A Munkástanácsok Országos Szövetségének Elnöksége büszkén tudatja a Munkástanácsok tagságával és a szervezet életét figyelemmel kísérőkkel, hogy Dr. Szabó Imre Szilárd sikeresen (summa cum laude minősítéssel) védte meg doktori disszertációját, amelynek „A szakszervezet jogállása a magyar munkajogban” címet adta. Az opponensei és a nyilvános védésen hozzászólók egyöntetű álláspontja szerint az impozáns jogtudományi szakirodalmi bázison nyugvó és empirikus vizsgálaton is alapuló mű mind elméleti, mind pragmatikus szempontból hiánypótló, amely terjedelmében és témaválasztásában – szavaik szerint – szinte „három” disszertáció is lehetne azzal, hogy feldolgozza a magyar szakszervezetek történetének legfontosabb állomásain keresztül kialakulásukat, fejlődésüket és jelenüket. Bemutatja jogi, politikai és gazdasági szerepüket és körülményeik alakulását az elmúlt másfél évszázadban. Pontosan feltárja jogállásukat és annak ellentmondásait, és ezek feloldására tett iránymutatásokat tesz. A nemzetközi kontextusba helyezés olyan lényeges kérdésekre ad választ, amelyek nélkül a szakszervezetek jogállása, jogi státusza nem értelmezhető. Kitér egyúttal nemzetközi kapcsolataikra és az európai szociális párbeszédbe való integrálódásuk lehetőségeire és hiányosságaira is. Az értekezés – igény esetén – egy esetleges jogszabály (Mt.) módosítás során is kiválóan alkalmazható.

Mindezt teszi azzal a szenvedélyes elkötelezettséggel és a tudományos kutatótól elvárható tárgyilagossággal a munkavállalói érdekérvényesítés ügye mellett, amit fiatal emberektől ritkán tapasztalni napjainkban. Ezért nem kis büszkeséggel tölt el bennünket, hogy Dr. Szabó Imre Szilárd nem csupán a Munkástanácsok számára kamatoztatja tudását, hanem az egyetemes magyar munkás érdekvédelem számára is.

Az értekezés letölthető ide kattintva.

Budapest, 2021. április 13.