Az első napon április 24.-én délután 16 óra után Salamon Lajos Elnök Úr megnyitójában köszöntötte a megjelenteket és az elnökségi üléseken előzetesen megtervezett napirendet, majd az ülés tisztségviselőit ismertette. Ezt követően egy perces tiszteletadással emlékeztek meg a jelenlévők a napokban-betegségben elhunyt Generali Providencia biztosító üzletkötőjére, Vecsei Attilára, aki már hosszú ideje a szakszervezet felelősség és balesetbiztosításait kötötte szerte az országban. Attila mindig fontosnak tartotta a tűzoltói hivatást és segített bármiben a hozzá forduló kollégáknak legjobb tudása szerint.

A ki és belépések névszerinti felolvasása után egy kiemelten fontos napirendi pont következett, azon egységek megszüntetése, akik maguk kérték ezt, a bevezetőben említett érdektelenség vagy más helyi probléma, pl.: időhiány, taglétszámcsökkenés miatt.

A továbbiakban következett az a kissé több időt igénybevevő vitás pont melyben azon egységek önállóságát kellett megszüntetni, akik valamilyen indok miatt határidőre a pénzügyi beszámolóikat elkészítetni nem tudták, így a HTFSZ részére a megjelölt időpontig azok nem érkeztek be és az Alapszabályban leírtak szerint önálló gazdálkodásukat így meg kellett szüntetni. Itt a jelenlévők több indokot és érvet ütköztettek egymással és kissé emelkedett hangvételben folyt a tárgyalás az egységek védelmében. Hangsúlyozni kell, hogy a Központ időben és mindent megtéve értesítette az egységeket a beszámolók elkészítésének módjáról, időpontjáról. Ennek a helyi könyvelést követően időben meg kellett történnie. Azonban sok helyen nem az egységvezetők voltak azok, akik hibát követtek el, hanem a könyvelést késve elvégző szakemberek. A jövőben ezekre a hibákra feltétlenül nagyobb hangsúlyt kell fektetni.

A második napon az Elnökség 2017 évi munkájáról számolt be részletesen minden elnökségi tagot illetően, továbbá a Felügyelő Bizottság is megtette ugyanezen ismertetését. A megjelentek az elhangzottakhoz kérdéseket tettek fel és minden beszámolót elfogadtak.

Alapszabály módosítás volt a következő napirendi pont. Itt egy olyan koncepció, lehetőség került az Alapszabályba, mely az önállóságot feladni kényszerülő egységek számára jelenthet jó lehetőséget a további létezésre. A lehetőség egy a Szakszervezetek belül, helyben alakítható alapszervezeti tömörülés. Ez 10 fő résztvevőtől elindítható és miután jegyzőkönyvezve lett a szándék helyileg, a Szakszervezet Elnöke ad megbízást a további munkára a megjelölt kontaktszemélynek. Fontos megjegyezni, hogy a jegyzőkönyv létrejöttével, delegált személyeket és póttagokat is választ az egység, a későbbi munka megkönnyítése érdekében. A részletes és pontos meghatározást a HTFSZ Alapszabályában olvashatja minden érdeklődő a további módosításokkal együtt.

Ezt követően a gazdasági beszámoló következett. Itt mindenki számára világossá válhatott, hogy szervezetünk gazdálkodása hogy is zajlott az elmúlt évben és ezt követően az idei év tervezetét is megtekinthették az érdeklődők a kivetített prezentációban. Lényeges a beszámolóban azt megemlíteni, hogy nem mínuszos, tehát jó pénzügyi mérleggel zárt a Szakszervezet költségvetése, az elmúlt évekkel ellentétben. Sikerült, ha nem is maradéktalanul, de beszedni tagdíjhátralékokat azonban sajnos még így is van pótolnivaló e téren.

Tisztségviselők választásával folytatódott az ülés. Sajnálatosan az eddigiekben rendkívül jó érdekvédőként dolgozó Bökő Zoltán Alelnök leszerelt a testülettől és külföldön talált jobb pénzkereseti lehetőséget. Helyére az eddigiekben elnökségi tagként dolgozó Andics Gábort választotta meg a Küldöttgyűlés. Személyében egy agilis, következetes és minden tekintetben rátermett érdekvédő lett ismét választva. A megüresedett elnökségi tag helyre Farmosi Zoltán, szolnoki tűzoltó vállalta a jelölést és egyhangúlag a jelenlévők meg is választották az elnökségbe. Területe Szolnok és Bács-Kiskun megye egy része lett.  Felügyelő Bizottságban is megüresedett egy hely, Guber Zsolt jelezte, hogy be szeretné fejezni a bizottsági munkát. Helyére két jelölt vállalta a munkát, név szerint Hócza György és Dr. Milla Beatrix ügyvédnő, akik közül pár szavazattöbbséggel utóbbit választotta a Küldöttgyűlés a Bizottságba.  A megválasztott tisztségviselők megköszönték a bizalmat és ígéretet tettek arra, hogy mindent megtesznek a feladatkörük maximális elvégzése érdekében.

Az értekezletre a Vodafone mobilszolgáltatójának képviselője érkezett, aki egy új megállapodásnak köszönhetően mutatta be azt az ajánlatot, amivel az országban minden tag kedvezményesebben telefonálhat és vásárolhat mobilkészüléket. Ehhez szükséges egy tagigazoló irat a Központ által, amivel a lakóhelyhez legközelebbi Vodafone fiókban juthat hozzá a tag a kívánt szolgáltatáshoz vagy készülékhez. Az ajánlat rendkívül kedvező és több akciós telefonkészüléket is tartalmaz.

A bevezetőben említett biztosítási üzletkötő, Vecsei Attila szomorú távozása okán a Generali biztosító üzletkötője Kovács Katalin lesz az aki a továbbiakban a HTFSZ biztosítási ügyeit képviseli, egyben pár szóban ismertette a szakszervezeti tagok által és családtagokra is köthető balesetbiztosítást melyet az országban már sok helyen évről évre bővülő mennyiségben kötnek meg a kollégák. Előnye a rendkívül minimális éves díj ( 2400-6600 Ft/fő/év ! ) és az ehhez viszonyítottan magas térítési díjak a különböző biztosítási események tekintetében.

Szakszervezetünkben az üdültetésért felelős Pylos kft. valamint a Tűzoltókért Alapítvány beszámolója és elfogadása után ért véget a második nap. Azonban mindkét nap estéjén a vacsora után kötetlen fórum keretében volt lehetőség arra, hogy a résztvevők megvitassák a különböző helyi vagy országos gondokat, problémákat.

A harmadik nap délelőttjén a rövid és hosszú távú tervek megbeszélésére került sor. Több évre visszanyúló tagdíjtartozások vannak még mindig az országban, ennek egyszeri elengedésére érkezett javaslat, ez viszont a rendesen fizetők felé nézve negatív lépés így inkább a részletfizetési megoldást fogadta el a küldöttgyűlés. Az Alapszabállyal harmonizáló döntés értelmében a 3 hónapnál több tagdíjtartozással rendelkezők a szakszervezetből kizárásra kerülnek. Egy Demonstrációs Bizottság felállítása is szóba került.

Meghívott vendégünk Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének ( MOSZ ) Elnöke következett. Mint elmondta 2022-ig 40%-os reálkereseti célt terveznek elérni, ami évi 8-10 %-os reálbéremelést jelenthet majd a dolgozók számára. Elsődleges lépéseket tesznek a Kormánnyal való tárgyalások alkalmával a korkedvezményes nyugdíjak átgondolt módszerének elfogadtatása részeként. Továbbá a munkajogi körülmények javítása, a jogsérelmek a szakszervezeti vezetők irányába történő vizsgálatok az európai Uniós bér 15-20 %-os növekményének elérése a Kormányzat irányába, mind olyan törekvések melyek a Munkástanácsok a jövőben célként tűzött ki, és remélhetőleg eredményt is hoz majd a dolgozók számára.

Szakszervezetünk elnöke, Salamon Lajos záróbeszédében megköszönte mindenkinek hogy szabadidejét, szabadságát az itt eltöltött napokra szánta, megjelent, hogy képviselje tagságát, a kollégákat és jó utat kívánt mindenkinek, továbbá eseménymentes szolgálati napokat, erőt és kitartást a továbbiakban. Ezzel a 29. HTFSZ Küldöttgyűlést az Elnök Úr bezárta.

2018. április 29. Horváth Tivadar

Elnökségi tag. Zala megye

htfsz.hu