Tisztelt Elnök-vezérigazgató Asszony!

Tudomásunkra jutott, hogy várhatóan október 10-én a Volánbusz Zrt. humánerőforrás szakterülete egyeztetést kezdeményez a Kollektív Szerződés kapcsán, a tárgyalás folyamatában szerephez jutó szakszervezetek (szövetségek) vezetőivel.

A meghívó kizárólag 1-1- főt jelöl meg és megfogalmazza az elnökök részvételének igényét.

A belterjes és nagyon szűkkörű egyeztetések gyakorlatával nem értünk nem érthetünk) egyet, kiváltképp, ha sarkalatos kérdések szerepelnek fókuszban. Tisztában vagyunk azzal is, hogy a széleskörű, nagy létszám mellett megtartott tárgyalások kevésbé hatékonyak, nem érnek célt. Mégis a szakszervezetek az ennyire minimalizált létszámú egyeztetést nem tudják elfogadni (a 2-2 fő már elfogadhatóbb)

A szakszervezetek szeretnék fenntartani maguknak azt a jogot, hogy meghatározó fontosságú tárgyalásokra (különösképpen, ha műhelymunkáról van szó) saját maguk delegáljanak képviselőt.

Mivel KSZ-ről van szó, ami egy vállalatnál a munkaügyi kapcsolatok indikátora, alapvetően meghatározza a munkáltatói és munkavállalói oldal viszonyrendszerét, és különösképpen felértékelődik a hozzáértés, a felkészültség szerepe.

Tisztelt Elnök-vezérigazgató Asszony!

A szakszervezetek együttműködően és empátiával fogadták az összevonás tényét és folyamatát. Szeretnénk, ha ez a viszony kölcsönös lenne, és tudatosulna a szereplőkben, hogy ez az átalakítás nagy lecke és csak közös felelősségvállalással tudunk felülemelkedni az előttünk tornyosuló problématömegen.

Megjegyezzük, hogy a munkaügyi kapcsolatok terén az utóbbi időben a menedzsment részéről nagyobb nyitottságot tapasztalunk és ez bizakodással tölt el bennünket. Szeretnénk, ha ez nem lenne tiszavirág-életű.

Elismeréssel kell szólnunk a munkáltatói tárgyaló fél kommunikációs gyorsaságáról (emlékeztető, levélváltások stb.).

Mindenesetre a KSZ nagy falat, ha csak egy szakszervezet egyeduralkodóan akarná dominálni az egész folyamatot, az erőteljes „hullámverés” forrása lenne. Ezért is a befolyással bíró szakszervezetek (KKSZ, KMSZ, KDSZSZ, VKSZ) bevonása a KSZ mellett az integráció egyéb folyamataiba, a menedzsment számára is hasznos lehet.

Tisztelettel kérjük a fenti vélemények figyelembevételét.

 

Zalaegerszeg, 2019. 09.30.

 

További eredményes munkát kívánva, tisztelettel:                                                                                                                                                                

Horváth László

       elnök

    ZVDDSZ