Alábbiakban olvashatók a mellékelt kiadványok rövid tematikája:

A Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat működése
Szerző: Dr. Gyulavári Tamás

– Ki kezdeményezheti a Szolgálat eljárását? Milyen ügyekben lehet kezdeményezni a Szolgálat eljárását?

– Melyek a Szolgálat eljárásának alapelvei és miként alkalmazandóak a gyakorlatban?

– Milyen eljárásokat indíthat a Szolgálat? Melyek az eljárások közös és speciális eljárási szabályai?

– Melyek a Szolgálat, illetve a felek jogai és kötelezettségei az eljárásban?

– Milyen magatartási, összeférhetetlenségi, etikai, adatvédelmi követelmények érvényesülnek a Szolgálat tevékenysége kapcsán?

GDE Hiba: A kért URL-cím érvénytelen

Prevenció. A tanácsadás lehetősége a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat keretébn
Szerzők: Dr. Berke Gyula, Dr. Bankó Zoltán, Dr. Szabó Imre Szilárd

– A konfliktusok megelőzése, a munkahelyi érdekellentétek kialakulási okának feltárása

– A tárgyalás, az érdekek kommunikációja a másik fél felé

– Az érdekellentétek megszüntetésének lehetséges módozatai, kollektív szerződés (rendszere) és kollektív erejű megállapodások (pl. bérmegállapodás)

– A kollektív szerződés és az üzemi megállapodás szerepe a megváltozott munkaügyi kapcsolatokra figyelemmel

– A kollektív szerződés tartalma, megállapodások és lehetséges kollektív konfliktusok

Letöltés (PDF, 1.09MB)

Út a sikeres kollektív munkaügyi vitamegoldáshoz. Az egyeztetés, közvetítés, békéltetés és döntőbíráskodás lehetősége a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat keretében
Szerzők: Dr. Kártyás Gábor, Krémer András

– A konfliktusok természete és azok kialakulása

– A konfliktusok feloldásának lehetősége, az egyes eljárástípusok részletes és példákkal illusztrált bemutatása

– Személyi feltételek a kollektív munkaügyi vita sikeres megoldására

GDE Hiba: A kért URL-cím érvénytelen

Az alternatív vitarendezés a kkv szektorban
Szerző: Dr. Kovács Szabolcs

– A KKV szektor munkaügyi kapcsolatainak sajátosságai, szervezettségének kérdései

– Az alternatív vitarendezés  fontossága a KKV-k esetében

– A KKV szektorra jellemző sajátos munkáltatói érdekek a Szolgálat eljárásai során

– A Szolgálat szerepe a KKV-k körében, különös tekintettel a tanácsadásra

Letöltés (PDF, 1.23MB)

Az alternatív vitarendezés alanyai a munkavállalói oldalon; mitől kollektív egy érdekvita? (Szakszervezet, üzemi tanács)
Szerzők: Dr. Czuglerné Ivány Judit, Dr. Kun Attila, Dr. Szabó Imre Szilárd

– Az üzemi/közalkalmazotti tanács (megbízott) rendeltetése és a működésére vonatkozó alapvető magyar és EU-s szabályok

– A szakszervezet rendeltetése és a működésére vonatkozó alapvető magyar és EU-s szabályok. A szakszervezetek szerepe a munkajogi kapcsolatokban, a megváltozott munkajogi környezetben

– Elhatárolási kérdések: szakszervezet és üzemi tanács rendeltetése, funkciója, feladatai

– A nem szervezett munkavállalói csoportokat érintő viták rendezésének

lehetősége

GDE Hiba: A kért URL-cím érvénytelen

Az alternatív vitarendezés a nagyvállalati munkáltató HR szempontjaira figyelemmel
Szerzők: Dr. Rab Henriett, Musa Imre

– Az emberi erőforrás gazdálkodási igények megjelenése a munkajogi szabályozásban

– A humán tőke értéke a munkahelyi konfliktusok kezelése során

– A HR szűrő megjelenése a kollektív munkajog egyes területein

– A HR szűrő, mint érdek az alternatív vitarendezés során

– A mediáció és a konfliktuskezelés, mint lehetséges HR funkciók előnyei, hasznosíthatóság a munkahelyeken

Letöltés (PDF, 1.69MB)