számára jogszabály alapján járó juttatásokon kívüli egyéb juttatások kifizetésének felfüggesztéséről szóló döntésről utólag, az MNV Zrt. vezérigazgatójának leveléből értesültünk. A munkáltatóknak kiküldött levél az NFM Vagyonpolitikai Államtitkárának az MNV Zrt. vezérigazgatójához intézett VGF/2550/2013. iktatószámú levelében közölt döntésről beszél. Az Ön helyreigazítást kérő levele szerint tévedésben vagyunk a döntést meghozó személyt illetően, ugyanakkor továbbra sem adott felvilágosítást arról, kinek a döntése volt és milyen szövegezést tartalmaz a közleményünkben hivatkozott juttatások kifizetésének felfüggesztésére vonatkozó határozat. Amint megkapjuk a határozat szövegét, valamint a döntés hátteréről, indokairól szóló tájékoztatást, azt – észrevételeinkkel ellátva- haladéktalanul továbbítani fogjuk  tagságunk és a szélesebb közvélemény felé.
  2. Amennyiben félreértettük az NFM Államtitkárának levelében foglaltak tartalmát, az abból adódott, hogy mi is csak a levél MNV Zrt. általi értelmezését ismerhettük meg, nem pedig az annak indokául szolgáló eredeti döntés tartalmát. Megelégedéssel fogadjuk és ezúton is kiemeljük  Szóvivő Asszony közlését arról, hogy  a Kormány irányítása alá tartozó fejezeteknél foglalkoztatottak számára jogszabály alapján járó juttatásokon kívüli egyéb juttatás kifizetésének felfüggesztéséről szóló döntés a munkaszerződésben és érvényes kollektív szerződésben foglalt juttatásokat nem érintheti. Felhívjuk azonban Szóvivő Asszony figyelmét arra, hogy legutolsó információink szerint a munkáltatók  egy része nincs tisztában az Ön fenti álláspontjával.
  3. Tájékoztatjuk Szóvivő Asszonyt továbbá arról, hogy a szóban forgó juttatások kifizetését a társaságok jelentős részénél az évente, az év elején megújításra kerülő kollektív szerződések, vagy egyoldalú munkáltatói kötelezettség vállalások  szabályozzák. Mivel az említett MNV levél a munkáltatóknak határozatlan időre megtiltja az e fejezetekre vonatkozó megállapodások megkötését, vagy a korábbi egyoldalú kötelezettség vállalások meghosszabbítását, így az érintett munkavállalók minden egyes nappal jövedelmet veszítenek,  miközben semmilyen garanciát nem kapnak az elvesztett jövedelem kompenzálására. Tájékoztatjuk Önt arról is, hogy felméréseink szerint sok munkavállaló nem rendelkezik megtakarítással, amelyből kiegészíthetné a jövedelem kiesést.  A jövedelem csökkenés így a családok napi megélhetését veszélyezteti. Az előzetes egyeztetés nélküli döntés tehát – bárki is hozta azt meg – sajnos az általunk jelzett következményekkel jár. Követeljük ezért annak haladéktalan visszavonását és a munkáltatók megállapodási, illetve kötelezettség vállalási  szabadságának visszaadását, legalább a 2012. évi béren kívüli juttatások mértékéig.
  4. Egyidejűleg kezdeményezzük  a Kormány irányítása alá tartozó fejezeteknél foglalkoztatottak 2013. évi bér-és béren kívüli juttatásainak  megtárgyalása céljából a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának mielőbbi összehívását.

Munkástanácsok Országos Szövetsége